logobgr
Всички
31.08.2018г.

31.08.2018 г.

На 31.08.2018 г. са публикувани изменения в Изискванията за кандидатстване – версия 11, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд-2016-2020” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 с цел намаляване на административната тежест при кандидатстване по операцията.

Изменените документи са публикувани в режим „проследяване на промените“ и консолидиран вариант.

Измененията вижте ТУК

Всички