logobgr
Всички
25.04.2023г.

Отворени са офертите по обществената поръчка за закупуване на 17 вида хранителни продукти

На 20.04.2023 г. от 10,00 часа в гр. София, ул. „Триадица“ № 2, в административната сграда на Агенцията за социално подпомагане, Централно управление започна работа Комисията за извършване на подбор на кандидатите и на участниците, разглеждане и оценка на офертите по обществена поръчка с Уникален номер № 00496-2023-0021 – открита процедура с предмет „Закупуване на хранителни продукти по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.002 „Закупуване на хранителни продукти и продукти за хигиенни нужди“ по Програмата за храни и  основно материално подпомагане 2021 – 2027, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс, по 17 обособени позиции“.

       На публично заседание бяха декриптирани подадените електронни оферти в електронната платформа за възлагане на обществени поръчки ЦАИС ЕОП, както и бяха отворени мострите, получени в деловодството на възложителя. На заседанието присъстваха законни представители на участници в процедурата или упълномощени от тях лица.

        Председателят на комисията отвори по поредността на обособените позиции подадените по процедурата общо 102 оферти и оповести съдържанието на Техническите предложения на участниците.

        Чрез тръжната процедура се предвижда да бъдат закупени  17 вида хранителни продукти:

брашно, ориз, спагети, лютеница, фасул зелен стерилизиран, домати белени стерилизирани, грах белен стерилизиран, гювеч стерилизиран,  конфитюр едноплодов, говеждо в собствен сос, говежди кюфтета в бял сос, пиле фрикасе, херинга в доматен сос, фасул зрял стерилизиран, леща, захар и олио слънчогледово рафинирано, предназначени за раздаване на крайно нуждаещи се лица.

       Обществената поръчка се възлага от бенефициент Агенция за социално подпомагане в изпълнение на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR003-1.002 „Закупуване на хранителни продукти и продукти за хигиенни нужди“, финансирана по Приоритет 1 „Подпомагане с храни и предоставяне на материална помощ“ от Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027.

Всички