logobgr
ИСУН 2020Подкрепа за теб FacebookПодкрепа за теб Yotube

Операция Тип 2 архив

Операция тип 2: BG05FMOP001-2.003 „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ПАКЕТИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ 2017-2019"

Промяна в адреса и графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти"

По обективни причини се налага промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти, осигурени по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти" на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане в областите Видин и Сливен, както следва:

В област Видин:

Променен е графикът за раздаване на временния пункт в гр. Видин, ул. “Искър” № 5Б – раздаването ще се осъществи в периода от 19.10.2020 г. до 27.11.2020 г.

В област Сливен:

Променен е графикът за раздаване на временните пунктове в гр. Сливен (пункт №1 на адрес ул. „Георги Икономов” №2 и пункт №2 на адрес бул. „Цар Симеон”, тролейбусно депо) – раздаването ще се осъществи в периода от 14.10.2020 г. до 27.11.2020 г.

Актуализираните графици можете да видите в прикачения файл

24.11.2020 г. Области Видин и Сливен - промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2
24.11.2020 г. Области Видин и Сливен - промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2 35 KB

   

Област Шумен - промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2

"Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти" по Оперативна програмата за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най–нуждаещите се лица.   

По обективни причини се налага промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти,осигурени по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти" на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане в област Шумен, временен пункт гр. Нови пазар, ул. „Плиска“№21 раздаване ще се осъществи и в периода 23.11.2020 г. – 24.11.2020 г.

Актуализираните графици можете да видите тук

20.11.2020 г. Област Шумен - промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2
20.11.2020 г. Област Шумен - промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2 33 KB

   

Промяна в адреса и графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти"

По обективни причини се налага промяна в адреса и графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти, осигурени по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти" на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в област Перник, както следва:

В област Перник:

 • Променен е графикът за раздаване в пункта в гр. Перник – раздаването ще се осъществи в периода от 14.10.2020 г. – 13.11.2020 г. и от 20.11.2020 г. до 20.11.2020 г.;

Актуализираните графици можете да видите в прикачения файл

18.11.2020 г. Област Перник - промяна в адреса и графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2
18.11.2020 г. Област Перник - промяна в адреса и графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2 32 KB

Промяна в адреса и графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти"

По обективни причини се налага промяна в адреса и графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти, осигурени по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти" на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в област Монтана, както следва:

В област Монтана:

 • Променен е адресът на временния пункт в гр. Вършецнов адрес: гр. Вършец, бул. „България” № 42 А (хале на БКС) (стар адрес: гр. Вършец, бул. “България” №1, Поликлиника);
 • Променен е графикът за раздаване в пункта в гр. Вършец – раздаването ще се осъществи в периода от 16.11.2020 г. до 26.11.2020 г.;

Актуализираните графици можете да видите в прикачения файл

16.11.2020 г. Област Монтана - промяна в адреса и графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2
16.11.2020 г. Област Монтана - промяна в адреса и графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2 33 KB

Области Кърджали и Кюстендил - промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2

По обективни причини се налага промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти, осигурени по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти" на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане в областите Кърджали и Кюстендил, както следва:

В област Кърджали:

Променен е графикът за раздаване на временния пункт в гр. Крумовград – раздаването ще се осъществи в периода от 05.10.2020 г. до 20.11.2020 г.

В област Кюстендил:

Променен е графикът за раздаване на временния пункт в гр. Кюстендил, ул. „Петър Берон“ № 26 – раздаването ще се осъществи в периодаот 14.10.2020 г. до 13.11.2020 г. и от 23.11.2020 г. до 30.11.2020 г.

Актуализираните графици можете да видите в прикачения файл

12.11.2020 г. Области Кърджали и Кюстендил - промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2
12.11.2020 г. Области Кърджали и Кюстендил - промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2 35 KB

   

Промяна в адреса и графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти"

По обективни причини се налага промяна в адреса и графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти, осигурени по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти" на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в област Габрово, както следва:

В област Габрово:

 • Променен е графикът за раздаване в пункта в гр. Габрово – раздаването ще се осъществи в периода от 05.10.2020 г. – 06.11.2020 г. и от 09.11.2020 г. до 13.11.2020 г. от 10.00 ч. до 13.00 ч.

Актуализираните графици можете да видите в прикачения файл

09.11.2020 г. Област Габрово - промяна в адреса и графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2
09.11.2020 г. Област Габрово - промяна в адреса и графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2 31 KB

Промяна в адреса и графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти"

По обективни причини се налага промяна в адреса и графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти, осигурени по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти" на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в област Варна, както следва:

В област Варна:

 • Променен е графикът за раздаване в пункта в гр. Аврен – раздаването ще се осъществи в периода от 16.11.2020 г. до 30.11.2020 г.

Актуализираните графици можете да видите в прикачения файл

09.11.2020 г. Област Варна - промяна в адреса и графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2
09.11.2020 г. Област Варна - промяна в адреса и графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2 34 KB

Промяна в адреса и графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти"

По обективни причини се налага промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти, осигурени по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти" на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане в областите Монтана, Русе, Стара Загора и Хасково, както следва:

В област Монтана:

Променен е адресът и графикът за раздаване на временния пункт за гр. Вършец – раздаването ще се осъществи по селата в периода от 10.11.2020 г. до 30.11.2020 г.

В област Русе:

Променен е графикът за раздаване в 5 временни пункта:

 • Бяла - раздаването ще се осъществи в периода 09.10.2020 г. - 13.11.2020 г.;
 • Ветово - раздаването ще се осъществи в периода 12.10.2020 г. - 13.11.2020 г.;
 • Две могили - раздаването ще се осъществи в периода 14.10.2020 г. - 13.11.2020 г.;
 • Иваново - раздаването ще се осъществи и в периода 06.11.2020 г. - 13.11.2020 г.;
 • Сливо поле - раздаването ще се осъществи в периода 15.10.2020 г. - 13.11.2020 г.;
 • Ценово - раздаването ще се осъществи в периода 14.10.2020 г. - 13.11.2020 г.

В област Стара Загора:

Променен е графикът за раздаване на временния пункт за Мъглиж – раздаването за с. Дъбово ще се осъществи по отделен график от 12.11.2020 г. до 20.11.2020 г., от 10.00 ч. до 15.00 ч.

В област Хасково:

Променен е графикът за раздаване на временния пункт в гр. Димитровград – раздаването ще се осъществи по селата в периода от 13.10.2020 г. до 13.11.2020 г.

Актуализираните графици можете да видите в прикачения файл

05.11.2020 г. Области Монтана, Русе, Стара Загора и Хасково - промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2
05.11.2020 г. Области Монтана, Русе, Стара Загора и Хасково - промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2 41 KB

Област Плевен - промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2

По обективни причини се налага промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти,осигурени по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти" на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане в област Плевен, временен пункт гр. Червен бряг, читалище „Н. Й. Вапцаров“раздаване ще се осъществи и на 05.11.2020 г.

Актуализираният график можете да видите тук

04.11.2020 г. Област Плевен - промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2
04.11.2020 г. Област Плевен - промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2 33 KB

Промяна в адреса и графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти"

Област Плевен - промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2

По обективни причини се налага промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти, осигурени по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти" на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане в област Плевен, временен пункт гр. Червен бряг, читалище „Н. Й. Вапцаров“ – раздаването ще се осъществи в периода от 15.10.2020 г. до 30.10.2020 г.

Актуализираните графици можете да видите в прикачения файл

29.10.2020 г. Промяна в графика за област Плевен
29.10.2020 г. Промяна в графика за област Плевен 32 KB

Промяна в адреса и графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти"

Област Силистра - промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2

По обективни причини се налага промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти, осигурени по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти" на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане в област Силистра, временен пункт гр. Главиница, ул. „Г. С. Раковски“ №5 – раздаването ще се осъществи в периода от 27.10.2020 г. до 24.11.2020 г.

Актуализираните графици можете да видите в прикачения файл

26.10.2020 г. Промяна в адреса и графика за област Силистра
26.10.2020 г. Промяна в адреса и графика за област Силистра 32 KB

21.10.2020 г.

Промяна в адреса и графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти" 

По обективни причини се налага промяна в адреса и графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти, осигурени по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти" на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в област Варна, както следва:

В област Варна:

 • -Променен е адресът на временния пункт в гр. Долни чифлик – нов адрес: гр. Долни чифлик, ул. „Нишава" № 3 (стар адрес: гр. Долни чифлик, ул. „Иван Сокачев" № 2);
 • -Променен е графикът за раздаване в пункта в гр. Аксаково – раздаването ще се осъществи в периода от 02.11.2020 г. до 30.11.2020 г.;

Актуализираните графици можете да видите в прикачения файл

21.10.2020 г. Промяна в адреса и графика за област Варна
21.10.2020 г. Промяна в адреса и графика за област Варна 34 KB

BG05FMOP001-2.003 „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ПАКЕТИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ 2017-2019"

     

 19.10.2020 г. 

