logobgr

Социални услуги

Съобщение на Заповед №РД1 - 79/07.02.2019 г. на Изпълнителния директор на АСП, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК.

Заповед № РД1 - 79 от 07.02.2019 г.
Заповед № РД1 - 79 от 07.02.2019 г. 165 KB

Съобщаване на Решение № РД04-0142/13.11.2018г. на Изпълнителния директор на АСП по реда на чл . 61 ал.3 от АПК

Решение  № РД04 - 0142 от 13.11.2018 г.
Решение № РД04 - 0142 от 13.11.2018 г. 171 KB

Съобщаване на Решение РД04-0143/13.11.2018г. на Изпълнителния директор на АСП по реда на чл . 61 ал.3 от АПК

Решение № РД04 - 0143 от 13.11.2018 г.
Решение № РД04 - 0143 от 13.11.2018 г. 180 KB

Съобщение на Заповед № РД1-433/07.11.2018 г. на Изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал. 3 от АПК

Заповед № РД1-433 от 07.11.2018 г.
Заповед № РД1-433 от 07.11.2018 г. 497 KB

Съобщение на Заповед № РД1-434/07.11.2018 г. на Изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал. 3 от АПК

Заповед № РД1-434 от 07.11.2018 г.
Заповед № РД1-434 от 07.11.2018 г. 498 KB

Съобщение на Заповед РД1 - 365/18.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал. 3 от АПК

Заповед № РД1-365 18. 09.2018.doc
Заповед № РД1-365 18. 09.2018.doc 502 KB

Съобщение на Заповед РД1 - 363/14.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал. 3 от АПК

Заповед № РД1-363 14.09.2018.doc
Заповед № РД1-363 14.09.2018.doc 502 KB

Съобщение на Заповед РД1 - 358/13.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал. 3 от АПК

Заповед № РД1-358 -13.09.2018.doc
Заповед № РД1-358 -13.09.2018.doc 501 KB

Съобщение на Заповед РД1 - 357/13.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал. 3 от АПК

Заповед № 357 от 13.09.2018 г.
Заповед № 357 от 13.09.2018 г. 501 KB

Съобщение на Заповед №РД1 - 316/16.08.2018 г. на Изпълнителния директор на АСП, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК.

Заповед №РД1 - 316 от 16.08.2018 г.
Заповед №РД1 - 316 от 16.08.2018 г. 499 KB

Съобщаване на Решение РД04-0090 от 04.07.2018г. на Изпълнителния директор на АСП по реда на чл . 61 ал.3 от АПК

Решение № РД04 - 0090 от 04.07.2018 г.
Решение № РД04 - 0090 от 04.07.2018 г. 195 KB

Съобщаване на Решение РД04-0078 от 04.06.2018г. на Изпълнителния директор на АСП по реда на чл . 61 ал.3 от АПК

Решение. № РД04 - 0078 от 04.06.2018 г.
Решение. № РД04 - 0078 от 04.06.2018 г. 203 KB

Съобщение на Заповед №РД1 - 170/08.05.2018 г. на зам. изпълнителния директор на АСП, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК.

Заповед № РД1 - 170 от 08.05.2018 г.
Заповед № РД1 - 170 от 08.05.2018 г. 1.19 MB

Съобщаване на Решение РД04-0065 от 03.05.2018г. на Изпълнителния директор на АСП по реда на чл . 61 ал.3 от АПК

Решение  № РД04 - 0065 от 03.05.2018 г.
Решение № РД04 - 0065 от 03.05.2018 г. 226 KB

Съобщаване на Решение № РД04-0050 от 04.04.2018г. на Изпълнителния директор на АСП по реда на чл . 61 ал.3 от АПК

Решение № РД04 - 0050 от 04.04.2018 г.
Решение № РД04 - 0050 от 04.04.2018 г. 208 KB

Съобщаване на Решение № РД04-0038 от 12.03.2018г. на Изпълнителния директор на АСП по реда на чл . 61 ал.3 от АПК

Решение № РД04 - 0038 от 12.03.2018 г.
Решение № РД04 - 0038 от 12.03.2018 г. 186 KB

Съобщаване на Решение № РД04-0031 от 19.02.2018г. на Изпълнителния директор на АСП по реда на чл . 61 ал.3 от АПК

Решение № РД04 - 0031 от 19.02.2018 г.
Решение № РД04 - 0031 от 19.02.2018 г. 233 KB

Съобщение на Заповед № РД1-23 от 30.01.2018 г. на зам. изпълнителния директор на АСП, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК.

