logobgr
ИСУН 2020Подкрепа за теб FacebookПодкрепа за теб Yotube

Операция Тип 2

BG05FMOP001-2.004 „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ПАКЕТИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ 2020"

На 16.12.2021 г. са публикувани Изисквания за кандидатстване – Версия 2 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор с определен краен срок за кандидатстване по операция тип 2: BG05FMOP001-2.004 „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ПАКЕТИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ 2020". Измененията касаят промяна в продължителността на операцията.

Измененията са публикувани и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България в периода 2014-2020 г. (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

Изисквания за кандидатстване – Версия 2
Изисквания за кандидатстване – Версия 2 818 KB

На 23.10.2020г. е обявена процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор с определен краен срок за кандидатстване по операция тип 2: BG05FMOP001-2.004 „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ПАКЕТИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ 2020"

Обява
Обява 498 KB
Изисквания за кандидатстване
Изисквания за кандидатстване 764 KB
Документи за кандидатстване
Документи за кандидатстване 61 KB
Договор и приложения
Договор и приложения 594 KB
Документи за информация
Документи за информация 5.67 MB

_________________________________________________________________________________________________________________

Области Варна, Русе и Хасково - Промяна в адреса и графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти"

По обективни причини се налага промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти, осигурени по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти" на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в областите Варна, Русе и Хасково, както следва:

В област Варна:

 • Променен е графикът за раздаване на пункта за Варна, р-н Младост и р-н Одесос, находящ се в гр. Варна, кв. Победа, ул. „Самарско знаме” № 1– началната дата за раздаване 27.09.2021 г. не се променя. Крайната дата 12.11.2021 г. се променя на 19.11.2021 г.;
 • Променен е графикът за раздаване на пункта за Варна, р-н Приморски, находящ в гр. Варна, кв. „Чайка“, бл.67, Пенсионерски клуб – началната дата за раздаване 27.09.2021 г. не се променя. Крайната дата 12.11.2021 г. се променя на 19.11.2021 г.;
 • Променен е графикът за раздаване на пункта за Варна, р-н Аспарухово, находящ в гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. "Кишинев" № 15, пенсионерски клуб – началната дата за раздаване 27.09.2021 г. не се променя. Крайната дата 12.11.2021 г. се променя на 19.11.2021 г.;
 • Променен е графикът за раздаване на пункта за Варна, р-н Вл.Варненчик, находящ в гр. Варна, кв. „Владиславово“, пазар до кметството – началната дата за раздаване 28.09.2021 г. не се променя. Крайната дата 12.11.2021 г. се променя на 19.11.2021 г.

В област Русе:

 • Променен е графикът за раздаване на пункта в гр. Бяла, находящ се в гр. Бяла, ул. „Васил Левски ” № 113 – периода на раздаване от 20.09.2021 до 29.10.2021 г. се променя на - от 20.09.2021 г. до 29.10.2021 г. и от 15.11.2021 г. до 19.11.2021 г.;

 • Променен е графикът за раздаване на пункта в гр. Ветово, находящ се в гр. Ветово, ул. „Трети март” № 2 – периода на раздаване от 20.09.2021 до 22.10.2021 г. се променя на - от 20.09.2021 г. до 22.10.2021 г. и от 15.11.2021 г. до 17.11.2021 г.;
 • Променен е графикът за раздаване на пункта Русе - населени места, находящ се в гр. Русе, ул. „Потсдам” № 1, Хлебозавод – периода на раздаване от 11.10.2021 до 12.11.2021 г. се променя на - от 11.10.2021 г. до 12.11.2021 г. и от 15.11.2021 г. до 19.11.2021 г.;
 • Променен е графикът за раздаване на пункта Русе - град, находящ се в гр. Русе, ул. „Потсдам” № 1, Хлебозавод – периода на раздаване от 18.10.2021 до 12.11.2021 г. се променя на - от 18.10.2021 г. до 12.11.2021 г. и от 15.11.2021 г. до 19.11.2021 г.;
 • Променен е графикът за раздаване на пункта за Сливо поле, находящ се в с. Бабово, ул. „Марин Павлов” № 12 – периода на раздаване от 20.09.2021 до 22.10.2021 г. се променя на - от 20.09.2021 г. до 22.10.2021 г. и от 15.11.2021 г. до 17.11.2021 г.;
 • Променен е графикът за раздаване на пункта в с. Ценово, находящ се в с. Ценово, ул. „Цар Освободител” № 72 – периода на раздаване от 28.09.2021 до 29.10.2021 г. се променя на - от 28.09.2021 г. до 29.10.2021 г. и от 15.11.2021 г. до 17.11.2021 г.

