logobgr
Всички
18.04.2016г.

18.04.2016

  На 11.04.2016г. Европейската комисия одобри изменението на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020г. Основните промени са свързани с:

1. Промяна в описанието на механизма за идентифициране на най- нуждаещите се лица.

2. Определяне за допустим разходът за реализиране на съпътстващи мерки в размер на 5 на сто от разходите за закупуване на хранителни продукти.

3. Допълване на критериите за подбор на партньорските организации. Пълният текст на ОПХ с одобрените промени може да бъде изтеглен оттук

Версия 2 на бълг.език изтегли файла 

Версия 2 на англ.език изтегли файла 

Всички