logobgr
Всички
08.07.2024г.

С над 1/3 изпълнение Програма „Храни и основно материално подпомагане“ е на първо място в България по усвоени средства

Програма „Храни и основно материално подпомагане“, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс, е на първо място по изпълнение в България с над 35% реално разплатени средства към края на м. юни 2024 г. при около 5% средно за всички програми. Това показват данните в модула за управление и отчитане на проекти ИСУН.

Общият бюджет на Програмата, чийто Управляващ орган (УО) е Агенцията за социално подпомагане, е 411 млн. лв. От него реално разплатени са почти 145 млн. лв. Програмирани са 77.44 %, а договорените са повече от 72,84 %.

След като МС взе решение, което позволи на УО да наддоговори 15% от бюджета на Програмата, беше увеличена ставката за единица топъл обяд. От 1 юли 2024 г . тя вече е 3.64 лв. Екипът на УО е обработил до момента анексите към договорите на 207 общини и райони на общини от 232, които предоставят подкрепа с топъл обяд всеки работен ден на над 69 000 нуждаещи се.

Увеличена със задна дата е и стойността на ваучера за детска кухня за деца от 10 месеца до 3 години, която от 1 март 2024 г. е 2.08 лв. След като още пет общини сключиха споразумения за партньорство с Агенцията за социално подпомагане, вече 25 общински администрации предоставят здравословна и питателна храна на най-малките си жители, чиито семейства са затруднени да им осигурят такава.

До края на м. юли 2024 г. продължава кампанията за раздаването на над 457 000 пакета с два вида месни консерви и 9 вида хигиенни материали, които ще достигнат до над 618 000 хора в затруднена ситуация и членовете на техните семейства. Право на пакети с хигиенни материали и консерви имат всички, подкрепени по време на първия транш на кампанията, когато бяха раздадени 15 вида хранителни продукти.

Предстои обявяване на обществена поръчка за закупуване на стоки от първа необходимост за посрещане на новородени бебета у дома. С тях ще бъдат подкрепени семейства, които изпитват затруднение да осигурят условия за ранно детско развитие на новородените или е установен риск от изоставяне на бебето.

Всички