Заповед № РД1-23 от 30.01.2018 г.
Заповед № РД1-23 от 30.01.2018 г. 496 KB

Съобщение на Заповед № РД01-0479 от 12.12.2017 г. на зам. изпълнителния директор на АСП, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК.

Заповед № РД01-0479 от 12.12.2017 г.
Заповед № РД01-0479 от 12.12.2017 г. 1.18 MB

Съобщаване на Решение № РД04-0138 от 08.12.2017г. на Изпълнителния директор на АСП по реда на чл . 61 ал.3 от АПК

Решение № РД04 - 0138 от 08.12.2017 г.
Решение № РД04 - 0138 от 08.12.2017 г. 220 KB

Съобщение на Заповед № РД01-0433 от 27.10.2017 г. на Изпълнителния директор на АСП, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК.

Заповед № РД01-0433 от 27.10.2017 г.
Заповед № РД01-0433 от 27.10.2017 г. 496 KB

Съобщение на ЗАПОВЕД 18-РД ОС - 0078/28.07.2017 г. на ИД Директор на РДСП Русе по реда на чл . 61 ал.3 от АПК

Заповед № 18-РД ОС - 0078 от 28.07.2017 г.
Заповед № 18-РД ОС - 0078 от 28.07.2017 г. 78 KB

Съобщаване на Решение № РД04-0095 от 17.07.2017г. на Изпълнителния директор на АСП по реда на чл . 61 ал.3 от АПК

Решение № РД04-0095 от 17.07.2017 г.
Решение № РД04-0095 от 17.07.2017 г. 220 KB

Съобщение на Заповед № РД01-0747 от 26.06.2017 г. на Изпълнителния директор на АСП, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК.

Заповед № РД01-0747 от 26.06.2017 г.
Заповед № РД01-0747 от 26.06.2017 г. 85 KB

Съобщение на Заповед № РД1-238 от 25.05.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

Заповед № РД1-238 от 25.05.2017 г.
Заповед № РД1-238 от 25.05.2017 г. 119 KB

Съобщение на Заповед № РД1-113 от 15.05.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

Заповед № РД1-113 от 15.05.2017 г.
Заповед № РД1-113 от 15.05.2017 г. 72 KB

Съобщение на Заповед № РД1-211 от 15.05.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

Заповед № РД1-211 от 15.05.2017 г.
Заповед № РД1-211 от 15.05.2017 г. 120 KB

Съобщение на Заповед № РД1-115 от 15.05.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

Заповед № РД1-115 от 15.05.2017 г.
Заповед № РД1-115 от 15.05.2017 г. 77 KB

Съобщаване на Решение № РД04-0067 от 12.05.2017г. на Изпълнителния директор на АСП по реда на чл . 61 ал.3 от АПК

Решение № РД04 - 0067 от 12.05.2017 г.
Решение № РД04 - 0067 от 12.05.2017 г. 140 KB

Съобщение на Заповед № РД1-200 от 10.05.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

Заповед № РД1-200 от 10.05.2017 г.
Заповед № РД1-200 от 10.05.2017 г. 98 KB

Съобщение на Заповед № РД1-203 от 10.05.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

Заповед № РД1-203 от 10.05.2017 г.
Заповед № РД1-203 от 10.05.2017 г. 88 KB

Съобщение на Заповед № РД1-207 от 10.05.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

Заповед № РД1-207 от 10.05.2017 г.
Заповед № РД1-207 от 10.05.2017 г. 83 KB

Съобщение на Заповед № РД1-199 от 10.05.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

Заповед № РД1-199 от 10.05.2017 г.
Заповед № РД1-199 от 10.05.2017 г. 96 KB

Съобщение на Заповед № РД1-201 от 10.05.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

Заповед № РД1-201 от 10.05.2017 г.
Заповед № РД1-201 от 10.05.2017 г. 129 KB

Съобщение на Заповед № РД1-202 от 10.05.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

Заповед № РД1-202 от 10.05.2017 г.
Заповед № РД1-202 от 10.05.2017 г. 102 KB

Съобщение на Заповед № РД1-196 от 10.05.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

Заповед № РД1-196 от 10.05.2017 г.
Заповед № РД1-196 от 10.05.2017 г. 96 KB

Съобщение на Заповед № РД1-187 от 10.05.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