Промяна в адреса и графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти"

По обективни причини се налага промяна в адреса и графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти, осигурени по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти" на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в области Пловдив и Разград, както следва:

В област Пловдив:

 • -Променен е адресът на временния пункт в гр. Пловдив за р-н Юженнов адрес:гр. Пловдив, ул. “Кичево” № 29 (стар адрес: гр. Пловдив, бул. “ Коматевско шосе ” № 28);

В област Разград:

 • -Променен е графикът за раздаване в пункта в гр. Завет – раздаването ще се осъществи в периода от 26.10.2020 г. до 30.11.2020 г.;
 • -Променен е графикът за раздаване в пункта в гр. Цар Калоян – раздаването ще се осъществи в периода от 29.10.2020 г. до 30.11.2020 г.;
 • Актуализираните графици можете да видите тук

  19.10.2020 г. Промяна в графика за области Пловдив и Разград
  19.10.2020 г. Промяна в графика за области Пловдив и Разград 34 KB

     

  13.10.2020 г.   

  Промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти"

  По обективни причини се налага промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти в област Монтана, временен пункт гр. Якимово.

  Актуализираните графици можете да видите в прикачения файл

  Промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти област Монтана
  Промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти област Монтана 32 KB

  13.10.2020 г.   

  Промяна в адреса и графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти"

  По обективни причини се налага промяна в адреса и графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти, осигурени по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти" на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в области Плевен и Пловдив, както следва:

  В област Плевен:   

  • Променен е графикът за раздаване в пункта в гр. Червен бряг – раздаването ще се осъществи в периода от 15.10.2020 г. до 26.10.2020 г.;   
  • Променен е адресът и графикът за раздаване на временния пункт в гр. Пордимнов адрес: гр. Пордим, ул. “Иван Божинов” № 1 (стар адрес: гр. Пордим, ул. “Неофит Рилски” № 6). Раздаването ще се осъществи в периода от 16.10.2020 г. до 23.10.2020 г.

  В област Пловдив:

  • Променен е графикът за раздаване на временния пункт в гр. Пловдив за р-н Южен - началната дата за раздаване 13.10.2020 г. се променя на 20.10.2020 г. Крайната дата не се променя;
  • Променен е адресът на временния пункт в гр. Пловдив за р-н Тракиянов адрес: гр. Пловдив, бул. “Освобождение” № 65А (стар адрес: гр. Пловдив, ул. “Ген. Константин Кесяков” до бл. 91);   
  • Променен е адресът на временния пункт в гр. Хисарнов адрес: гр. Хисар, градски стадион “Крепост” (стар адрес: гр. Хисар, бул. “Иван Вазов” № 3).

  Актуализираните графици можете да видите в прикачения файл

  Промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти области Плевен и Пловдив
  Промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти области Плевен и Пловдив 38 KB

  08.10.2020 г.    

  Направена е промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти"

  По обективни причини се налага промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти, осигурени по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти" на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в области Видин и Русе, както следва:

  В област Видин:

  • Променен е адресът на пункт № 1 в гр. Димово – нов адрес: гр. Димово, ул. “Свилен Русев” № 3 (стар адрес: гр. Димово, ул. “Георги Димитров” № 137)

  В област Русе:

  Променен е графикът за раздаване в 5 пункта:

  • гр. Борово - началната дата за раздаване 12.10.2020 г. се променя на 09.10.2020 г. Крайната дата не се променя;
  • гр. Бяла - началната дата за раздаване 14.10.2020 г. се променя на 09.10.2020 г. Крайната дата не се променя;
  • гр. Ветово - началната дата за раздаване 13.10.2020 г. се променя на 12.10.2020 г. Крайната дата не се променя;
  • гр. Две могили - началната дата за раздаване 12.10.2020 г. се променя на 14.10.2020 г. Крайната дата не се променя;
  • гр. Русе – раздаването за Русе-град ще се осъществи в периода от 02.11.2020 г. до 27.11.2020 г., а за останалите населени места от община Русе в периода от 26.10.2020 г. до 20.11.2020 г.

  Актуализираните графици можете да видите в прикачения файл

  Промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти области Видин и Русе
  Промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти области Видин и Русе 20 KB

  График за раздаване на хранителни продукти по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти" по Оперативна програмата за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най–нуждаещите се лица.   

  График за раздаване на хранителни продукти по Операция тип 2 Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти по Оперативна програмата за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най–нуждаещите се лица.
  График за раздаване на хранителни продукти по Операция тип 2 Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти по Оперативна програмата за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най–нуждаещите се лица. 1.25 MB

  На вниманието на Бенефициента, изпълняващ договор по Операция тип 2, BG05FMOP001-2.003„Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти 2017-2019“, съфинансирана по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица /ОПХ ФЕПНЛ/.

  На 25.09.2020 г. са публикувани промени в Ръководство на бенефициента за изпълнение и управление на договори по Операция тип 2 „Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти 2017-2019“ по ОПХ ФЕПНЛ.

  Променени са и Приложение № 12 „Списък на лицата получили хранителни продукти и листовки“, както и Приложение № 16 „Списък на правоимащите лица“.

  В останалата част Ръководството и приложенията към него остават непроменени. 

  Промяна в Ръководство на бенефициента по Операция тип 2 25.09.2020 г.
  Промяна в Ръководство на бенефициента по Операция тип 2 25.09.2020 г. 5.26 MB

  Промяна в графика за области Габрово, Плевен, Русе и Шумен

  Направена е промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуали пакети хранителни продукти"

  По обективни причини се налага промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти, осигурени по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуали пакети хранителни продукти" на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в област Габрово, Плевен, Русе и Шумен, както следва:

  В област Габрово:

  • Променен е графикът за раздаване в 1 временен пункт:

  -Гр. Габрово- продължава раздаване с начална дата 24.02.2020 г. и крайната дата 28.02.2020 г.;

  В област Плевен:

  • Променен е графикът за раздаване в 1 временен пункт:

  -Гр. Плевен /град/ - продължава раздаването до дата 28.02.2020 г. и

  В област Русе:

  • Променен е графикът за раздаване в 1 временен пункт:

  -Гр. Русе /град/ - продължава раздаването от дата 24.02.2020 г. до дата 28.02.2020 г. и

  В област Шумен:

  • Променен е графикът за раздаване в 1 временен пункт:

  -Гр. Каспичан - продължава раздаването от дата 18.02.2020 г. до дата 28.02.2020 г. и

  Актуализираните графици и промяна на адрес можете да видите тук

  Промяна в графика за области Габрово, Плевен, Русе и Шумен
  Промяна в графика за области Габрово, Плевен, Русе и Шумен 37 KB

  На вниманието на Бенефициента, изпълняващ договор по Операция тип 2, BG05FMOP001-2.003 „Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти 2017-2019“, съфинансирана по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица /ОПХ ФЕПНЛ/.

  На 12.02.2020 г. е публикувана промяна в Ръководство на бенефициента за изпълнение и управление на договори по Операция тип 2 „Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти 2017-2019“ по ОПХ ФЕПНЛ.

  Промяната е свързана с подобряване на системата за извършване на проверки за двойно финансиране при раздаването на храни на основната и допълнителните целеви групи по Операция тип 2 „Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти 2017-2019“ на ОПХ ФЕПНЛ.

  В останалата част Ръководството и приложенията към него остават непроменени.

  Промяна в Ръководство на бенефициента по Операция тип 2 12.02.2020 г.
  Промяна в Ръководство на бенефициента по Операция тип 2 12.02.2020 г. 325 KB

  Промяна в графика за раздаване област Сливен и област Стара Загора 05.02.2020 г.   

  Направена е промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуали пакети хранителни продукти"

  По обективни причини се налага промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти, осигурени по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуали пакети хранителни продукти" на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в област Сливен и област Стара Загора както следва:

  В област Сливен:

  • Променен е графикът за раздаване във временен пункт:

  -гр. Сливен, Център, ул.“Гл Икономов“№2 - продължава раздаване, като срока е удължен до крайна дата 20.02.2020 г.;

  В област Стара Загора:

  • Променен е графикът за раздаване във временен пункт:

  -гр. Стара Загора - град - продължава раздаване с начална дата 05.02.2020 г. и крайна дата 07.02.2020 г.;

  -гр. Стара Загора - села- продължава раздаване с начална дата 05.02.2020 г. и крайна дата 07.02.2020 г.;

  Актуализираните графици и/или промяна на адрес можете да видите тук

  Промяна в графика за раздаване област Сливен и област Стара Загора 05.02.2020 г.
  Промяна в графика за раздаване област Сливен и област Стара Загора 05.02.2020 г. 37 KB

  Промяна в графика за раздаване области Кюстендил и Ямбол   

  Направена е промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуали пакети хранителни продукти"

  По обективни причини се налага промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти, осигурени по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуали пакети хранителни продукти" на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в област Кюстендил и област Ямбол както следва:

  В област Кюстендил:

  Променен е графикът за раздаване във временен пункт:

  -гр. Кюстендил - продължава раздаване с начална дата 19.02.2020 г. и крайна дата 28.02.2020 г.;

  В област Ямбол:

  Променен е графикът за раздаване във временен пункт:

  -гр. Ямбол - продължава раздаване, като срока е удължен до крайна дата 14.02.2020 г.;

