logobgr
Всички
12.02.2020г.

Промяна в Ръководство на бенефициента по Операция тип 2 „Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти 2017-2019“ по ОПХ ФЕПНЛ

На вниманието на Бенефициента, изпълняващ договор по Операция тип 2, BG05FMOP001-2.003 „Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти 2017-2019“, съфинансирана по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица /ОПХ ФЕПНЛ/.

На 12.02.2020 г. е публикувана промяна в Ръководство на бенефициента за изпълнение и управление на договори по Операция тип 2 „Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти 2017-2019“ по ОПХ ФЕПНЛ.

Промяната е свързана с подобряване на системата за извършване на проверки за двойно финансиране при раздаването на храни на основната и допълнителните целеви групи по Операция тип 2 „Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти 2017-2019“ на ОПХ ФЕПНЛ.

В останалата част Ръководството и приложенията към него остават непроменени.

Промяна в Ръководство на бенефициента по Операция тип 2 12.02.2020 г.
Промяна в Ръководство на бенефициента по Операция тип 2 12.02.2020 г. 325 KB
Всички