В област Хасково:

 • Променен е графикът за раздаване на пункта Хасково, квартал „Република”, находящ се в гр. Хасково, ул. „Единство” №1, Здравен център – периода на раздаване от 20.09.2021 до 05.11.2021 г. се променя на - от 20.09.2021 г. до 05.11.2021 г. и от 15.11.2021 г. до 17.11.2021 г.

Актуализирания график можете да видите в прикачения файл

12.11.2021 Oбласти Варна, Русе и Хасково - Промяна в адреса и графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти
12.11.2021 Oбласти Варна, Русе и Хасково - Промяна в адреса и графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти 40 KB

Области Велико Търново и Сливен - Промяна в адреса и графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти"

По обективни причини се налага промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти, осигурени по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти" на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в областите Велико Търново и Сливен, както следва:

В област Велико Търново:

 • Променен е графикът за раздаване на пункта за Велико Търново - град, находящ се в гр. Велико Търново, ул. „Козлодуй“ № 4– периода на раздаване от 20.09.2021 до 05.11.2021 г. се променя на - от 20.09.2021 г. до 05.11.2021 г. и от 09.11.2021 г. до 19.11.2021 г.;
 • Променен е графикът за раздаване на пункта за Горна Оряховица - град, находящ в гр. Горна Оряховица, ул. „Вичо Грънчаров“ № 19 (пенсионерски клуб) – периода на раздаване от 20.09.2021 до 05.11.2021 г. се променя на - от 20.09.2021 г. до 05.11.2021 г. и от 09.11.2021 г. до 19.11.2021 г.

В област Сливен:

 • Променен е графикът за раздаване на пункта в гр. Сливен - пункт 1, находящ се в гр. Сливен, ул. ”Асеновска” № 50, Народно читалище „Хр. Ботев 1897” – началната дата за раздаване 20.09.2021 г. не се променя. Крайната дата 10.11.2021 г. се променя на 16.11.2021 г.;

 • Променен е графикът за раздаване на пункта в гр. Сливен - пункт 2, находящ се гр. Сливен, бул. „Цар Симеон”, Тролейбусно депо /за кв. ”Надежда/ – началната дата за раздаване 20.09.2021 г. не се променя. Крайната дата 10.11.2021 г. се променя на 16.11.2021 г.;
 • Променен е графикът за раздаване на пункта Сливен села– началната дата за раздаване 01.10.2021г. не се променя. Крайната дата 10.11.2021 г. се променя на 16.11.2021 г.

Актуализирания график можете да видите в прикачения файл

10.11.2021 Oбласти Велико Търново и Сливен - Промяна в адреса и графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти
10.11.2021 Oбласти Велико Търново и Сливен - Промяна в адреса и графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти 36 KB

Области Добрич, Пазарджик и Перник - Промяна в адреса и графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти"

По обективни причини се налага промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти, осигурени по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти" на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в областите Добрич, Пазарджик и Перник, както следва:

В област Добрич:

 • Променен е графикът за раздаване на пункта за общ. Добрич, находящ в гр. Добрич, ул. „Агликина поляна”№ 19 – периода на раздаване от 20.09.2021 до 05.11.2021 г. се променя на - от 20.09.2021 г. до 05.11.2021 г. и от 08.11.2021 г. до 19.11.2021 г.;

В област Пазарджик:

 • -Променен е графикът за раздаване на пункта Велинград- пункт № 1, находящ се в гр. Велинград, ул. „Евлоги Георгиев” № 22 – периода на раздаване от 05.10.2021 до 30.10.2021 г. се променя на - от 05.10.2021 г. до 30.10.2021 г. и от 10.11.2021 г. до 17.11.2021 г.;
 • Променен е графикът за раздаване на пункта Пазарджик-пункт №1, находящ се в гр. Пазарджик, ул. „Васил Левски” № 58 /у-ще „Св. Климент Охридски“/ – периода на раздаване от 20.09.2021 до 30.10.2021 г. се променя на - от 20.09.2021 г. до 30.10.2021 г. и от 10.11.2021 г. до 17.11.2021 г.;

В област Перник:

 • Променен е графикът за раздаване на пункта в гр. Радомир, кв. ”Гърляница” № 41 – периода на раздаване от 20.09.2021 до 13.10.2021 г. се променя на - от 20.09.2021 г. до 13.10.2021 г. и от 08.11.2021 г. до 10.11.2021 г.

