logobgr
ИСУН 2020Подкрепа за теб FacebookПодкрепа за теб Yotube

Индикативна годишна работна програма

Управляващият орган на Програма за храни и основно материално подпомагане не планира за обявяване процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ през 2024 г.

Управляващият орган на Програма за храни и основно материално подпомагане публикува утвърдена Индикативната годишна работна програма за 2023 г.

Второ изменение на Индикативна годишна работна програма за 2023 г.
Второ изменение на Индикативна годишна работна програма за 2023 г. 430 KB
Първо изменение на Индикативна годишна работна програма за 2023 г.
Първо изменение на Индикативна годишна работна програма за 2023 г. 429 KB
Индикативна годишна работна програма за 2023 г.
Индикативна годишна работна програма за 2023 г. 429 KB

Управляващият орган на Програма за храни и основно материално подпомагане публикува утвърдена Индикативната годишна работна програма за 2022 г.

Седмо изменение на Индикативна годишна работна програма за 2022 г.
Седмо изменение на Индикативна годишна работна програма за 2022 г. 492 KB
Шесто изменение на Индикативна годишна работна програма за 2022 г.
Шесто изменение на Индикативна годишна работна програма за 2022 г. 492 KB
Пето изменение на Индикативна годишна работна програма за 2022 г.
Пето изменение на Индикативна годишна работна програма за 2022 г. 463 KB
Четвърто изменение на Индикативна годишна работна програма за 2022 г.
Четвърто изменение на Индикативна годишна работна програма за 2022 г. 463 KB
Трето изменение на Индикативна годишна работна програма за 2022 г.
Трето изменение на Индикативна годишна работна програма за 2022 г. 463 KB
Второ изменение на Индикативна годишна работна програма за 2022 г.
Второ изменение на Индикативна годишна работна програма за 2022 г. 463 KB
Изменение на Индикативна годишна работна програма за 2022 г.
Изменение на Индикативна годишна работна програма за 2022 г. 462 KB
Индикативна годишна работна програма за 2022 г.
Индикативна годишна работна програма за 2022 г. 477 KB