logobgr
Всички
31.08.2016г.

31.08.2016

 

На 31.08.2016г. е обявявена процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор с определен краен срок за кандидатстване по операция тип 2: BG05FMOP001-2.002 „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ПАКЕТИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ-2016"

 

Агенцията за социално подпомагане обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор с определен краен срок за кандидатстване по операция тип 2: BG05FMOP001-2.002 „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ПАКЕТИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ-2016" по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020.

 

Заявленията за финансиране по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България в периода 2014-2020 г. (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

 

Крайният срок за подаване на заявления за финансиране е 30 септември 2016 г.

 

Въпроси се задават в писмена форма на адреса, посочен в Изискванията за кандидатстване.

Пакетът с документи за кандидатстване е публикуван Тук

 

 

Всички