Актуализирания график можете да видите в прикачения файл

09.11.2021 Oбласти Добрич, Пазарджик и Перник - Промяна в адреса и графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти
09.11.2021 Oбласти Добрич, Пазарджик и Перник - Промяна в адреса и графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти 36 KB

Области Монтана, Силистра, Велико Търново, Габрово, Кюстендил, Перник, Стара Загора и Хасково - Промяна в адреса и графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти"

По обективни причини се налага промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти, осигурени по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти" на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в областите Велико Търново, Габрово, Монтана, Кюстендил, Перник, Силистра, Стара Загора и Хасково, както следва:

В област Велико Търново:

 • Променен е графикът за раздаване на пункта за Велико Търново - град, находящ в гр. Велико Търново, ул. „Козлодуй“ № 4– началната дата за раздаване 20.09.2021 г. не се променя. Крайната дата 29.10.2021 г. се променя на 05.11.2021 г.;
 • Променен е графикът за раздаване на пункта за Горна Оряховица - град, находящ в гр. Горна Оряховица, ул. „Вичо Грънчаров“ № 19 (пенсионерски клуб) – началната дата за раздаване 20.09.2021 г. не се променя. Крайната дата 29.10.2021 г. се променя на 05.11.2021 г.;
 • Променен е графикът за раздаване на пункта за общ. Полски Тръмбеш, находящ в гр. Полски Тръмбеш, ул. „Тунджа“ № 10 (Домашен социален патронаж) – началната дата за раздаване 27.09.2021 г. не се променя. Крайната дата 29.10.2021 г. се променя на 05.11.2021 г.

В област Габрово:

 • Променен е графикът за раздаване на пункта в гр. Габрово, находящ се на улул. „Станционна” № 14 – началната дата за раздаване 20.09.2021 г. не се променя. Крайната дата 29.10.2021 г. се променя на 05.11.2021 г.

В област Кюстендил:

 • Променен е графикът за раздаване на пункта в гр. Кюстендил, ул. „ Петър Берон ” № 26 – периода на раздаване от 01.10.2021 до 29.10.2021 г. се променя на - от 01.10.2021 г. до 29.10.2021 г. и от 08.11.2021 г. до 12.11.2021 г.

В област Монтана:

 • Променен е адреса и графикът за раздаване на пункта в гр. Вършец, нов адрес: гр. Вършец, бул. „България“ № 2 (стар адрес: гр. Вършец, бул. „България“ № 1) – началната дата за раздаване 01.11.2021 г. се променя на 04.11.2021 г. Крайната дата 19.11.2021 г. се променя на 10.11.2021 г.;

В област Перник:

 • Променен е графикът за раздаване на пункта в гр. Перник, ул. ”Средец” № 1 А – периода на раздаване от 24.09.2021 до 26.10.2021 г. се променя на - от 24.09.2021 г. до 26.10.2021 г. и от 08.11.2021 г. до 09.11.2021 г.

В област Силистра:

 • Променен е графикът за раздаване на пункта в гр. Силистра, бул. ”Македония” № 131 – началната дата за раздаване 20.09.2021 г. не се променя. Крайната дата 05.11.2021 г. се променя на 17.11.2021 г.

В област Стара Загора:

 • Променен е графикът за раздаване на пункта в Стара Загора - села, мобилен по кметства – началната дата за раздаване 04.10.2021 г. не се променя. Крайната дата 29.10.2021 г. се променя на 05.11.2021 г.

В област Хасково:

 • Променен е графикът за раздаване на пункта в гр. Димитровград, ул. „Цар Симеон” № 11, склад на БЧК – началната дата за раздаване 20.09.2021 г. не се променя. Крайната дата 29.10.2021 г. се променя на 05.11.2021 г.;
 • Променен е графикът за раздаване на пункта в гр. Симеоновград, пл. „Шейновски” № 1, Поликлиниката – началната дата за раздаване 20.09.2021г. не се променя. Крайната дата 29.10.2021 г. се променя на 05.11.2021 г.;
 • Променен е графикът за раздаване на пункта в Хасково, квартал „Република”, находящ в гр. Хасково, ул. „Единство” №1, Здравен център – началната дата за раздаване 20.09.2021 г. не се променя. Крайната дата 29.10.2021 г. се променя на 05.11.2021 г.

