logobgr
ИСУН 2020Подкрепа за теб Facebook

Индикативна годишна работна програма

Управляващият орган на Програма за храни и основно материално подпомагане публикува утвърдена Индикативната годишна работна програма за 2023 г.

Индикативна годишна работна програма за 2023 г.
Индикативна годишна работна програма за 2023 г. 429 KB

Управляващият орган на Програма за храни и основно материално подпомагане публикува утвърдена Индикативната годишна работна програма за 2022 г.

Изменение на Индикативна годишна работна програма за 2022 г.
Изменение на Индикативна годишна работна програма за 2022 г. 462 KB
Индикативна годишна работна програма за 2022 г.
Индикативна годишна работна програма за 2022 г. 477 KB