logobgr

Оперативна програма за храни 2021-2027 г.

С РМС № 196 от 11.04.2019 Агенция за социално попомагане е определена за отговорна институция за разработване на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане за новия програмен период 2021-2027.

Със Заповед на министъра на труда и социалната политика е създадена Тематична работна група (ТРГ), която да разработи Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2021-2027“ и Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2021-2027.

Третото заседание на ТРГ бе проведено на 26.02.2020 г., а материали от заседанието са в прикачения файл.

Второто заседание на ТРГ бе проведено на 28.01.2020 г., а материали от заседанието са в прикачения файл.

Първото заседание на ТРГ бе проведено на 17.12.2019 г., а материали от заседанието са в прикачения файл.