logobgr
Всички
07.06.2024г.

От 1 юли се увеличава сумата за порция топъл обяд по Програма „Храни и основно материално подпомагане“

От 1 юли 2024 г. започва изплащането на по-високата ставка за топъл обяд, предоставян от общините и районите на общини в изпълнение на проекти по Програма „Храни и основно материално подпомагане“ 2021 – 2027, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс. Стойността на една порция се увеличава на 3.64 лв. от 3.20 лв. след отчитане на инфлационните процеси съгласно правилата на Програмата.

Ръстът на сумата стана възможен, след като правителството даде съгласие Управляващият орган (УО) да договори до 15 на сто над определения ѝ бюджет. Допълнителните средства са осигурени от Програма „Развитие на човешките ресурси“.

Във връзка с решението на правителството УО публикува на сайта на АСП изменените Условия за кандидатстване и Ръководство на конкретния бенефициент по процедура „Топъл обяд“. Предприети са действия за информиране и консултиране на общините за подписване на анекси към действащите договори. С увеличението на парите за порция общините ще разполагат с повече средства за административни разходи и за разходи за съпътстващи мерки, тъй като те са по 7% от общите.

 Към момента 232 общини и райони на общини изпълняват проекти по операция „Топъл обяд“, който достига до 70 000 души в затруднена ситуация. Броят на потребителите е с 30% в сравнение с предходния програмен период, а при общините ръстът е с 10%.

Всички