logobgr
Всички
28.12.2017г.

28.12.2017 г.

На 15.12.2017 г., в Държавен вестник бр. 100 е обнародвана Наредба за изменениe и допълнение на Наредба № РД-07-1 от 2016 г. за реда и условията за определяне на целевите групи по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ДВ, бр. 29 от 2016 г.). Наредбата може да намерите тук:

Наредба за изменениe и допълнение на Наредба № РД-07-1 от 2016 г.
Наредба за изменениe и допълнение на Наредба № РД-07-1 от 2016 г. 137 KB
Всички