logobgr
Всички
03.04.2017г.

03.04.2017

Полезна информация за кандидатите и бенефициентите по процедури за работа с ИСУН 2020

 

В официалния видеоканал на eufunds в Youtube е налична цялата поредица видео ръководства за работа с модула за електронни услуги на Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020), включваща следните клипове:

 

- Регистрация в системата 

 

- Създаване на проектно предложение 

 

- Подписване и подаване на проектно предложение

 

- Отговор на въпрос на оценителна комисия

 

- Електронно отчитане (3 части) - [1-ва част] [2-ра част] [3-та част]  

 

- Е-тръжни процедури - подаване на оферта

 

В отделните видео-уроци кандидатите и бенефициентите могат да получат подробна информация относно целия процес на работа със системата – от регистрацията на потребителски профил до подаването на проектно предложение, отчитането на одобрения проект и подаването на оферти към бенефициентите.

Всички