  Актуализираните графици и/или промяна на адрес можете да видите тук

  Промяна в графика за раздаване области Кюстендил и Ямбол
  Промяна в графика за раздаване области Кюстендил и Ямбол 35 KB

  Промяна в графика за раздаване област Русе

  Направена е промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуали пакети хранителни продукти"

  По обективни причини се налага промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти, осигурени по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуали пакети хранителни продукти" на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в област Русе както следва:

  В област Русе:

  Променен е графикът за раздаване в 4 временни пункта:

  -гр. Бяла - продължава раздаване с начална дата 29.01.2020 г. и крайна дата 07.02.2020 г.;

  -гр. Ветово - продължава раздаване с начална дата 29.01.2020 г. и крайна дата 07.02.2020 г.;

  -гр. Русе села – удължава се раздаването и крайната дата е 07.02.2020 г.;

  -гр. Русе град – удължава се раздаването и крайната дата е 07.02.2020 г.;

  Актуализираните графици и/или промяна на адрес можете да видите тук

  Промяна в графика за раздаване област Русе
  Промяна в графика за раздаване област Русе 33 KB

  Промяна в графика за раздаване области Габрово, Ловеч и Пловдив   

  Направена е промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуали пакети хранителни продукти"

  По обективни причини се налага промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти, осигурени по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуали пакети хранителни продукти" на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в област Габрово, Ловеч и промяна на адрес в област Пловдив, както следва:

  В област Габрово:

  Променен е графикът за раздаване в 1 временен пункт:

  Гр. Габрово- продължава раздаване с начална дата 02.12.2019 г. и крайната дата 24.01.2020 г.;

  В област Ловеч:

  Променен е графикът за раздаване в 2 временни пункта:

  Гр. Ловеч - продължава раздаване с начална дата 27.11.2019 г. /град/ и 15.12.2019 г. /села/, като се променя крайната дата от 17.01.2020 г. на 24.01.2020 г.;

  В област Пловдив:

  Променен е адреса за раздаване в 1 временен пункт:

  гр. Раковски – нов адрес: пл.“България“№4;

  Промяна в графика за раздаване области Габрово, Ловеч и Пловдив
  Промяна в графика за раздаване области Габрово, Ловеч и Пловдив 37 KB

  Промяна в графика за раздаване област Варна   

  Направена е промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуали пакети хранителни продукти"

  По обективни причини се налага промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти, осигурени по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуали пакети хранителни продукти" на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в област Варна, както следва:

  В област Варна:

  Променен е графикът за раздаване в 1 временен пункт:

  гр. Вълчи дол, ул. "Г.Димитров " № 1 – дом.социален патронаж- началната дата за раздаване 15.01.2020 г. се променя на 21.01.2020 г. Крайната дата 28.02.2020 г. не се променя;

  Актуализираните графици можете да видите тук

  Промяна в графика за раздаване област Варна
  Промяна в графика за раздаване област Варна 35 KB

  Промяна в графика за раздаване области Перник и София област   

  Направена е промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуали пакети хранителни продукти"

  По обективни причини се налага промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти, осигурени по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуали пакети хранителни продукти" на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в област Перник и промяна на адрес в София област, както следва:

  В област Перник:

  Променен е графикът за раздаване в 2 временни пункта:

  с. Ковачевци- продължава раздаване с начална дата 07.01.2020 г. и крайната дата 10.01.2020 г.;

  гр. Трън - продължава раздаване с начална дата 07.01.2020 г. и крайната дата 10.01.2020 г.;

  В София област:

  Променен е адреса за раздаване в 1 временен пункт:

  гр. Божурище – нов адрес: ул.“Иван Вазов“№10;

  Актуализираните графици и промяна на адрес можете да видите тук

  Промяна в графика за област Перник и промяна на адрес в София област
  Промяна в графика за област Перник и промяна на адрес в София област 36 KB

  Промяна в графика за раздаване области Бургас, Варна и Пазарджик

  Направена е промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуали пакети хранителни продукти"

  По обективни причини се налага промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти, осигурени по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуали пакети хранителни продукти" на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в области Бургас, Варна и Пазарджик, както следва:

  В област Бургас:

  Променен е графикът за раздаване в 12 временни пункта:

  гр. Айтос - началната дата за раздаване 20.01.2020 г. се променя на 16.01.2020 г. Крайната дата 20.02.2020 г. се променя на 28.02.2020 г.;

  гр. Камено - началната дата за раздаване 20.01.2020 г. се променя на 14.01.2020 г. Крайната дата 28.02.2020 г. не се променя ;

  гр. Карнобат - началната дата за раздаване 16.01.2020 г. се променя на 13.01.2020 г. Крайната дата 14.02.2020 г. се променя на 28.02.2020 г.;

  гр. Малко Търново - началната дата за раздаване 10.02.2020 г. се променя на 28.01.2020 г. Крайната дата 28.02.2020 г. не се променя;

  гр. Несебър - началната дата за раздаване 03.02.2020 г. се променя на 23.01.2020 г. Крайната дата 28.02.2020 г. не се променя;

  гр. Поморие - началната дата за раздаване 27.01.2020 г. се променя на 17.01.2020 г. Крайната дата 28.02.2020 г. не се променя;

  гр. Приморско - началната дата за раздаване 06.02.2020 г. се променя на 24.01.2020 г. Крайната дата 28.02.2020 г. не се променя;

  гр. Руен - началната дата за раздаване 13.01.2020 г. се променя на 08.01.2020 г. Крайната дата 04.02.2020 г. се променя на 28.02.2020 г.;

  гр. Созопол - началната дата за раздаване 27.01.2020 г. се променя на 16.01.2020 г. Крайната дата 28.02.2020 г. не се променя;

  гр. Средец - началната дата за раздаване 23.01.2020 г. се променя на 15.01.2020 г. Крайната дата 28.02.2020 г. не се променя;

  гр. Сунгурларе - началната дата за раздаване 30.01.2020 г. се променя на 22.01.2020 г. Крайната дата 28.02.2020 г. не се променя;

  гр. Царево - началната дата за раздаване 05.02.2020 г. се променя на 27.01.2020 г. Крайната дата 28.02.2020 г. не се променя;

  В област Варна:

  Променен е графикът за раздаване в 1 временен пункт:

  гр. Суворово - началната дата за раздаване 08.01.2020 г. се променя на 14.01.2020 г. Крайната дата 28.02.2020 г. не се променя;

  В област Пазарджик:

  Променен е графикът за раздаване в 6 временни пункта:

  гр. Велинград – пункт 1 - началната дата за раздаване 13.01.2020 г. се променя на 06.01.2020 г. Крайната дата 31.01.2020 г. не се променя;

  гр. Велинград – пункт 2 - началната дата за раздаване 13.01.2020 г. се променя на 06.01.2020 г. Крайната дата 31.01.2020 г. не се променя

  гр. Пазарджик - пункт 1 - началната дата за раздаване 13.01.2020 г. се променя на 06.01.2020 г. Крайната дата 31.01.2020 г. не се променя;

  гр. Пазарджик - пункт 2 - началната дата за раздаване 13.01.2020 г. се променя на 06.01.2020 г. Крайната дата 31.01.2020 г. не се променя;

  гр. Пазарджик - пункт 3 - началната дата за раздаване 13.01.2020 г. се променя на 06.01.2020 г. Крайната дата 31.01.2020 г. не се променя;

  гр. Септември - началната дата за раздаване 15.01.2020 г. се променя на 08.01.2020 г. Крайната дата 31.01.2020 г. не се променя

  Промяна в графика за раздаване области Бургас, Варна и Пазарджик
  Промяна в графика за раздаване области Бургас, Варна и Пазарджик 39 KB

  Промяна в графика за раздаване области Плевен и Хасково

  Направена е промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуали пакети хранителни продукти"

  По обективни причини се налага промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти, осигурени по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуали пакети хранителни продукти" на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в области Плевен и Хасково, както следва:

  В област Плевен:

  Променен е графикът за раздаване в 4 временни пункта:

  - гр. Долни Дъбник - началната дата за раздаване 17.01.2020 г. се променя на 29.01.2020 г. Крайната дата 03.02.2020 г. се променя на 15.02.2020г.;

  - гр. Белене – продължава раздаването от 02.01.2020 г. до крайна дата на раздаване 10.01.2020 г.;

  - гр. Пордим - началната дата за раздаване 22.01.2020 г. се променя на 08.01.2020 г. Крайната дата 07.02.2020 г. се променя на 24.01.2020г.;

  - гр. Никопол - началната дата за раздаване 15.01.2020 г. се променя на 10.01.2020 г. Крайната дата 05.02.2020 г. се променя на 31.01.2020г.;

  В област Хасково:

  Променен е графикът за раздаване в 1 временен пункт:

  - гр. Димитровград – продължава раздаването от 02.01.2020 г. до крайна дата на раздаване 17.01.2020 г.;

  Актуализираните графици можете да видите тук

  Променени графици за раздаване области Плевен и Хасково
  Променени графици за раздаване области Плевен и Хасково 36 KB

  Промяна в графика за раздаване област Кърджали

  Направена е промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуали пакети хранителни продукти"

  По обективни причини се налага промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти, осигурени по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуали пакети хранителни продукти" на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в област Кърджали

  В област Кърджали

  Променен е графикът за раздаване в 1 временен пункт:

  гр. Кърджали, ул. "Екзарх Йосиф" № 3

  няма промяна в началната и крайната дата на раздаване, а промяна касае периода през който ще бъдат раздавани пакетите с хранителните продукти, а именно:

  От 27.11.2019 г. до 11.12.2019 г. и от 09.01.2020 г. – 28.02.2020 г.

