logobgr
Всички
27.04.2015г.

24.04.2015

На 24.04.2015г. е издадена заповед за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция тип 1: 2014BG05FMOP001-01.01 „ЗАКУПУВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ“ 2015

Бенефициент е отдел „Търгове“ на Агенция за социално подпомагане. Размерът на одобрената безвъзмездна финансова помощ е 24 000 000 лв.

Във връзка с издаването на заповед е актуализирана и таблицата със списъка на операциите Тук

Всички