logobgr
ИСУН 2020Подкрепа за теб FacebookПодкрепа за теб Yotube

Списък на операциите

Проект на Индикативната годишна работна програма за 2022 г.

Проект на Индикативната годишна работна програма за 2022 г.
Проект на Индикативната годишна работна програма за 2022 г. 461 KB

Списък с утвърдените операции по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най - нуждаещите се лица в България за 2022 г., с финансиране по REACT-EU

Списък на операциите 2022
Списък на операциите 2022 72 KB

Списък с утвърдените операции по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най - нуждаещите се лица в България за 2020 г.

Списък на операциите 2020
Списък на операциите 2020 67 KB

Списък с утвърдените операции по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най - нуждаещите се лица в България за 2019 г.

Списък на операциите 2019
Списък на операциите 2019 108 KB

Списък с утвърдените операции по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най - нуждаещите се лица в България за 2017-2020 г.

Списък на операциите 2017-2020
Списък на операциите 2017-2020 324 KB

Списък с утвърдените операции по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най - нуждаещите се лица в България за 2016 г.

Списък с  операциите  2016
Списък с операциите 2016 339 KB

Списък с утвърдените операции по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най - нуждаещите се лица в България за 2015 г.

Списък с операциите 2015
Списък с операциите 2015 4.23 MB