  Актуализираните графици можете да видите тук

  Промяна в графика за раздаване област Кърджали
  Промяна в графика за раздаване област Кърджали 33 KB

  Промяна в графика за раздаване - Област Разград

  Направена е промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуали пакети хранителни продукти"

  По обективни причини се налага промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти, осигурени по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуали пакети хранителни продукти" на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в област Разград, както следва:

  В област Разград:

  Променен е адреса на пункт в община Лозница, както следва:

  гр. Лозница – нов адрес: гр. Лозница, ул. ”Дружба ” № 19 (стар адрес: Гр. Лозница, ул. ”Ивайло ” № 2); Началната и крайната дата за раздаване не се променят.

  Промяна в графика за раздаване в област Разград
  Промяна в графика за раздаване в област Разград 33 KB

  Промяна в графика за раздаване области Пазарджик, Пловдив и София-област

  Направена е промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти"

  По обективни причини се налага промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти, осигурени по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти" на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в области Пазарджик, Пловдив и София-област, както следва:

  В област Пазарджик:

  Променен е графикът за раздаване в 2 временни пункта:

  гр. Панагюрище - началната дата за раздаване 17.01.2020 г. се променя на 16.12.2019 г. Крайната дата 31.01.2020 г. се променя на 10.01.2020 г.; гр. Пещера - началната дата за раздаване 17.01.2020 г. се променя на 16.12.2019 г. Крайната дата 31.01.2020 г. се променя на 10.01.2020 г. В област Пловдив:

  Променени са адресите на пунктове в област Пловдив и график за раздаване, както следва:

  гр. Пловдив – район Южен – нов адрес: гр. Пловдив, бул. "Коматевско шосе“" № 28 (стар адрес: гр. Пловдив, бул. "Никола Вапцаров" № 9); гр. Пловдив – район Западен – нов адрес: гр. Пловдив, ул. ”Вечерница ” № 1А (стар адрес: гр. Пловдив, ул. ”Димитър Страшимиров ” №5А); гр. Пловдив - район Тракия - нов адрес: гр. Пловдив, ул. „Генерал Константин Кесяков“ до бл. 91 (стар адрес: гр. Пловдив, ул. „Недялка Шилева“ № 9). Началната дата за раздаване 03.12.2019 г. се променя на 09.12.2019 г. Крайната дата 28.02.2020 г. не се променя. В област София-област:

  Променен е графикът за раздаване в 2 временни пункта:

  гр. Божурище - началната дата за раздаване 13.12.2019 г. се променя на 13.01.2020 г. Крайната дата 31.12.2019 г. се променя на 07.02.2020 г.; гр. Своге - началната дата за раздаване 05.01.2020 г. се променя на 06.01.2020 г. Крайната дата 28.02.2020 г. не се променя.

  Променени графици за раздаване области Пазарджик, Пловдив и София-област
  Променени графици за раздаване области Пазарджик, Пловдив и София-област 40 KB

  Стартира раздаването на хранителни продукти по Оперативната програма за храни

  Публикуван е пълният график за раздаване на хранителни продукти по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуали пакети хранителни продукти" по Оперативна програмата за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най–нуждаещите се лица. Съгласно графика на 27 ноември 2019 г. стартира предоставянето на хранителни продукти от първа необходимост, като раздаването на пакетите ще продължи и през месеците декември, януари и февруари 2020 г. През м. ноември раздаването на пакетите с храни започва в областите Кърджали, Ловеч, Монтана, Стара Загора и Хасково.

  График за раздаване на хранителни продукти
  График за раздаване на хранителни продукти 77 KB

  На 17.10.2019г. са публикувани изменения на Изискванията за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по операция тип 2: BG05FMOP001-2.003 „Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти 2017-2019“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014 - 2020. Измененията са публикувани в режим „проследяване на промените“.

  Пакетът документи към Изискванията за кандидатстване остава непроменен.

  Изисквания за кандидатстване – версия 2
  Изисквания за кандидатстване – версия 2 727 KB

  Област Пловдив - Удължава се срокът за раздаване на пакетите с хранителни продукти   

  Направена е промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуали пакети хранителни продукти"   

  По обективни причини за цялата област Пловдив се удължава срокът за раздаване на пакетите с хранителни продукти, осигурени по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти" на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.   

  Всички временни пунктове на БЧК на територията на областта ще раздават пакети с хранителни продукти до 15.03.2019 г.  включително.   

  Променения график можете да видите  тук

  Променен график за раздаване област Пловдив
  Променен график за раздаване област Пловдив 31 KB

  Промяна в графика за раздаване в област Хасково

  Направена е промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуали пакети хранителни продукти"

  По обективни причини се налага промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти, осигурени по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуали пакети хранителни продукти" на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в

  Променен е графикът за раздаване в 1 временен пункт с адрес: Гр. Хасково, ул. „Единство” №1, Здравен център. Пунктът ще бъде отворен

  Актуализираните графици можете да видите тук

  Променен график за раздаване в област Хасково
  Променен график за раздаване в област Хасково 36 KB

  Промяна в графика за раздаване в област Бургас

  Направена е промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти"

  По обективни причини се налага промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти, осигурени по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти" на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в област Бургас, както следва:

  Променен e графика за раздаване в 1 временен пункт с адрес:

  гр.Бургас, ул."Оборище" №95 /социална трапезария на БЧК/. Пунктът ще бъде отворен всеки работен ден в периода от 07.01.2019 г. – 28.02.2019 г.

  Актуализираните графици можете да видите тук

  Промяна в графика за раздаване в област Бургас
  Промяна в графика за раздаване в област Бургас 36 KB

  Промяна в графика за раздаване в област Сливен

  Направена е промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуали пакети хранителни продукти"

  По обективни причини се налага промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти, осигурени по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуали пакети хранителни продукти" на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в област Сливен както следва:

  Променен е графика за раздаване в 4 временни пункта с адрес:

  гр. Сливен, Център ,ул.”Георги Икономов” №2 - пункт № 1. Пунктът ще бъде отворен всеки работен ден в периода от 17.12.2018 г. до 22.02.2019 г.

  гр. Сливен, кв.”Даме Груев” бл.28 / за кв. Надежда/ - пункт № 2. Пунктът ще бъде отворен всеки работен ден в периода от 07.01.2019 г. до 22.02.2019 г.

  гр. Нова Загора, Център, ул. Петко Енев“ – Младежки дом ет.1 - пункт № 1. Пунктът ще бъде отворен всеки работен ден , в периода от 08.01.2019 г. до 22.02.2019 г.

  гр. Нова Загора, кв.”Шести”, ул.”Освобождение” № 1 - пункт № 2. Пунктът ще бъде отворен всеки работен ден в периода от 08.01.2019 г. до 22.02.2019 г.

  Актуализираните графици можете да видите тук

  Променен график за раздаване в област Сливен
  Променен график за раздаване в област Сливен 30 KB

  Промяна в графика за раздаване областиВидин, Габрово и Плевен

  Направена е промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуали пакети хранителни продукти"

  По обективни причини се налага промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти, осигурени по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуали пакети хранителни продукти" на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в области Видин, Габрово и Плевен, както следва:

  В област Видин:

  Променен е графикът за раздаване в 1 временен пункт с адрес:

  гр. Видин, ул. “Искър” №5 Б. Обявената крайна дата за раздаване се променя на 15.02.2019 г.;

  В област Габрово:

  Променен е графикът за раздаване в 1 временен пункт с адрес:

  гр. Габрово, ул. „Станционна” 14. Обявената крайна дата за раздаване се променя на 15.02.2019 г. от 10 до 13 часа;

  В област Плевен:

  Променен е графикът за раздаване в 1 временен пункт с адрес:

  гр. Плевен, ул.”П.Р.Славейков”№50. Обявената крайна дата за раздаване се променя на 15.02.2019 г.;

  Актуализираните графици можете да видите тук

  Промени графици за области Габрово, Видин и Плевен
  Промени графици за области Габрово, Видин и Плевен 39 KB

  Промяна в графика за раздаване област Хасково   

  Направена е промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуали пакети хранителни продукти"

  По обективни причини се налага промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти, осигурени по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуали пакети хранителни продукти" на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в област Хасково, както следва:

  Променен e графика за раздаване в 1 временен пункт с адрес:

  Димитровград, ул. Цар Симеон №11, склад на БЧК. Пунктът ще бъде отворен всеки работен ден от 8 ч. до 14 ч. , в периода от 28.01.2019 г. до 08.02.2019 г.

  Актуализираните графици можете да видите тук

  Променен график за раздаване в област Хасково
  Променен график за раздаване в област Хасково 30 KB

  Промяна в графика за раздаване области Габрово, Ловеч, София-град, Стара Загора, Шумен и Ямбол

  Направена е промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуали пакети хранителни продукти"

  По обективни причини се налага промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти, осигурени по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуали пакети хранителни продукти" на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в области Габрово, Ловеч, София-град, Стара Загора, Шумен и Ямбол, както следва:

  В област Габрово:

  Променен е графикът за раздаване в 1 временен пункт с адрес:

  Гр. Габрово, ул. „Станционна” 14. Обявената началната дата за раздаване 13.12.2018г. се запазва. Крайната дата се променя на 08.02.2019 г. Пунктът ще бъде отворен всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.

