logobgr
Всички
20.01.2016г.

20.01.2016

На 20.01.2016 е обявявена процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001-01.02 „ЗАКУПУВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ-2016“

Агенцията за социално подпомагане обявява процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001-01.02 „ЗАКУПУВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ-2016“ по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020.

В НАСТОЯЩАТА ПРОЦЕДУРА КАТО КАНДИДАТ МОЖЕ ДА УЧАСТВА ЕДИНСТВЕНО АГЕНЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ.

Заявлението за финансиране по настоящата процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ следва да бъде подадено само по електронен път, като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България в периода 2014-2020 г. (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

Крайният срок за подаване на заявление за финансиране е 01 февруари 2016 г.

Въпроси се задават в писмена форма на адреса, посочен в Изискванията за кандидатстване. Пакетът с документи за кандидатстване е публикуван Тук

Всички