Заповед № РД1-187 от 10.05.2017 г.
Заповед № РД1-187 от 10.05.2017 г. 72 KB

Съобщение на Заповед № РД1-194 от 10.05.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

Заповед № РД1-194 от 10.05.2017 г.
Заповед № РД1-194 от 10.05.2017 г. 86 KB

Съобщение на Заповед № РД1-208 от 10.05.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

Заповед № РД1-208 от 10.05.2017 г.
Заповед № РД1-208 от 10.05.2017 г. 86 KB

Съобщение на Заповед № РД1-204 от 10.05.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

Заповед № РД1-204 от 10.05.2017 г.
Заповед № РД1-204 от 10.05.2017 г. 116 KB

Съобщение на Заповед № РД1-205 от 10.05.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

Заповед № РД1-205 от 10.05.2017 г.
Заповед № РД1-205 от 10.05.2017 г. 98 KB

Съобщение на Заповед № РД1-193 от 10.05.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

Заповед № РД1-193 от 10.05.2017 г.
Заповед № РД1-193 от 10.05.2017 г. 103 KB

Съобщение на Заповед № РД1-195 от 10.05.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

Заповед № РД1-195 от 10.05.2017 г.
Заповед № РД1-195 от 10.05.2017 г. 102 KB

Съобщение на Заповед № РД1-190 от 10.05.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

Заповед № РД1-190 от 10.05.2017 г.
Заповед № РД1-190 от 10.05.2017 г. 75 KB

Съобщение на Заповед № РД1-197 от 10.05.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

Заповед № РД1-197 от 10.05.2017 г.
Заповед № РД1-197 от 10.05.2017 г. 105 KB

Съобщение на Заповед № РД1-198 от 10.05.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

Заповед № РД1-198 от 10.05.2017 г.
Заповед № РД1-198 от 10.05.2017 г. 123 KB

Съобщение на Заповед № РД1-189 от 10.05.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

Заповед № РД1-189 от 10.05.2017 г.
Заповед № РД1-189 от 10.05.2017 г. 77 KB

Съобщение на Заповед № РД1-192 от 10.05.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

Заповед № РД1-192 от 10.05.2017 г.
Заповед № РД1-192 от 10.05.2017 г. 71 KB

Съобщение на Заповед № РД1-209 от 11.05.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

Заповед № РД1-209 от 11.05.2017 г.
Заповед № РД1-209 от 11.05.2017 г. 145 KB

Съобщение на Заповед № РД1-188 от 10.05.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

Заповед № РД1-188 от 10.05.2017 г.
Заповед № РД1-188 от 10.05.2017 г. 80 KB

Съобщение на Заповед № РД1-206 от 10.05.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

Заповед № РД1-206 от 10.05.2017 г.
Заповед № РД1-206 от 10.05.2017 г. 91 KB

Съобщение на Заповед № РД1-191 от 10.05.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

Заповед № РД1-191 от 10.05.2017 г.
Заповед № РД1-191 от 10.05.2017 г. 71 KB

Съобщение на Заповед № РД1-160 от 21.04.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

Заповед № РД1-160 от 21.04.2017 г.
Заповед № РД1-160 от 21.04.2017 г. 76 KB

Съобщение на Заповед № РД1-159 от 21.04.2017 г. на Изпълнителния директор на АСП, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК.

Заповед № РД1-159 от 21.04.2017 г.
Заповед № РД1-159 от 21.04.2017 г. 77 KB

Съобщение на Заповед № РД1-163 от 21.04.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

Заповед № РД1-163 от 21.04.2017 г.
Заповед № РД1-163 от 21.04.2017 г. 78 KB

Съобщение на Заповед № РД1-147 от 20.04.2017 г. на Изпълнителния директор на АСП, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК.

