logobgr
ИСУН 2020Подкрепа за теб Facebook

Закупуване на стоки за новородени деца

На 22.11.2022 г. са публикувани изменения на Условия за изпълнение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.003 „Закупуване на пакети за новородени деца“. Измененията касаят допълнения в Заповедта за БФП и в Ръководството на Конкретния бенефициент за изпълнение и управление на заповед по операция. 

Измененията са публикувани и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България в периода 2014-2020 г. (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

Променено Ръководство на бенефициента
Променено Ръководство на бенефициента 1.89 MB
Променена заповед за БФП
Променена заповед за БФП 1.58 MB

На 30.09.2022 г. Управляващия орган публикува процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова BG05SFPR003-1.003 „Закупуване на стоки за новородени деца“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, с коткретен бенефициент Агенция за социално подпомагане.
Проектно предложение по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ следва да бъде подадено само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България в периода 2014-2020 г. (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

Крайния срок за кандидатстване е 17:00 ч. на 31.10.2022 г.

Въпроси и отговори
Въпроси и отговори 356 KB
Покана
Покана 234 KB
Условия за кандидатстване
Условия за кандидатстване 880 KB
Заповед и приложения
Заповед и приложения 139 KB
Документи за информация
Документи за информация 3.04 MB