logobgr
ИСУН 2020Подкрепа за теб Facebook

Индикативна годишна работна програма

Управляващият орган на Програма за храни и основно материално подпомагане публикува утвърдена Индикативната годишна работна програма за 2023 г.

Индикативна годишна работна програма за 2023 г.
Индикативна годишна работна програма за 2023 г. 429 KB

Управляващият орган на Програма за храни и основно материално подпомагане публикува утвърдена Индикативната годишна работна програма за 2022 г.

Четвърто изменение на Индикативна годишна работна програма за 2022 г.
Четвърто изменение на Индикативна годишна работна програма за 2022 г. 463 KB
Трето изменение на Индикативна годишна работна програма за 2022 г.
Трето изменение на Индикативна годишна работна програма за 2022 г. 463 KB
Второ изменение на Индикативна годишна работна програма за 2022 г.
Второ изменение на Индикативна годишна работна програма за 2022 г. 463 KB
Изменение на Индикативна годишна работна програма за 2022 г.
Изменение на Индикативна годишна работна програма за 2022 г. 462 KB
Индикативна годишна работна програма за 2022 г.
Индикативна годишна работна програма за 2022 г. 477 KB