logobgr
Всички
07.01.2019г.

07.01.2019 г.

Направена е промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуали пакети хранителни продукти"

По обективни причини се налага промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти, осигурени по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуали пакети хранителни продукти" на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в  области Перник и Плевен, както следва:

В област Перник:

  • Променен е графикът за раздаване в 2 временни пункта с адреси:
  • гр. Перник - изток, ул. ”Благой Гебрев” №15. Обявената началната дата за раздаване 14.01.2019 г. се променя на 22.01.2019 г. Крайната дата се запазва на 22.02.2019 г.;
  • гр. Трън, ул.”Петко Петков”  № 4. Обявената началната дата за раздаване 10.01.2019г. се променя на 22.01.2019 г. Обявената крайна дата 15.02.2019 г. се променя на 22.02.2019 г.;

 

В област Плевен:

  • Променен е адреса на пункт в област Плевен, както следва:
  • гр. Искър  - нов адрес: гр. Искър, ул. ”Валентина Терешкова” № 2 (пощата), (стар адрес: гр. Искър, ул. ”Хр. Ботев” № 17 А);

 

Актуализираните графици можете да видите тук

Променен график за раздаване в области Перник и Плевен
Променен график за раздаване в области Перник и Плевен 36 KB
Всички