logobgr
Всички
13.05.2024г.

Промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти в няколко области

Направена е промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Програма „Храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027“, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.

По обективни причини се налага промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти, осигурени по Програма „Храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027“, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс, в областите Бургас, Враца, Пловдив, Русе, Шумен, Пазарджик, Хасково, Габрово и Ловеч както следва:

В област Бургас:

гр. Айтос - крайната дата за раздаване 30.05.2024 г. се променя на 15.05.2024 г. Началната дата не се променя;

гр. Карнобат - началната дата за раздаване 17.04.2024 г. се променя на 15.05.2024 г. Крайната дата не се променя;

В област Враца:

гр. Оряхово - началната дата за раздаване 22.04.2024 г. се променя на 10.04.2024 г. Крайната дата не се променя;

В област Пловдив:

гр. Раковски - началната дата за раздаване 11.04.2024 г. се променя на 22.04.2024 г. Крайната дата не се променя;

В област Русе:

с. Иваново - датите за раздаване се изменят както следва: от 03.04.2024 г. до 05.04.2024 г. и от 15.04.2024 г. до 31.05.2024 г.

В област Шумен:

гр. Шумен – началната дата на раздаване 29.04.2024 г. се променя на 22.04.2024 г. Крайната дата не се променя;

В област Пазарджик:

гр. Велинград, пункт №1 – адресът се променя на ул. „Корията” № 1, ет. 1 (общежитие на общ. Велинград)

В област Хасково:

гр. Хасково - крайната дата за раздаване 10.05.2024 г. се променя на 23.05.2024 г. Началната дата не се променя;

В област Габрово

гр. Габрово - крайната дата за раздаване 10.05.2024 г. се променя на 23.05.2024 г. Началната дата не се променя;

гр. Севлиево - датите за раздаване се изменят както следва: от 03.04.2024 г. до 26.04.2024 г. и от 13.05.2024 г. до 14.05.2024 г.

В област Ловеч:

гр. Троян – Промяна на адреса на пункта в гр. Троян - нов адрес гр. Троян, ул. „Георги Сава Раковски ” № 55, (стар адрес: гр. Троян, ул. „Македония” № 38)

Актуализиран график можете да видите в прикачения файл, като промените са отбелязани с червено.

Актуализиран график към дата 13.05.2024
Актуализиран график към дата 13.05.2024 727 KB
Всички