logobgr
Всички
19.04.2024г.

Промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти в областите Бургас, Враца, Пловдив, Русе и гр. Шумен

Направена е промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Програма „Храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027“, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.

По обективни причини се налага промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти, осигурени по Програма „Храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027“, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс, в областите Бургас, Враца, Пловдив и Русе, както следва:

В област Бургас:

гр. Айтос - крайната дата за раздаване 30.05.2024 г. се променя на 15.05.2024 г. Началната дата не се променя;

гр. Карнобат - началната дата за раздаване 17.04.2024 г. се променя на 15.05.2024 г. Крайната дата не се променя;

В област Враца:

гр. Оряхово - началната дата за раздаване 22.04.2024 г. се променя на 10.04.2024 г. Крайната дата не се променя;

В област Пловдив:

гр. Раковски - началната дата за раздаване 11.04.2024 г. се променя на 22.04.2024 г. Крайната дата не се променя;

В област Русе:

с. Иваново - датите за раздаване се изменят както следва: от 03.04.2024 г. до 05.04.2024 г. и от 15.04.2024 г. до 31.05.2024 г.

Гр. Шумен, ул. „Цар Освободител“ № 143 

Начална дата: 22.04.2024 г. – крайна дата: 23.05.2024 г.

Актуализиран график можете да видите в прикачения файл, като промените са отбелязани с червено.

Актуализиран график към дата 19.04.2024
Актуализиран график към дата 19.04.2024 826 KB
Всички