logobgr
Всички
18.03.2015г.

18.03.2015

18.03.2015г.

Стартира информационна кампания за представяне на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001-03.01 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД“ по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020  

Агенцията за социално подпомагане стартира изпълнението на оперативната програма за храни с покана към общини и райони на общини на територията на страната за финансиране на обществените трапезарии на територията на страната.

В поредица от информационни дни, експерти от Управляващия орган на програмата – Агенция за социално подпомагане, ще представят същността на операцията – Осигуряване на топъл обяд по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Общият бюджет на настоящата процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е на стойност 5 995 571,00 лева.

През есенно-зимния период 2014/2015 г. (от началото на месец октомври до края на месец април) над 13 000 души получават топъл обяд. Със средства по оперативната програма ще се даде възможност на тези лица да получават топъл обяд и през останалите месеци на годината – от началото на месец май до края на месец септември. Към момента са разкрити 179 обществени трапезарии. Ще се даде възможност и за създаване на нови трапезарии за целогодишно обслужване, в общините, които не са финансирани от фонд „Социална закрила“. Обществените трапезарии ще предоставят топъл обяд в работните дни от седмицата на лица и семейства, които получават месечни социални помощи; на самотни неосигурени родители, които живеят с децата си; на самотни възрастни лица с минимални пенсии; на скитащи и бездомни лица; лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на Закона за социално подпомагане. 

Видовете хранителни  продукти за приготвяне на топлия обяд ще бъдат определяни от съответната община. Тя ще има ангажимента и отговорността да гарантира предоставяне на разнообразно седмично меню, с което да се осигури балансирано хранене на целевата група,  при спазване на изискванията за безопасност на храните и националните стандарти и норми за хранене.

Стойността на един храноден за едно лице от целевата група се определя в размер на 2.30 лв. на лице на ден. Определената стойност на един храноден е с включен ДДС и включва закупуване на хранителни продукти за осигуряване на топъл обяд – супа, основно ястие, хляб.

Предвижда се броят на обхванатите лица по операцията да бъде над 5000.

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ДНИ

 

ДАТА

МЯСТО

20 март, петък

14.00

Велико Търново – хотел „Болярски“, зала „Калоян“, ул. „Стефан Стамболов“ 53

26 март, четвъртък

11.00 – 13.00

Варна – Младежки дом, бул. Цар Освободител 27

 

 

27 март, петък

 11.00 – 13.00

Бургас – Културен център „Морско казино“, зала „Георги Баев“

30 март, понеделник

11.00 – 14.00

Враца Общинска администрация, ул. "Стефанаки Савов" 6, ет 2

 

 

31 март, вторник

 11.00 – 14.00

София  Столична община, зала 5, ул. Московска 33

1 април, сряда

11.00 – 14.00

Пловдив – Национален център за рехабилитация на слепи, ет.2; ул. „Ландос“ 24

 

 

 

 

 

Всички