logobgr
Всички
26.03.2018г.

26.03.2018 г.

На 26.03.2018г. Управляващият орган на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане публикува Проект на Изисквания за кандидатстване и пакет документи към тях по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор по операция тип 2: BG05FMOP001-2.003 «Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти 2017-2019»

 

Заинтересованите страни могат да изпратят своите становища и предложения по проекта на Изисквания и пакета документи за кандидатстване на следния електронен адрес:

p.koleva@asp.government.bg

Крайният срок за изпращане на предложенията и становищата е до 12:00 часа на 04.04.2018г.

След изтичане на посочения срок, предложения и становища няма да бъдат разглеждани.

Управляващият орган апелира на посочения електронен адрес да бъдат изпращани становища и препоръки, които имат отношение единствено към проекта на документи.

Всякакви други въпроси, свързани с разяснения, относно кандидатстването могат да бъдат задавани и съответно публикувани след окончателното одобрение на пакета документи и обявяване на процедурата.

Проекта на Изискванията за кандидатстване и пакета документи към тях, можете да намерите ТУК
Всички