logobgr
Всички
30.09.2016г.

30.09.2016

 

Важна информация за кандидатите по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-03.02 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД - 2016"

На 30.09.2016г. са публикувани изменения в Изискванията за кандидатстване  и Ръководство на бенефициента за изпълнение и управление на договори по обявявената процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-03.02 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД - 2016" 

Измененията са свързани с:

-      Добавяне на още четири срока за кандидатстване:

-    до 17.00 ч. на 31.10.2016 г.

-    до 17.00 ч. на 30.11.2016 г.

-    до 17.00 ч. на 30.12.2016 г.

-    до 17.00 ч. на 31.01.2017 г.

-      Увеличаване срока на приключване на дейностите по процедурата от 30.04.2017 на 30.11.2017 г.;

-      Промяна на електронния адрес, на който кандидатите могат да поискат разяснения от УО

-      Промяна в Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в съответствие с ДНФ № 2/30.08.2016 г. на Министерство на финансите.

 

Пакетът с изменените документи за кандидатстване е публикуван Тук

 

Всички