logobgr
ИСУН 2020Подкрепа за теб FacebookПодкрепа за теб Yotube

Връзка с нас

За контакти с дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция"

Адрес: Агенция за социално подпомагане

София 1051, ул. "Триадица" 2

Ел. поща: opfead@asp.government.bg

Директор Дирекция "Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция"

Милена Енчева

Телефон: (02) 935 05 65

Ел. поща: m.encheva@asp.government.bg   

Отдел "Програмиране и подбор на операции"       

Началник отдел: Анна Ангелова-Филипова       

тел: (02) 81 19 694           

ел. поща: a.angelova@asp.government.bg

Отдел "Мониторинг и оценка"                                  

Началник отдел: Мариела Борисова                      

тел: (02) 81 19 689           

ел. поща: mborisova@asp.government.bg

Отдел "Финансов контрол"                                    

Началник отдел: Иван Кошутански                    

тел: (02) 935 05 22           

ел. поща: ikoshutanski@asp.government.bg

Отдел "Счетоводство и плащания"                        

Началник отдел: Анна Димитрова                     

тел: (02) 935 05 13           

ел. поща: adimitrova@asp.government.bg   

Отдел "Техническа помощ"                                      

Началник отдел: Теменужка Дундалова            

тел: (02) 81 19 668           

ел. поща: tdundalova@asp.government.bg   

Отдел "Търговe"                                                        

Началник отдел: Любомир Лалев                      

тел: (02) 81 19 643            

ел. поща: l.lalev@asp.government.bg