Заповед № РД1-147 от 20.04.2017 г.
Заповед № РД1-147 от 20.04.2017 г. 77 KB

Съобщаване на Решение № РД04-0047 от 31.03.2017г. на Изпълнителния директор на АСП по реда на чл . 61 ал.3 от АПК

Решение № РД04 - 0047 от 31.03.2017 г.
Решение № РД04 - 0047 от 31.03.2017 г. 263 KB

Съобщение на Заповед № РД1–118 от 31.03.2017 г. на Зам. изпълнителния директор на АСП, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

Заповед № РД1-118 от 31.03.2017 г.
Заповед № РД1-118 от 31.03.2017 г. 81 KB

Съобщение на Заповед № РД1–116 от 31.03.2017 г. на Зам. изпълнителния директор на АСП, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

Заповед № РД1-116 от 31.03.2017 г.
Заповед № РД1-116 от 31.03.2017 г. 76 KB

Съобщаване на Решение № РД04-0040 от 20.03.2017г. на Изпълнителния директор на АСП по реда на чл . 61 ал.3 от АПК

Решение № РД04 - 0040 от 20.03.2017 г.
Решение № РД04 - 0040 от 20.03.2017 г. 308 KB

Съобщаване на Решение № РД04-0023 от 15.02.2017г на изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал.3 от АПК.

Решение № РД04 - 0023 от 15.02.2017 г.
Решение № РД04 - 0023 от 15.02.2017 г. 243 KB

Съобщение на Решение № РД04-0015 от 26.01.2017г. за потвърждаване на Заповед № 07 ЗДЗД-6454 от 05.12.2016г. на Директора на РДСП-Габрово

Решение № РД04 - 0015 от 26.01.2017г.
Решение № РД04 - 0015 от 26.01.2017г. 234 KB

Съобщаване на Решение № РД04-0011 от 16.01.2017г на изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал.3 от АПК.

Решение № РД04 - 0011 от 16.01.2017 г.
Решение № РД04 - 0011 от 16.01.2017 г. 313 KB

Съобщаване на Решение № РД04-0101 от 30.11.2016г. на изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал.3 от АПК.

Решение № РД04 - 0101 от 30.11.2016 г.
Решение № РД04 - 0101 от 30.11.2016 г. 246 KB

Съобщение от 02.11.2016г. на Заповед № РД1-293 от 10.10.2016г. на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК.

Заповед № РД1-293 от 10.10.2016 г.
Заповед № РД1-293 от 10.10.2016 г. 73 KB

Съобщение от 02.11.2016г. на Заповед № РД1-285 от 06.10.2016г. на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК.

Заповед № РД1-285 oт 06.10.2016 г.
Заповед № РД1-285 oт 06.10.2016 г. 71 KB

Съобщение на Заповед № РД1-290 от 07.10.2016г. на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК.

Заповед № РД1-290 от 07.10.2016 г.
Заповед № РД1-290 от 07.10.2016 г. 74 KB

Съобщение на Заповед № РД1-256 от 12.09.2016г. на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК.

Заповед № РД1-256 от 12.09.2016 г.
Заповед № РД1-256 от 12.09.2016 г. 73 KB

Съобщение от 08.09.2016 г. на Заповед № РД1-198 от 12.08.2016 г. на Изпълнителния директор на АСП, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК.

Заповед № РД1-198 от 12.08.2016 г.
Заповед № РД1-198 от 12.08.2016 г. 77 KB

Съобщение от 25.08.2016 г. на Заповед № РД1-207 от 18.08.2016 г. на Изпълнителния директор на АСП, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК.

Заповед № РД1-207 от 18.08.2016 г.
Заповед № РД1-207 от 18.08.2016 г. 72 KB

Съобщение на Заповед № РД1-204 от 18.08.2016 г. на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК.

Заповед № РД1-204 от 18.08.2016 г.
Заповед № РД1-204 от 18.08.2016 г. 72 KB

Съобщение от 01.08.2016 г. на Заповед № РД1–180 от 27.07.2016 г. на Изпълнителния директор на АСП, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК.

Заповед № РД1–180 от 27.07.2016 г.
Заповед № РД1–180 от 27.07.2016 г. 73 KB

Съобщение от 29.07.2016 г. на Заповед № РД1–117 от 07.06.2016 г. на Изпълнителния директор на АСП, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК.

Заповед № РД1–117 от 07.06.2016 г.
Заповед № РД1–117 от 07.06.2016 г. 70 KB

Съобщение от 29.07.2016 г. на Заповед № РД1–118 от 07.06.2016 г. на Изпълнителния директор на АСП, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК.

Заповед № РД1–118 от 07.06.2016 г.
Заповед № РД1–118 от 07.06.2016 г. 71 KB

Съобщение от 29.07.2016 г. на Заповед № РД1–126 от 08.06.2016 г. на Изпълнителния директор на АСП, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК.

