logobgr
ИСУН 2020Подкрепа за теб FacebookПодкрепа за теб Yotube

Данни за изпълнението на ПХОМП

Дата на публикуване 04.04.2023 г.

Приложение VII Образец за подаване на данни към чл. 42, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета за изпълнението на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 към 31.12.2022 г.

Кумулативни данни ПХОМП - 31.12.2022г.
Кумулативни данни ПХОМП - 31.12.2022г. 652 KB