logobgr
Всички
03.04.2017г.

03.04.2017г.

Европейската Комисия е предприела Открита обществена консултация за междинната оценка на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (FEAD). Тя е отворена за участие до 5/5/2017 г. Всички граждани и организации са поканени да вземат участие в консултацията. Тя е достъпна на всички официални езици на ЕС с изключение на ирландски.

На Ваше разположение е линк към консултацията

Всички