logobgr
Всички
17.04.2018г.

17.04.2018 г.

На 17.04.2018г. е обявена процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор с определен краен срок за кандидатстване по операция тип 2: BG05FMOP001-2.003 „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ПАКЕТИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ 2017-2019"

 

Агенцията за социално подпомагане обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор с определен краен срок за кандидатстване по операция тип 2: BG05FMOP001-2.003 „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ПАКЕТИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ 2017-2019" по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020.

 

Заявленията за финансиране по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България в периода 2014-2020 г. (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

 

Крайният срок за подаване на заявления за финансиране е 18 май 2018 г., 16:00 часа.

 

Въпроси се задават в писмена форма на адреса, посочен в Изискванията за кандидатстване.

Пакетът с документи за кандидатстване е публикуван Тук

Всички