logobgr
Всички
13.07.2021г.

Проект на Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 е публикуван за обществени консултации

Проектът на Програма за храни и основно материално подпомагане за периода 2021 – 2027 (ПХ) е публикуван за обществени консултации на Портала за обществени консултации: http://www.strategy.bg/ и на Единния информационен портал: www.eufunds.bg. Консултациите се организират от Агенцията за социално подпомагане, съвместно с Министерството на труда и социалната политика.

Индикативният бюджет на Програмата за храни 2021 – 2027 г. е на обща стойност 411 702 215,00 лв. (€ 210 500 000, 00), което включва европейското и национално съфинансиране. Европейското финансиране е осигурено от Европейския социален фонд +. Финансовият ресурс е почти два пъти повече в сравнение с предходния програмен период, което дава възможност да се разшири обхватът на подпомагането както като видове помощ, така и като целеви групи, до които ще достигне помощта.

Подкрепата по Програмата за храни и основно материално подпомагане е насочена към най-уязвимите групи в обществото. Според разчетите през новия програмен период ще бъдат подпомогнати над 600 000 лица с ниски доходи и в затруднена ситуация. Пакети с хигиенни материали, най-необходимите продукти за новородени и ваучери за детска кухня за деца до 3 години ще допълнят предоставяната досега помощ от хранителни продукти и осигуряване на топъл обяд. Подпомогнатите лица ще получават и съпътстваща подкрепа, съобразена с индивидуалните им нужди, чиято цел е трайно преодоляване на социалната изолация и бедността.

Пълният текст на проекта, както и нейно резюме с най-важната информация за планираното изпълнение на програмата са публикувани на адрес: https://asp.government.bg/bg/deynosti/operativna-programa-za-hrani/operativna-programa-za-hrani-2021-2027-g

Писмени предложения и становища по проекта на програмата могат да се изпращат на имейл: a.angelova@asp.government.bg или да се публикуват на портала за обществени консултации https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6193 най-късно до 12 август 2021 г.

Всички