logobgr
Всички
16.03.2015г.

Актуално

 

16.03.2015 г.

Стартира Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 с процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001-03.01 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД“

 

Агенцията за социално подпомагане обявява процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001-03.01 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД“ по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020.

Поканата за подаване на заявления за финансиране и пакет документи за кандидатстване, можете да намерите Тук

Агенцията за социално подпомагане публикува  списъкас утвърдени операции по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България 2014-2020, съгласно изискванията на Регламент 223/2014 год.

 

Министерският съвет постанови реда и условията за изпълнението на Оперативната програна за храни

Държавен вестник обнародва днес ПМС № 37 от 23 февруари 2015г., бр. 16 от дата 27.02.2015г., за реда и условията за изпълнението на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане в Бълагрия за периода 2014-2020, с чийто акт се дава официален ход на Оперативната програма, свързан с реда и условията за изпълнението на процедури, операции и срокове, касаещи дейностите и целите на програмата и нейните целеви групи.

 

Обнародването на Постановлението на Министерския съвет слага началото на изпълнението на програмата, на която Агенцията за социално подпомагане е определена за Управляващ орган.

Всички