logobgr

Програма за храни 2021-2027 г.

Агенция за социално подпомагане е определена за отговорна институция за разработване на Програма за храни и основно материално подпомагане за новия програмен период 2021-2027.

Иновативни мерки на подкрепа са включени в новия програмен период на Програмата за храни

Иновативни за Европейския съюз мерки за социална подкрепа на крайно нуждаещи се лица са предвидени в новия програмен период на Програмата за храни и материално подпомагане (2021 – 2027), отбеляза заместник-министърът на труда и социалната политика Иван Кръстев. Акцентите в нея бяха представена по време на осмото заседание на Тематичната работна група за разработването на двете програми към Министерството на труда и социалната политика – за храните и за управление на човешките ресурси.

При разработването на Програмата за храни за новия програмен период екипът на Управляващия орган в лицето на Агенцията за социално подпомагане поставя специален фокус върху децата. За първи път е предвидена подкрепа за най-малките чрез пакети с най-необходимите продукти за отглеждане на новородени и детска кухня за осигуряване на пълноценно и разнообразно хранене на деца от 10 месеца до 3 години. Новите мерки ще бъдат предоставяни на семейства с ниски доходи, за деца в риск от изоставяне и за деца, които живеят в рискова среда. Целта е да се подкрепят най-бедните родители в усилията им да осигурят по-качествен живот за децата си от най-ранна възраст, за да имат те шанс за равен старт с връстниците си.

В проекта на Програмата е предвидено най-нуждаещите се да продължат да получават пакети с хранителни продукти, допълнени през новия програмен период и с пакети с хигиенни материали, както и топъл обяд. Запазва се условието на подкрепените лица да бъдат осигурени и съпътстващи мерки след оценка на индивидуалните им нужди, които да подпомогнат справянето със социалната изолация, насочването им към мерки за заетост, обучение, към социални услуги, достъп до медицински грижи и др.

Осигуреният ресурс от почти 412 млн. лв. ще позволи подкрепата по Програмата за храни през новия програмен период да се разгърне и да достигне до по-голям кръг хора в нужда. Бюджетът е почти два пъти повече отколкото беше през настоящия програмен период.

Проект на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027
Проект на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 246 KB