logobgr
Всички
14.04.2015г.

14.04.2015

На 14.04.2015 е обявявена процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001-01.01 „ЗАКУПУВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ“ 2015

Агенцията за социално подпомагане обявява процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001-01.01 „ЗАКУПУВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ“ 2015 по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020.

В НАСТОЯЩАТА ПРОЦЕДУРА КАТО КАНДИДАТ МОЖЕ ДА УЧАСТВА ЕДИНСТВЕНО АГЕНЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ.

Крайният срок за подаване на заявления е 20 април 2015 г.

Пакетът с документи се подава на ръка в Деловодството на Агенцията за социално подпомагане, с придружително писмо на вниманието на Ръководителя на УО на следния адрес:

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

УЛ. "ТРИАДИЦА" № 2,

СОФИЯ 1051,

БЪЛГАРИЯ

Въпроси се задават в писмена форма на адреса, посочен в Изискванията за кандидатстване. Пакетът с документи за кандидатстване е публикуван Тук

Всички