logobgr
Всички
03.04.2015г.

03.04.2015

Важна информация за кандидатите по операция 3 2014BG05FMOP001-03.01 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД“: Моля отправяйте вашите въпроси във връзка с кандидатстване по операцията на следния имейл a.savova@asp.government.bg

Всички