logobgr
Всички
16.03.2023г.

Стартира проектът за осигуряване на ваучери за детска кухня

Интерес към подкрепата със здравословна храна за малките са заявили 53 общини.

Агенцията за социално подпомагане (АСП), в качеството ѝ на Управляващ орган на Програмата за храни и основно материално подпомагане, одобри проектното предложение за осигуряване на ваучери за детска кухня. Интерес за партньорство по процедурата BG05SFPR003-1.006  „Детска кухня“ са заявили 53 общини и райони на общини. Предвиденият бюджет е в размер на 7.15 млн. лв.

Целта на процедурата е осигуряване на здравословно и пълноценно хранене на деца от 10 месеца до 3 години, допълнено със специфична съпътстваща подкрепа за социално приобщаване и преодоляване на последиците от бедността. Очаква се до 30 ноември 2025 г., благодарение на осигурените ваучери за детска кухня, най-малко 5000 деца от 10 месеца до 3 години да получат разнообразна и здравословна храна, която семействата им не биха могли да им осигурят поради затрудненото положение, в което се намират. За децата ще бъдат осигурявани ваучери, срещу които те ще получават храна за обяд, включваща супа, основно ястие и десерт.

За да се минимизира рискът от изоставяне на децата и да се осигурят условия за адекватно ранно детско развитие на подкрепените, е предвидено родителите им да бъдат обхванати от съпътстващи мерки. С тях се цели да се повиши родителският им капацитет, да бъдат осигурени допълнителни социални и здравни услуги според индивидуалните нужди на децата и семействата, както и за трайно излизане от бедността чрез включване в заетост, обучения и квалификация. Така АСП и общините застават заедно с мерки за трайно справяне с бедността на семейства с малки деца!

Чрез Регионалната дирекция за социално подпомагане (РДСП) - Враца, АСП е и конкретен бенефициент по процедурата, освен Управляващ орган на Програмата за храни и основно материално подпомагане, която е съфинансирана от Европейския социален фонд плюс. На 15.03.2023 г., директорът на РДСП Враца Мария Търнавска получи заповедта, с което проектът за осигуряване на ваучери за детска кухня стартира официално.

Всички