  Гр. Севлиево, ул. „Устабашиев” № 12. Обявената началната дата за раздаване 10.01.2019г. се запазва. Крайната дата се променя на 08.02.2019 г. Пунктът ще бъде отворен всеки работен ден от 08:00 ч. до 15:00 ч.

  В област Ловеч:

  В гр. Ловеч, ул. „Отец Паисий” № 9 - началната дата за раздаване 06.12.2018 г. се запазва. Крайната дата се променя на 11.02.2019 г.;

  В област София – град:

  Удължен е графикът за раздаване в 9 временни пункта с адреси:

  гр. София, ж. к. “Стрелбище”, ул. “Златни врата” № 15, офис на БЧК. Обявената началната дата за раздаване 10.01.2019г. се запазва. Крайната дата се променя на 28.02.2019 г.

  гр. София, ж. к.“Люлин” 7, бл.711, вх. Б, партер, офис на БЧК. Обявената началната дата за раздаване 08.01.2019г. се запазва. Крайната дата се променя на 28.02.2019 г.;

  гр. София, ул. ”Найчо Цанов”, бл. 114, партер. Обявената началната дата за раздаване 08.01.2019г. се запазва. Крайната дата се променя на 28.02.2019 г.;

  гр. София, ж. к.”Надежда”, ул. ”Болярска” № 53, офис БЧК. Обявената началната дата за раздаване 09.01.2019г.се запазва. Крайната дата се променя на 28.02.2019 г.;

  гр. София, ж. к. “Оборище”, ул.“Данаил Николаев” № 8,бл. 3, партер. Обявената началната дата за раздаване 07.01.2019г. се запазва. Крайната дата се променя на 28.02.2019 г.;

  гр. София, ж. к. “Младост”, бл. 506, офис на БЧК. Обявената началната дата за раздаване 07.01.2019г. се запазва. Крайната дата се променя на 28.02.2019 г.;

  гр. София, ж. к. ”Бели брези” бл.3, /до бензиностанция Шел/. Обявената началната дата за раздаване 09.01.2019г. се запазва. Крайната дата се променя на 28.02.2019 г.;

  гр. Нови Искър, кв. Курило, ул. „Искърско дефиле“ № 277. Обявената началната дата за раздаване 04.01.2019г. се запазва. Крайната дата се променя на 28.02.2019 г.;

  с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе“ № 52 – кметството. Обявената началната дата за раздаване 10.01.2019г. се запазва. Крайната дата се променя на 28.02.2019 г.

  В област Стра Загора:

  В гр. Казанлък нов график за раздаване както следва:

  04.02.2019 г. - 06.02.2019 г.;

  09.02.2019 г. - 11.02.2019 г.;

  15.02.2019 г. - 16.02.2019 г.;

  Работното време на пункта в гр. Казанлък е от 15.30ч. до 18.00ч.

  В област Шумен:

  Променен е графикът за раздаване в 1 временен пункт с адрес:

  Гр. Шумен, ул. Тодор Икономов № 3. Обявената началната дата за раздаване 07.01.2019 г. се запазва. Крайната дата се променя на 28.02.2019 г.

  В област Ямбол:

  Променен е графикът за раздаване в 1 временен пункт с адрес:

  гр. Ямбол, ж.к. ”Хале”, до бл. №9, многофункционална общинска сграда. Обявената началната дата за раздаване 17.12.2018 г. се запазва. Крайната дата се променя на 15.02.2019 г.

  гр. Елхово, ул.”3-ти март” № 52 – партер (клуб на Общ.съвет на БЧК – Елхово ). Обявената началната дата за раздаване 19.12.2018 г. се запазва. Крайната дата се променя на 08.02.2019 г

  Актуализираните графици можете да видите тук

  Променен график за раздаване в области Габрово, Ловеч, София-град, Стара Загора, Шумен и Ямбол
  Променен график за раздаване в области Габрово, Ловеч, София-град, Стара Загора, Шумен и Ямбол 37 KB

  Промяна в графика за раздаване област Варна    

  Направена е промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуали пакети хранителни продукти"

  По обективни причини се налага промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти, осигурени по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуали пакети хранителни продукти" на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в област Варна, както следва:

  Променен е адреса на пункт в област Варна, както следва: гр. Аксаково - нов адрес: гр. Аксаково, кв. „Надежда“, бл. 1, до Домашен социален патронаж Актуализираните графици можете да видите тук

  Променен графика за раздаване област Варна
  Променен графика за раздаване област Варна 30 KB

  Промяна в графика за раздаване област Хасково

  Направена е промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуали пакети хранителни продукти"

  По обективни причини се налага промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти, осигурени по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуали пакети хранителни продукти" на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в област Хасково, както следва:

  Променени са графиците за раздаване в 7 временни пункта с адреси:

  Хасково, пункт кв. Орфей /ул. Пловдивска №3, Автошколата/. Пунктът ще бъде отворен всеки работен ден от 9 ч. до 14 ч. , в периода от 28.01.2019 г. до 01.02.2019 г.

  Хасково, пункт кв. Република /ул. Единство №1, Здравен център/. Пунктът ще бъде отворен всеки работен ден от 9 ч. до 14 ч. , в периода от 28.01.2019 г. до 01.02.2019 г.

  Димитровград, ул. Цар Симеон №11, склад на БЧК. Пунктът ще бъде отворен всеки работен ден от 8 ч. до 14 ч. , в периода от 28.01.2019 г. до 01.02.2019 г.

  Харманли, ул. Тодор Бакалов №10, кв.Тракия, клуб на пенсионера. Пунктът ще бъде отворен всеки работен ден от 9 ч. до 14 ч. , в периода от 28.01.2019 г. до 01.02.2019 г.

  Ивайловград, ул. Оборище №10, Болницата. Пунктът ще бъде отворен всеки работен ден от 13 ч. до 15 ч. , в периода от 28.01.2019 г. до 01.02.2019 г.

  Любимец, пл. 3-ти март, бл. №3 Пунктът ще бъде отворен всеки работен ден от 13:30 ч. до 17 ч. , в периода от 28.01.2019 г. до 29.01.2019 г.

  Свиленград, пл. 14 март №1. Пунктът ще бъде отворен всеки работен ден от 9 ч. до 15 ч. , в периода от 28.01.2019 г. до 29.01.2019 г.

  Актуализираните графици можете да видите тук

  Променен график за раздаване област Хасково
  Променен график за раздаване област Хасково 31 KB

  Промяна в графика за раздаване област Стара Загора 

  Направена е промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуали пакети хранителни продукти"

  По обективни причини се налага промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти, осигурени по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуали пакети хранителни продукти" на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в област Стара Загора, както следва:

  Променен е графикът за раздаване в 1 временен пункт с адрес:

  Гр. Стара Загора - ул.“Хаджи Димитър Асенов“ № 74. Пунктът ще бъде отворен всеки работен ден от 12:00 ч. до 15:00 ч. в периода 28.01. 2019 г. - 08.02. 2019 г.

  Актуализираните графици можете да видите тук

  Променен график за раздаване област Стара Загора
  Променен график за раздаване област Стара Загора 30 KB

  Промяна в графика за раздаване области Кюстендил, Плевен и Смолян 

  Направена е промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуали пакети хранителни продукти"

  По обективни причини се налага промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти, осигурени по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуали пакети хранителни продукти" на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в области Кюстендил, Плевен и Смолян, както следва:

  В област Кюстендил:

  Променен е графикът за раздаване в 1 временен пункт с адрес:

  гр. Кюстендил, ул. „Спартак“ №23. Обявената началната дата за раздаване 14.01.2019 г. се променя на 21.01.2019 г. Крайната дата се запазва на 28.02.2019 г.;

  В област Плевен:

  Променен е графикът за раздаване в 1 временен пункт с адрес:

  гр. Долни Дъбник, ул. ”Ген. Ганецки” № 2. Обявената началната дата за раздаване 15.01.2019 г. се променя на 21.01.2019 г. Крайната дата се променя от 31.01.2019 г. на 01.02.2019 г.;

  В област Смолян:

  Променен е графикът за раздаване в 3 временни пункта с адреси:

  гр. Доспат, ул. "Първи май" № 1, Читалището. Обявената началната дата за раздаване 11.01.2019 г. се променя на 18.01.2019 г. Крайната дата се запазва на 28.02.2019 г.;

  гр. Мадан, ул. "Обединение" № 14, ст.116. Обявената началната дата за раздаване 15.01.2019 г. се променя на 21.01.2019 г. Крайната дата се запазва на 28.02.2019 г.;

  гр. Чепеларе, ул. „Беломорска“ № 3, сграда на бившия колеж. Обявената началната дата за раздаване 18.02.2019 г. се променя на 18.01.2019 г. Крайната дата се запазва на 28.02.2019 г.;

  Актуализираните графици можете да видите тук

  Променен график за раздаване в области Кюстендил, Плевен и Смолян
  Променен график за раздаване в области Кюстендил, Плевен и Смолян 39 KB