Актуализираните графици можете да видите в прикачените файлове

05.11.2021 Области Монтана и Силистра - Промяна в адреса и графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти
05.11.2021 Области Монтана и Силистра - Промяна в адреса и графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти 35 KB
05.11.2021 Области Велико Търново, Габрово, Кюстендил, Перник, Стара Загора и Хасково - Промяна в адреса и графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти
05.11.2021 Области Велико Търново, Габрово, Кюстендил, Перник, Стара Загора и Хасково - Промяна в адреса и графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти 44 KB

Области Благоевград, Габрово и Монтана - Промяна в адреса и графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти"

По обективни причини се налага промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти, осигурени по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти" на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в областите Благоевград, Габрово и Монтана, както следва:

В област Благоевград:

 • Променен е графикът за раздаване на пункта за общ. Сандански, находящ в гр. Сандански, бул. ”България” № 11 /ГУМ/– периода на раздаване от 30.09.2021 до 10.11.2021 г. се променя на - от 30.09.2021 г. до 22.10.2021 г. и от 26.10.2021 г. до 10.11.2021 г.

В област Габрово:

 • Променен е графикът за раздаване на пункта в гр. Габрово, находящ се на улул. „Станционна” № 14 – началната дата за раздаване 20.09.2021 г. не се променя. Крайната дата 22.10.2021 г. се променя на 29.10.2021 г.

В област Монтана:

 • Променен е графикът за раздаване на пункта в гр. Вършец, бул. „България” №1 – началната дата за раздаване 25.10.2021 г. се променя на 01.11.2021 г. Крайната дата 29.10.2021 г. се променя на 19.11.2021 г.;

Актуализираните графици можете да видите в прикачените файлове

26.10.2021 Област Благоевград - Промяна в адреса и графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти
26.10.2021 Област Благоевград - Промяна в адреса и графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти 35 KB
26.10.2021 Области Габрово и Монтана - Промяна в адреса и графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти
26.10.2021 Области Габрово и Монтана - Промяна в адреса и графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти 34 KB

Области Видин и Монтана - Промяна в адреса и графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти"

По обективни причини се налага промяна в адреса на пунктове и графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти, осигурени по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти" на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в областите Видин и Монтана, както следва:

В област Видин:

 • Променен е адресът на временния пункт в с. Ново село – нов адрес: с. Ново село, ул. “Арх. Илия Попов” № 89 (стар адрес: с. Ново село, ул. “Арх. Илия Попов” № 99);

В област Монтана:

 • Променен е графикът за раздаване на пункта в гр. Вършец, бул. „България” №1 – началната дата за раздаване 19.10.2021 г. се променя на 25.10.2021 г. Крайната дата 29.10.2021 г. не се променя.
15.10.2021 Област Видин - Промяна в адреса и графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти
15.10.2021 Област Видин - Промяна в адреса и графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти 32 KB
15.10.2021 Област Монтана - Промяна в адреса и графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти
15.10.2021 Област Монтана - Промяна в адреса и графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти 33 KB

Област Пазарджик - Промяна в адреса и графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти"   

По обективни причини се налага промяна в адреса на пункта за раздаване на пакетите с хранителни продукти, осигурени по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти" на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в област Пазарджик, както следва:

В област Пазарджик:

 • Променен е адресът на временния пункт в гр. Септември – нов адрес: гр. Септември, ул. „Княз Борис I” № 2 (стар адрес: гр. Септември, ул. „Средна гора” № 9);   
14.10.2021 Област Пазарджик - Промяна в адреса и графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти
14.10.2021 Област Пазарджик - Промяна в адреса и графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти 33 KB

Области Бургас, Габрово и Смолян - Промяна в адреса и графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти"

По обективни причини се налага промяна в адреса на пунктове и графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти, осигурени по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти" на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в областите Бургас, Габрово и Смолян, както следва:

В област Бургас:

 • Променен е графикът за раздаване на пункта за общ. Несебър, находящ в с. Равда, ул."Македония" №2 /община/ – началната дата за раздаване 13.10.2021 г. се променя на 15.10.2021г. Крайната дата 12.11.2021 г. не се променя;
 • Променен е графикът за раздаване на пункта в гр. Поморие, ул. "Смирна" №15 А – началната дата за раздаване 14.10.2021 г. се променя на 13.10.2021 г. Крайната дата 12.11.2021 г. не се променя.

В област Габрово:

 • Променен е графикът за раздаване на пункта в гр. Севлиево, ул.”Устабашиев” № 12 – началната дата за раздаване 30.09.2021 г. не се променя. Крайната дата 22.10.2021 г. се променя на 29.10.2021 г.

