logobgr
Всички
02.11.2020г.

Повече от 146 000 са подпомогнатите с хранителни продукти за по-малко от месец

Повече от 146 000 лица и членовете на техните семейства са подпомогнати вече с над 100 000 пакета с хранителни продукти от първа необходимост за по-малко от месец от старта на кампанията за раздаването им. Предоставянето на храните стартира на 5 октомври и ще продължи по предварително изготвен график до края на м. ноември. Подкрепата от 6500 т хранителни продукти ще достигне до над 470 000 нуждаещи се. Те са осигурени по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане (ОПХ ФЕПНЛ), финансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица и от държавния бюджет.

Пакетите съдържат 16 вида храни – ориз, спагети, захар, леща, брашно, олио и няколко вида консерви. Раздаването им е възложено на Българския Червен кръст (БЧК) и могат да бъдат получени от най-близкия пункт на организацията съгласно графика. Той е публикуван на интернет страниците на БЧК - www.redcross.bg, и на Управляващия орган на програмата - Агенцията за социално подпомагане (АСП) - www.asp.government.bg. Българският Червен кръст има ангажимент да достави напълно безплатно продуктите до домовете на трудно подвижни самотно живеещи хора, които не могат да си ги получат сами.

От старта на оперативната програма до момента Управляващият орган на Оперативната програма за храни в лицето на АСП изпълнява ангажимента си да осигурява ежегодно подкрепа с хранителни продукти на най-уязвимите лица. За първи път семействата с трима и повече членове ще получат по два пакета.

Право да получат продукти от първа необходимост имат лица и семейства, подпомагани от дирекциите „Социално подпомагане“ на различни основания. Списъците на правоимащите се изготвят от АСП съгласно специална наредба. В основната целева група т.г. бяха включени и лица и семейства, подпомогнати заради кризата, предизвикана от КОВИД-19.

Всички