logobgr
ИСУН 2020Подкрепа за теб Facebook

Информация за заинтересованите страни

Форма за сигнали по Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и Хартата на основните права

Сигнали могат да бъдат подавани на следния имейл: nerednosti@asp.government.bg

Формуляр за подаване на сигнали