logobgr
Всички
10.12.2019г.

Промяна в графика за раздаване - Област Разград

Промяна в графика за раздаване - Област Разград

Направена е промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуали пакети хранителни продукти"

По обективни причини се налага промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти, осигурени по Операция тип 2 "Предоставяне на индивидуали пакети хранителни продукти" на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в област Разград, както следва:

В област Разград:

Променен е адреса на пункт в община Лозница, както следва:

гр. Лозница – нов адрес: гр. Лозница, ул. ”Дружба ” № 19 (стар адрес: Гр. Лозница, ул. ”Ивайло ” № 2); Началната и крайната дата за раздаване не се променят.

Промяна в графика за раздаване в област Разград
Промяна в графика за раздаване в област Разград 33 KB
Всички