  Промяна в графика за раздаване области Перник и Плевен

  Направена е промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуали пакети хранителни продукти"

  По обективни причини се налага промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти, осигурени по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуали пакети хранителни продукти" на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в области Перник и Плевен, както следва:

  В област Перник:

  Променен е графикът за раздаване в 2 временни пункта с адреси:

  гр. Перник - изток, ул. ”Благой Гебрев” №15. Обявената началната дата за раздаване 14.01.2019 г. се променя на 22.01.2019 г. Крайната дата се запазва на 22.02.2019 г.;

  гр. Трън, ул.”Петко Петков” № 4. Обявената началната дата за раздаване 10.01.2019г. се променя на 22.01.2019 г. Обявената крайна дата 15.02.2019 г. се променя на 22.02.2019 г.;

  В област Плевен:

  Променен е адреса на пункт в област Плевен, както следва:

  гр. Искър - нов адрес: гр. Искър, ул. ”Валентина Терешкова” № 2 (пощата), (стар адрес: гр. Искър, ул. ”Хр. Ботев” № 17 А);

  Актуализираните графици можете да видите тук

  <

  Променен график за раздаване в области Перник и Плевен
  Променен график за раздаване в области Перник и Плевен 36 KB

  Промяна в графика за раздаване области Пловдив и Стара Загора

  Направена е промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуали пакети хранителни продукти"

  По обективни причини се налага промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти, осигурени по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуали пакети хранителни продукти" на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в области Пловдив и Стара Загора, както следва:

  В област Пловдив:

  Променен е адреса на пункт в област Пловдив, както следва:

  гр. Пловдив - район Тракия - нов адрес: гр. Пловдив, ж. р. "Тракия" бл. 46 А (стар адрес: гр. Пловдив, ул. „Недялка Шилева“ № 9);

  гр. Перущица – нов адрес: гр. Перущица, ул. "Проф. д-р Борис Тасков" № 1Г (стар адрес: гр. Перущица, Младежки дом, ул. "Проф. д-р Борис Тасков" №3);

  В област Стара Загора:

  Променен е графикът за раздаване в 1 временен пункт:

  В гр. Казанлък нов график за раздаване както следва:

  02.01.2019 г. - 04.01.2019 г.;

  07.01.2019 г. - 09.01.2019 г.;

  12.01.2019 г. - 14.01.2019 г.;

  17.01.2019 г. - 18.01.2019 г.;

  21.01.2019 г. - 23.01.2019 г.;

  26.01.2019 г. - 28.01.2019 г.;

  Работното време на пункта в гр. Казанлък е от 15.00ч. до 18.00ч.

  Актуализираните графици можете да видите тук

  Променен график за раздаване в области Пловдив и Стара Загора
  Променен график за раздаване в области Пловдив и Стара Загора 39 KB

  Промяна в графика за раздаване области Монтана, Пловдив, София-област и Хасково 

  Направена е промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуали пакети хранителни продукти"

  По обективни причини се налага промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти, осигурени по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуали пакети хранителни продукти" на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в области Монтана, Пловдив, София-област и Хасково, както следва:

  В област Монтана:

  Променен е графикът за раздаване в 2 временни пункта:

  гр. Брусарци - началната дата за раздаване 10.01.2019 г. се променя на 22.01.2019 г. Крайната дата 25.01.2019 г. се променя на 05.02.2019 г.;

  гр. Вълчедръм - началната дата за раздаване 11.01.2019 г. се променя на 16.01.2019 г. Крайната дата 27.01.2019 г. се променя на 31.01.2019 г.;

  В област Пловдив:

  Променен е адреса на пункт в област Пловдив, както следва:

  гр. Пловдив - район Тракия - нов адрес: гр. Пловдив, ул. „Недялка Шилева“ № 9 (стар адрес: гр. Пловдив, Клуб на пенсионера, ж. р. "Тракия" бл. 46 А);

  В област София-област:

  Променен е адреса на пункт в област София-област, както следва:

  гр. Самоков - нов адрес: гр. Самоков, ул. „Христо Максимов“ № 40 А (стар адрес: гр. Самоков, ул. „Плана планина“ № 6);

  В област Хасково:

  Променен е графикът за раздаване в 1 временен пункт:

  гр. Димитровград - началната дата за раздаване 07.01.2019 г. се променя на 02.01.2019 г. Крайната дата 25.01.2019 г. се запазва;

  Променен е адреса на пункт в област Хасково, както следва:

  гр. Свиленград - нов адрес: гр. Свиленград, пл.“ 14 март“ № 1 (стар адрес: гр. Свиленград, ул. „Александър Стамболийски” №13, ПГССИ “Христо Ботев“);

  Актуализираните графици можете да видите тук

  Промяна в графика за раздаване
  Промяна в графика за раздаване 45 KB

  На вниманието на Бенефициента, изпълняващ договор по Операция тип 2, BG05FMOP001-2.003 „Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти 2017-2019“, съфинансирана по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица /ОПХ ФЕПНЛ/.

  На 14.12.2018 г. са публикувани промени в Ръководство на бенефициента за изпълнение и управление на договори по Операция тип 2 „Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти 2017-2019“  по ОПХ ФЕПНЛ.

  Променени са в Приложение № 3 -ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА РАЗХОДИТЕ, в частта т. II, алинеи 5 и 17 и Приложение № 4 - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ДВОЙНО ФИНАНСИРАНЕ, в декларативната част. Промените, касаят единствено адаптиране на текстове във връзка с отмяната на Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 и прилагане на новия Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 2018/1046  на Европейския парламент.

  В останалата част Ръководството и приложенията към него остават непроменени.

  Промени ръководство ОП 2 2017-2019 -12.2018
  Промени ръководство ОП 2 2017-2019 -12.2018 5.31 MB

  Промяна в графика за раздаване области Ловеч и София-град    

  Направена е промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуали пакети хранителни продукти"

  По обективни причини се налага промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти, осигурени по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуали пакети хранителни продукти" на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в област Ловеч и София-град, както следва:

  В област София – град:

  В новия график на София-град са описани подробно всички столични райони и съответните пунктове за получаване.

  Удължен е графикът за раздаване в 6 временни пункта с адреси:

  гр. София, ж. к.“Люлин” 7, бл.711, вх. Б, партер, офис на БЧК. Обявената началната дата за раздаване 08.01.2019г. се запазва. Крайната дата се променя на 22.02.2019 г.;

  гр. София, ул. ”Найчо Цанов”, бл. 114, партер. Обявената началната дата за раздаване 08.01.2019г. се запазва. Крайната дата се променя на 22.02.2019 г.;

  гр. София, ж. к.”Надежда”, ул. ”Болярска” № 53, офис БЧК. Обявената началната дата за раздаване 09.01.2019г.се запазва. Крайната дата се променя на 22.02.2019 г.;

  гр. София, ж. к. “Оборище”, ул.“Данаил Николаев” № 8,бл. 3, партер. Обявената началната дата за раздаване 07.01.2019г. се запазва. Крайната дата се променя на 22.02.2019 г.;

  гр. София, ж. к. “Младост”, бл. 506, офис на БЧК. Обявената началната дата за раздаване 07.01.2019г. се запазва. Крайната дата се променя на 22.02.2019 г.;

  гр. София, ж. к. ”Бели брези” бл.3, /до бензиностанция Шел/. Обявената началната дата за раздаване 09.01.2019г. се запазва. Крайната дата се променя на 22.02.2019 г.;

  В област Ловеч:

  В гр. Угърчин - началната дата за раздаване 07.12.2018 г. се запазва. Крайната дата се променя на 31.01.2019 г.

  Актуализираните графици можете да видите по-долу

  Променен график за раздаване област Ловеч
  Променен график за раздаване област Ловеч 35 KB
  Променен график област София-град
  Променен график област София-град 32 KB

  ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

  Стартира раздаването на хранителни продукти по Оперативната програма за храни

  Публикуван е пълният график за раздаване на хранителни продукти по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуали пакети хранителни продукти" по Оперативна програмата за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най–нуждаещите се лица. Съгласно графика на 6 декември 2018 г. стартира предоставянето на хранителни продукти от първа необходимост, като раздаването на пакетите ще продължи и през месеците януари и февруари 2019 г. През м. декември раздаването на пакетите с храни започва в областите Враца, Ловеч, Благоевград, Велико Търново, Видин, Габрово, Кърджали, Пазарджик, Разград, Русе, Сливен, Стара Загора, Търговище, Шумен, Ямбол и Софийска област.

  График
  График 1.41 MB

  На 17.09.2018 г. са публикувани промени в Ръководство на бенефициента за изпълнение и управление на договори по Операция тип 2 „Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти 2017-2019“ по ОПХ ФЕПНЛ.

  Променени са и Приложение № 12 „Списък на лицата получили хранителни продукти и листовки“, таблица 2 – потребители от Приложение № 14 „Информация за постигане на показателите“, Приложение № 16 „Списък на правоимащите лица“ и Приложение 13 „Формуляр за обратна връзка“.

  В останалата част Ръководството и приложенията към него остават непроменени.