В област Смолян:

 • Променен е адресът на временния пункт в гр. Неделино – нов адрес: гр. Неделино, ул. „Напредък“ № 69, сградата на ЦСРИ (стар адрес: гр. Неделино, ул. „Ал. Стамболийски“ № 43, училището);
11.10.2021 Области Бургас, Габрово и Смолян - Промяна в адреса и графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти
11.10.2021 Области Бургас, Габрово и Смолян - Промяна в адреса и графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти 38 KB

Области Пловдив, Варна и Софийска област - Промяна в адреса и графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти"   

По обективни причини се налага промяна в периода на раздаване и адреси на пунктове за раздаване на пакетите с хранителни продукти, осигурени по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти" на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, както следва:

В област Пловдив:

 • Променен е адресът на временния пункт в гр. Пловдив за р-н Южен – нов адрес: гр. Пловдив, ул. „Кичево” № 29 (стар адрес: гр. Пловдив, бул. "Коматевско шосе" № 28);
 • Променен е адресът на временния пункт в гр. Сопот – нов адрес: гр. Сопот, ул. "Иван Вазов" № 53, сграда на читалище (стар адрес: гр. Сопот, ул. "Васил Левски" № 4).

В област Варна:

 • Променен е периодът на раздаване във временния пункт в гр. Варна, кв. „Владиславово“, пазар до кметството – нов период 28.09.2021 г. – 12.11.2021 г.

В Софийска област:

 • Променен е адресът на временния пункт в гр. Самоков – нов адрес: гр. Самоков, ул. „Македония“ № 78 (стар адрес: гр. Самоков, ул. „Христо Максимов“ № 40 А).
27.9.2021 Област Пловдив - Промяна в адреса и графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти
27.9.2021 Област Пловдив - Промяна в адреса и графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти 36 KB
27.9.2021 Области Варна и Софийска област - Промяна в адреса и графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти
27.9.2021 Области Варна и Софийска област - Промяна в адреса и графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти 38 KB

Области Велико Търново, Русе и Хасково - Промяна в адреса и графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти"   

По обективни причини се налага промяна в адреса и графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти, осигурени по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти" на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в области Велико Търново, Русе и Хасково, както следва:

В област Велико Търново:

 • Променен е адресът на временния пункт в гр. Велико Търново – нов адрес: гр. Велико Търново, ул. “Козлодуй” № 4 (стар адрес: гр. Велико Търново, ул. „Марно поле“ № 14);

В област Русе:

 • Променен е графикът за раздаване в пункта в гр. Борово, ул. „Първи май” № 2, ЦСРИ „Детелина” – началната дата за раздаване 23.09.2021 г. се променя на 24.09.2021г. Крайната дата 22.10.2021 г. не се променя;
 • Променен е графикът за раздаване в пункта в гр. Две могили, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 16 – началната дата за раздаване 22.09.2021 г. се променя на 23.09.2021г. Крайната дата 22.10.2021 г. не се променя;
 • Променен е графикът за раздаване в пункта в с. Иваново, ул. „Митко Палаузов” № 1А – началната дата за раздаване 27.09.2021 г. се променя на 30.09.2021г. Крайната дата 22.10.2021 г. не се променя;
 • Променен е графикът за раздаване в пункта в с. Ценово, ул. „Цар Освободител” № 72 – началната дата за раздаване 27.09.2021 г. се променя на 28.09.2021г. Крайната дата 29.10.2021 г. не се променя.

В област Хасково:

 • Променен е адресът на временния пункт в гр. Тополовград – нов адрес: гр. Тополовград, ул. „Христо Смирненски” № 34 (стар адрес: гр. Тополовград, ул. „Васил Левски” № 25 А, квартален клуб).

21.9.2021 Области Велико Търново, Русе и Хасково - Промяна в адреса и графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти
21.9.2021 Области Велико Търново, Русе и Хасково - Промяна в адреса и графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти 38 KB

Област Разград - Промяна в адреса и графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти"

Променен е графикът за раздаване в пункта в гр. Цар Калоян, ул. ”Тотлебен” № 5 – началната дата за раздаване 20.09.2021 г. се променя на 29.09.2021г. Крайната дата 19.11.2021 г. не се променя

20.9.2021 Област Разград - Промяна в адреса и графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти
20.9.2021 Област Разград - Промяна в адреса и графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти 32 KB

   

Графици и адреси на пунктове за раздаване на индивидуални пакети хранителни продукти

Списък на временните пунктове и периодите за раздаване на индивидуални пакети хранителни продукти
Списък на временните пунктове и периодите за раздаване на индивидуални пакети хранителни продукти 76 KB