logobgr
Всички
17.01.2023г.

На 20.01.2023 г. предстои провеждането на поредното въвеждащо обучение за общините, изпълняващи проекти по операция „Топъл обяд

При засилен интерес на общините са проведени вече две поредни обучения за конкретни бенефициенти по изпълнение на операция „Топъл  обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+). По време на обученията експертите от отделите „Мониторинг и оценка“ и „Финансов контрол“ запознаха бенефициентите с новите моменти при изпълнението на проектите, отчитането на показателите за краен резултат и новите моменти във финансовото отчитане по операция „Топъл обяд“ и отчитане на показателите за краен продукт.

Дискусионната част се отличи с динамична комуникация - въпроси и отговори по изпълнението на административните договори за предоставяне на БФП по операция „Топъл  обяд“.  

Всички