logobgr
ИСУН 2020Подкрепа за теб FacebookПодкрепа за теб Yotube

Въпроси и отговори

Операция тип 2: BG05FMOP001-2.002 “Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти” 2016г      

30 Август 2016 09:00      

Операция тип 2: BG05FMOP001-2.002 „Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти 2016г." по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020.

Kандидатите могат да искат разяснения във връзка с изискванията за кандидатстване, като ясно се посочва номера на поканата за набиране на заявления, не по-късно от 11 дни преди крайния срок за получаването им (30.09.2016г.)

Кандидатите могат да искат разяснения по електронна поща, на следния адрес:

p.koleva@asp.government.bg

Писмени отговори ще бъдат дадени в срок до 5 работни дни от получаването им.

Всички въпроси и отговори ще бъдат публикувани на интернет страницата на Агенцията за социално подпомагане - www.asp.government.bg, в рубриката „Фондове на ЕС", „Оперативна програма за храни", секция „Въпроси отговори". Отговорите на въпросите ще бъдат задължителни за прилагане от страна на оценителната комисия по процедурата.

Операция тип 3: BG05FMOP001-03.02 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД - 2016“   

13 Май 2016 09:00   

Операция тип 3: BG05FMOP001-03.02 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД - 2016“ по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020.

Kандидатите могат да разяснения във връзка с изискванията за кандидатстване, но не по-късно от 11 дни преди крайния срок за подаване на заявлението за финансиране. (в рамките на петте срока за кандидатстване)

Кандидатите могат да искат разяснения по електронна поща, на следния адрес:   

b.karakasheva@asp.government.bg   

Писмени отговори ще бъдат дадени в срок до 5 дни от получаването им.

Въпросите ще бъдат публикувани заедно с отговорите на интернет-страницата на Управляващия орган: www.asp.government.bg и в ИСУН 2020, на адрес https://eumis2020.government.bg към документите по процедурата. 

Въпроси и отговори Операция тип 3 2016
Въпроси и отговори Операция тип 3 2016 237 KB

   

Операция тип 2: 2014BG05FMOP001-02.01 “Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти” 2015г.

11 Май 2015 09:00   

Операция тип 2: 2014BG05FMOP001-02.01 „Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти“ по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020.

Kандидатите могат да искат разяснения във връзка с изискванията за кандидатстване, като ясно се посочва номера на поканата за набиране на заявления, не по-късно от 11 дни преди крайния срок за получаването им (01.06.2015г.)   

Кандидатите могат да искат разяснения по електронна поща, на следния адрес:

e.dimitrova@asp.government.bg

Писмени отговори ще бъдат дадени в срок до 5 работни дни от получаването им.

Всички въпроси и отговори ще бъдат публикувани на интернет страницата на Агенцията за социално подпомагане - www.asp.government.bg, в рубриката „Фондове на ЕС“, „Оперативна програма за храни“, секция „Въпроси отговори". Отговорите на въпросите ще бъдат задължителни за прилагане от страна на оценителната комисия по процедурата.

Въпроси и отговори Операция тип 2
Въпроси и отговори Операция тип 2 139 KB

Операция тип 3: 2014BG05FMOP001-03.01 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД“

11 Май 2015 09:00

Операция тип 3: 2014BG05FMOP001-03.01 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД“ по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020.

Kандидатите могат да искат разяснения във връзка с изискванията за кандидатстване, като ясно се посочва номера на поканата за набиране на заявления, не по-късно от 11 дни преди крайния срок за получаването им (31.08.2015 г.)   

Кандидатите могат да искат разяснения по електронна поща, на следния адрес:

a.savova@asp.government.bg   

Писмени отговори ще бъдат дадени в срок до 5 работни дни от получаването им.

Всички въпроси и отговори ще бъдат публикувани на интернет страницата на Агенцията за социално подпомагане - www.asp.government.bg, в рубриката „Фондове на ЕС“, „Оперативна програма за храни“, секция „Въпроси отговори". Отговорите на въпросите ще бъдат задължителни за прилагане от страна на оценителната комисия по процедурата.

Въпроси и отговори Операция тип 3
Въпроси и отговори Операция тип 3 272 KB