logobgr
Всички
17.01.2020г.

Промяна в графика за раздаване области Габрово, Ловеч и Пловдив

Промяна в графика за раздаване области Габрово, Ловеч и Пловдив

Направена е промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуали пакети хранителни продукти"

По обективни причини се налага промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти, осигурени по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуали пакети хранителни продукти" на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в област Габрово, Ловеч и промяна на адрес в област Пловдив, както следва:

В област Габрово:

Променен е графикът за раздаване в 1 временен пункт:

Гр. Габрово- продължава раздаване с начална дата 02.12.2019 г. и крайната дата 24.01.2020 г.;

В област Ловеч:

Променен е графикът за раздаване в 2 временни пункта:

Гр. Ловеч - продължава раздаване с начална дата 27.11.2019 г. /град/ и 15.12.2019 г. /села/, като се променя крайната дата от 17.01.2020 г. на 24.01.2020 г.;

В област Пловдив:

Променен е адреса за раздаване в 1 временен пункт:

гр. Раковски – нов адрес: пл.“България“№4;

Промяна в графика за раздаване области Габрово, Ловеч и Пловдив
Промяна в графика за раздаване области Габрово, Ловеч и Пловдив 37 KB
Всички