  Промяна Ръководство 17092018.rar
  Промяна Ръководство 17092018.rar 5.33 MB

  Обява

  Обява17.4.2018.pdf
  Обява17.4.2018.pdf 239 KB

  Изисквания

  Изисквания за кандидатстване 17.4.2018.pdf
  Изисквания за кандидатстване 17.4.2018.pdf 644 KB

  Пакет документи

  Документи за кандидатстване 17.4.2018.rar
  Документи за кандидатстване 17.4.2018.rar 61 KB
  Документи за информация 17.4.2018.rar
  Документи за информация 17.4.2018.rar 6.22 MB
  Договор и приложения 2017-2019.rar
  Договор и приложения 2017-2019.rar 426 KB

  BG05FMOP001-2.002 “Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти”

  Промяна в графика за раздаване област Габрово   

  Направена е промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуали пакети хранителни продукти"

  По обективни причини се налага удължаване в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти, осигурени по по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуали пакети хранителни продукти" на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в област Габрово, както следва:

  В гр. Севлиево - началната дата за раздаване 02.04.2018 г. се запазва. Крайната дата 04.05.2018 г. се променя на 11.05.2018г.

  Удължен график за раздаване за 2 транш- план 2016 - област Габрово.docx
  Удължен график за раздаване за 2 транш- план 2016 - област Габрово.docx 26 KB

  Промяна в графика за раздаване област Плевен

  Направена е промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуали пакети хранителни продукти"

  По обективни причини се налага удължаване в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти, осигурени по по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуали пакети хранителни продукти" на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в област Плевен, както следва:

  В гр. Плевен - началната дата за раздаване 16.04.2018 г. се запазва. Крайната дата 30.04.2018 г. се променя на 11.05.2018г.

  Област Плевен - промяна в графика
  Област Плевен - промяна в графика 26 KB

  Направена е промяна като се удължава графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуали пакети хранителни продукти"

  Във връзка с увеличаване възможностите за получаване на хранителни продукти от правоимащите лица по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуали пакети хранителни продукти" на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, партньорската организация – сдружение „Български червен кръст“ прави промяна като удължава срока на графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти.

  Удължава се графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти
  Удължава се графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти 50 KB

  Направена е промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуали пакети хранителни продукти"

  По обективни причини се налага промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти, осигурени по по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуали пакети хранителни продукти" на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в  област Разград, както следва:

  • В гр. Лозница  - началната  дата за раздаване   12.04.2018 г.  се променя на 23.04.2018 г.  Крайната дата 04.05.2018 г. се запазва;
  16.04.2018 г. Промяна в графика
  16.04.2018 г. Промяна в графика 16 KB

  На вниманието на Бенефициента, изпълняващ договор по Операция тип 2, BG05FMOP001-2.002„Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти-2016 г.“, съфинансирана по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица /ОПХ ФЕПНЛ/.

  На 31.03.2017 г. са публикувани промени в Ръководство на бенефициента за изпълнение и управление на договори по Операция тип 2 „Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти-2016“ по ОПХ ФЕПНЛ.

  Промените засягат Приложение 13 „Формуляр за обратна връзка“; приложение 17, таблица 3 „Нераздадени продукти по области“; приложение 18, таблица 4 „Нераздадени продукти по общини“; приложение 16 «Списък на лицата получили хранителни продукти и листовки»; приложение 14 «Информация за постигане на показателите»: схема за попълване на таблица 1, таблица 1 – продукти, таблица 2 – потребители; приложение 7 Декларация за липса на двойно финансиране; приложение 11 «Лист за извършване на посещение на място» - за информация; приложение 8 «Финансов отчет». Отпада приложение 9 «Инструкция за подреждане на документи».

  В останалата част Ръководството и приложенията към него остават непроменени. 

  Промяна в Ръководство на бенефициента 31.03.2017 г.
  Промяна в Ръководство на бенефициента 31.03.2017 г. 649 KB

  Направена е промяна в графика и на адресите на някои пунктове за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуали пакети хранителни продукти"

  По обективни причини се налагат промени в графика и на адресите на някои пунктове за раздаване на пакетите с хранителни продукти, осигурени по по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуали пакети хранителни продукти" на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

  Поради   промяна  в графика за доставка на продукта “ГРАХ“  се налага промяна в графика за раздаване в  3  временни пункта в  област Кърджали, както следва:

  • В гр. Ардино  - началната  дата за раздаване   04.04.2018 г.  се променя на 11.04.2018 г.  Крайната дата 04.05.2018 г. се запазва;
  • В гр. Кирково  - началната  дата за раздаване  05.04.2018 г.  се променя на  12.04.2018 г.  Крайната дата 04.05.2018 г. се запазва;
  • В с. Черноочене – началната  дата за раздаване  05.04.2018 г.  се променя на 12.04.2018 г.  Крайната дата 04.05.2018 г. се запазва.

  Промяна на адреса на пункт в София област, както следва:

  • гр. Костинброд - нов адрес: гр. Костинброд, ул. “Славянска“ № 122 (стар адрес:  гр. Костинброд, ул. „Юрий Гагарин ”№  50 , НЧ „Заря” 1914).
  30.03.2018 г. Промяна в график
  30.03.2018 г. Промяна в график 39 KB

  Направена е промяна в графика и на адресите на някои пунктове за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се

  По обективни причини се налагат промени в графика и на адресите на някои пунктове за раздаване на пакетите с хранителни продукти, осигурени по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

  Поради влошени метеорологични условия се налага промяна в графика за раздаване на хранителните пакети:

  • В община Ветово/област Русе/ Обявената начална дата за раздаване 26.03.2018 г. се променя на 28.03.2018 г.  Крайната дата за раздаване се запазва.
  • В четири временни пункта в  област Силистра, както следва:
  • Гр. Главиница  - началната  дата за раздаване 26.03.2018 г. се променя на 28.03.2018 г.  Крайната дата 20.04.2018 г. се запазва;
  • Гр. Дулово – началната  дата за раздаване 26.03.2018 г. се променя на 28.03.2018 г.  Крайната дата 04.05.2018 г. се запазва;
  • С. Кайнарджа – началната  дата за раздаване 26.03.2018 г. се променя на 28.03.2018 г.  Крайната дата също се променя от 20.04.2018 на 25.04.2018 г.;
  • С. Ситово – началната  дата за раздаване 26.03.2018 г. се променя на 28.03.2018 г.  Крайната дата също се променя от 12.04.2018 на 20.04.2018 г.

  Променени са адресите на пунктовете в област Пловдив, както следва:

  • гр. Пловдив -  район Източен  -  нов адрес: гр. Пловдив, кв. Изгрев , ул. “Преспа“ № 1, СУ „Симон Боливар“ (стар адрес:  гр. Пловдив, МСЦ на БЧК , ул." Стойчо Мушанов " №48);
  • гр. Пловдив -  район  Тракия  - нов адрес: гр. Пловдив, ул. „Недялка  Шилева“ № 9 (стар адрес: гр. Пловдив, Клуб на пенсионера, ж. р. "Тракия" бл. 46 А);

  Променен е графикът за раздаване на пакетите с хранителни продукти в:

  • гр. Пловдив - район Западен, с адрес: гр. Пловдив, ул. ”Вечерница” №1А /районното кметство/. Обявената началната дата за раздаване -26.03.2018  г., се променя на 27.03.2018 г. Крайната дата се запазва.
  Промяна в графика Пловдив, Силистра и Русе.docx
  Промяна в графика Пловдив, Силистра и Русе.docx 41 KB

  Промяна в графика на област Бургас и област Шумен за раздаване на хранителни продукти втори транш - по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуали пакети хранителни продукти" по Оперативна програмата за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най–нуждаещите се лица.

  промяна в графика на област Бургас и област Шумен.docx
  промяна в графика на област Бургас и област Шумен.docx 32 KB

  Публикуван е пълния график на всички области в страната за раздаване на хранителни продукти втори транш - по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуали пакети хранителни продукти" по Оперативна програмата за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най–нуждаещите се лица.

  График за всички области.docx
  График за всички области.docx 116 KB

  Публикуван е график за раздаване на хранителни продукти втори транш - по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуали пакети хранителни продукти" 2016г по Оперативна програмата за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най–нуждаещите се лица. Раздаването на пакетите започва на 12.03.2018 г. в област Враца, а до края на седмицата поетапно ще бъдат отворени и пунктове в областите Видин, Благоевград, Монтана, Плевен, Разград и Стара Загора. В зависимост от зареждането на раздавателните пунктове, ще бъде изготвен и обявен подробен график за всички региони в страната.

  График за раздаване на хранителни продукти втори транш.docx
  График за раздаване на хранителни продукти втори транш.docx 39 KB

  Публикуван е график за раздаване на хранителни продукти първи транш - за допълнителната целева група по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуали пакети хранителни продукти" 2016г по Оперативна програмата за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най–нуждаещите се лица.

  График раздаване първи транш.docx
  График раздаване първи транш.docx 83 KB
  На вниманието на Бенефициента, изпълняващ договор по Операция тип 2, BG05FMOP001-2.002 „Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти“ – 2016, съфинансирана по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица /ОПХ ФЕПНЛ/.
  На 19.01.2018 г. са публикувани промени в Ръководство на бенефициента за изпълнение и управление на договори по Операция тип 2 „Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти“ – 2016  по ОПХ ФЕПНЛ.
    Прил. 13 Формуляр за обратна връзка - ново 2
  Прил. 13 Формуляр за обратна връзка - ново 2 71 KB
  В трак - Прил. 13 Формуляр за обратна връзка -ново 1
  В трак - Прил. 13 Формуляр за обратна връзка -ново 1 78 KB

  Обява по процедура за подбор за представяне на заявление за финансиране

  Дата:31.08.2016 г.

  Обява операция тип 2 2016 г.
  Обява операция тип 2 2016 г. 241 KB

  Изисквания за кандидатстване

  Изисквания за кандидатстване Операция тип 2 2016 г.
  Изисквания за кандидатстване Операция тип 2 2016 г. 659 KB

  Пакет документи

  Документи за кандидатстване операция тип 2
  Документи за кандидатстване операция тип 2 59 KB
  Документи за информация операция тип 2
  Документи за информация операция тип 2 6.54 MB
  Договор и приложения операция тип 2
  Договор и приложения операция тип 2 468 KB

  Публикуван е график за раздаване на хранителни продукти за първи транш по Оперативна програмата за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най–нуждаещите се лица.

  График за раздаване по 1-ви транш
  График за раздаване по 1-ви транш 335 KB

  Публикуван е график за раздаване на хранителни продукти за първи транш по Оперативна програмата за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най–нуждаещите се лица.

  График за раздаване 1-ви транш 15.02.2017 г.
  График за раздаване 1-ви транш 15.02.2017 г. 390 KB

  Във връзка с изпълнение на оперативната програма за храни и / или основно материално подпомагане от „ФЕПНЛ" - план  2016 г.  Ви информирам , че в област Разград , са направени  промени в  графиците  за раздаване на хранителните  продукти, за  следните общини:

  Община Самуил с адрес: гр. Самуил,  ул. ул. "Хаджи Димитър" №5,  началната дата за раздаване  09.01.2017 - 28.02.2017  се променя на: 16.02.2017.-20.03.2017;

  Община Кубрат с адрес: гр. Кубрат, ул. "Страцин" №2,  началната дата за раздаване  06.01.2017 - 28.02.2017 се променя на : 25.02.2017.-20.03.2017;

  Във връзка с изпълнение на оперативната програма за храни и / или основно материално подпомагане от „ФЕПНЛ" - план  2016 г.  Ви информираме , че има промени в графика на раздаване на следните области:

  област Пловдив  

  крайните дати за раздаване на хранителни продукти във  всички пунктове за раздаване  се променят до 28.02.2017 г.

  Област Хасково

  Община Димитровград с адрес: гр. Димитровград, ул. „Цар Симеон" №11, склад на БЧК началната дата за раздаване 13.03.2017 - 20.03.2017 се променя на: 27.02.2017 - 20.03.2017;

  Община Хасково, квартал „Орфей" с адрес: гр. Хасково, ул. „Пловдивска" № 3,  Автошкола ,  началната дата за раздаване 13.03.2017 - 20.03.2017  се променя на: 22.02.2017.-17.03.2017;

  Община Хасково, квартал „Република" с адрес: гр. Хасково, ул. „Единство" №1, здравен център,  началната дата за раздаване 13.03.2017 - 20.03.2017  се променя на: 22.02.2017.-17.03.2017;

  област Шумен

  Община Никола Козлево с адрес: гр. Никола Козлево,  пл. „23 септември" № 5,  началната дата за раздаване 12.01.2017 - 20.03.2017  се променя на: 20.02.2017.- 20.03.2017;

  Община Нови Пазар  с адрес: гр. Нови Пазар  , ул. „Плиска" №21,  началната дата за раздаване  12.01.2017 -20.03.2017 се променя на: 20.02.2017.- 20.03.2017;

  Община Върбица  с адрес: гр. Върбица, ул. „Септемврийско въстание" № 53 ,  началната дата за раздаване  12.01.2017 -20.03.2017 се променя на: 20.02.2017.- 20.03.2017;

  2014BG05FMOP001-02.01 “Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти” 2015г.

  Публикувани са промени в Ръководство на бенефициента по изпълнение на договор по операция тип 2: 2014BG05FMOP001-02.01 

  Ръководство на бенефициента операция тип 2-промяна
  Ръководство на бенефициента операция тип 2-промяна 373 KB

  Обява по процедура за подбор за представяне на заявление за финансиране

  Дата:17.04.2015г.

  Обява по процедура за подбор за представяне на заявление за финансиране 17.04.2015 г.
  Обява по процедура за подбор за представяне на заявление за финансиране 17.04.2015 г. 135 KB

  Изисквания за кандидатстване

  Изисквания за кандидатстване операция тип 2 17.04.2015 г.
  Изисквания за кандидатстване операция тип 2 17.04.2015 г. 488 KB

  Пакет документи

  Документи за кандидатстване 17.04.2015 г.
  Документи за кандидатстване 17.04.2015 г. 101 KB
  Документи за информация 17.04.2015 г.
  Документи за информация 17.04.2015 г. 333 KB
  Договор и приложения 17.04.2015 г.
  Договор и приложения 17.04.2015 г. 230 KB

  Ръководство на бенефициента за изпълнение и управление на договор по операция тип 2: 2014BG05FMOP001-02.01 “Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти” 2015г. “

  Ръководство на бенефициента по операция тип 2 17.04.2015 г.
  Ръководство на бенефициента по операция тип 2 17.04.2015 г. 447 KB
  Таблица 2
  Таблица 2 16 KB
  Приложения 17.04.2015 г.
  Приложения 17.04.2015 г. 410 KB

  Публикуван е променен график на област Варна за раздаване на индивидуални хранителни пакети от втори транш по Оперативна програма за храни и/ или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най – нуждаещите се лица.

  Дата: 27.10.2016 г.

  График за раздаване 27.10.2016 г.
  График за раздаване 27.10.2016 г. 43 KB

  Публикуван е график за раздаване на остатъчните количества индивидуални хранителни пакети от втори транш по Оперативна програма за храни и/ или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най – нуждаещите се лица.

  Дата: 25.10.2016 г.

  График за раздаване
  График за раздаване 56 KB

  Публикуван е график за раздаване на остатъчните количества индивидуални хранителни пакети от втори транш по Оперативна програма за храни и/ или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най – нуждаещите се лица.

  Дата: 20.10.2016 г.

  График за раздаване по 2-ри доп. транш
  График за раздаване по 2-ри доп. транш 358 KB

  Публикуван е график за раздаване на хранителни продукти за втори транш по Оперативна програмата за храни и/ или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най – нуждаещите се лица.

  Дата: 04.10.2016 г.

  График за раздаване до 07.10.2016 г.
  График за раздаване до 07.10.2016 г. 36 KB

  Публикуван е график за раздаване на хранителни продукти за втори транш по Оперативна програмата за храни и/ или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най – нуждаещите се лица.

  Дата: 24.08.2016 г.

  График за раздаване 2-ри транш
  График за раздаване 2-ри транш 335 KB

  Публикувано е променено Ръководство на бенефициента /и в режим проследяване на промените/ по изпълнение на договор по операция тип 2: 2014BG05FMOP001-02.01 по Оперативна програмата за храни и/ или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най – нуждаещите се лица.

  Дата: 21.07.2016 г.

  Ръководство операция тип 2  21.07.2016 г.
  Ръководство операция тип 2 21.07.2016 г. 555 KB
  Ръководство операция тип 2 21.07.2016 г. -track
  Ръководство операция тип 2 21.07.2016 г. -track 610 KB
  Прил.8 Финансов отчет
  Прил.8 Финансов отчет 60 KB
  Прил. 17 Таблица 3нераздадени продукти области 21.07.16 г.
  Прил. 17 Таблица 3нераздадени продукти области 21.07.16 г. 98 KB
  Прил.18 Таблица 4нераздадени продукти по общини 21.07.16 г.
  Прил.18 Таблица 4нераздадени продукти по общини 21.07.16 г. 59 KB

  График за раздаване на остатъчните количества индивидуални хранителни пакети от първи транш по Оперативна програма за за храни и/ или основно материално подпомагане от „Фонда за европейско подпомагане на най – нуждаещите се лица”

  Дата: 12.05.2016 г.

  График за раздаване на остатъчните количества
  График за раздаване на остатъчните количества 409 KB

  Публикувано е променено Ръководство на бенефициента /и в режим проследяване на промените/ по изпълнение на договор по операция тип 2: 2014BG05FMOP001-02.01 по Оперативна програмата за храни и/ или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най – нуждаещите се лица.

  Дата: 22.02.2016 г.

  Ръководство операция тип 2 15.02.2016 г. - track
  Ръководство операция тип 2 15.02.2016 г. - track 916 KB
  Ръководство ОП 2 15.02.2016 bez track.rar
  Ръководство ОП 2 15.02.2016 bez track.rar 910 KB

  Публикувана е промяна в графика за раздаване на хранителни продукти по области

  Дата: 27.01.2016 г.

  Промяна график за раздаване по области.doc
  Промяна график за раздаване по области.doc 57 KB

  Публикуван е график за раздаване на хранителни продукти  за първи транш по Оперативна  програмата  за храни и/ или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най – нуждаещите се лица.

  Дата: 04.01.2016 г.

  График за раздаване на хранителни продукти за първи транш
  График за раздаване на хранителни продукти за първи транш 403 KB