Заповед № РД1–126 от 08.06.2016 г.
Заповед № РД1–126 от 08.06.2016 г. 70 KB

Съобщение от 07.07.2016 г. на Заповед № РД1–116 от 02.06.2016 г. на Изпълнителния директор на АСП, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК.

Заповед № РД1–116 от 02.06.2016 г.
Заповед № РД1–116 от 02.06.2016 г. 71 KB

Съобщение от 05.07.2016 г. на Заповед № РД1–123 от 07.06.2016 г. на Изпълнителния директор на АСП, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК.

Заповед № РД1–123 от 07.06.2016 г.
Заповед № РД1–123 от 07.06.2016 г. 73 KB

Съобщение от 04.07.2016 г. на Заповед № РД1–111 от 31.05.2016 г. на Изпълнителния директор на АСП, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК.

Заповед № РД1–111 от 31.05.2016 г.
Заповед № РД1–111 от 31.05.2016 г. 69 KB

Съобщаване на Решение № РД04-53/07.06.2016 г. на изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал.3 от АПК.

Решение № РД04 - 53 от 07.06.2016 г.
Решение № РД04 - 53 от 07.06.2016 г. 207 KB

Съобщение на ЗАПОВЕД ЗД-ЗД 0901/22/26.05.2016 г. на Директор на РДСП Ловеч по реда на чл . 61 ал.3 от АПК

Заповед ЗД-ЗД 0901/22 от 26.05.2016 г.
Заповед ЗД-ЗД 0901/22 от 26.05.2016 г. 646 KB

Съобщение от 22.04.2016 г. на Заповед № РД1-40 от 12.04.2016 г. на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК.

Заповед № РД1-40 от 12.04.2016 г.
Заповед № РД1-40 от 12.04.2016 г. 71 KB

Съобщение на Заповед № РД1-182 от 28.10.2015г. на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК.

Заповед № РД1-182 oт 28.10.2015 г.
Заповед № РД1-182 oт 28.10.2015 г. 71 KB

Съобщаване на Решение № РД 04-109/07.08.2015 г. на За изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал.3 от АПК.

Решение № РД 04 - 109 от 07.08.2015 г.
Решение № РД 04 - 109 от 07.08.2015 г. 202 KB

Съобщаване на Решение № РД 04-103/04.08.2015 г. на За изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал.3 от АПК.

Решение  № РД04 - 103 от 04.08.2015 г.
Решение № РД04 - 103 от 04.08.2015 г. 202 KB

Съобщаване на Решение № РД 01-83/26.06.2015 г. на За изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал.3 от АПК.

Решение № РД 01 - 83 от 26.06.2015 г.
Решение № РД 01 - 83 от 26.06.2015 г. 92 KB

Съобщаване на Решение № РД 01-71/29.05.2015 г. на За изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал.3 от АПК.

Решение № РД 01 - 71 от 29.05.2015 г.
Решение № РД 01 - 71 от 29.05.2015 г. 88 KB

Съобщаване на Решение № РД04-36/ 26.03.2015 г. на За изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал.3 от АПК.

Решение № РД04 - 36 от 26.03.2015 г.
Решение № РД04 - 36 от 26.03.2015 г. 87 KB

Съобщаване на Решение № РД04-12/22.01.2015 г. на За изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал.3 от АПК.

Решение № РД04 - 12 от 22.01.2015 г.
Решение № РД04 - 12 от 22.01.2015 г. 82 KB

Съобщаване на Решение № РД04-3/06.01.2015 г. на За изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал.3 от АПК.

Решение № РД04 - 3 от 06.01.2015 г.
Решение № РД04 - 3 от 06.01.2015 г. 88 KB

Съобщаване на Решение № РД04-142/21.12.2014 г. на За изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал.3 от АПК.

Решение № РД04 - 142 от 21.12.2014 г.
Решение № РД04 - 142 от 21.12.2014 г. 75 KB

Съобщаване на Решение № РД04-118/02.10.2014 г. на Изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал.3 от АПК.

Решение № РД04 - 118 от 02.10.2014 г.
Решение № РД04 - 118 от 02.10.2014 г. 72 KB

Съобщаване на Решение № РД04-110/08.09.2014 г. на Изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал.3 от АПК.

Решение № РД04 - 110 от 08.09.2014 г.
Решение № РД04 - 110 от 08.09.2014 г. 82 KB

Съобщаване на Решение № РД04-101/20.08.2014 г. на Изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал.3 от АПК.

Решение № РД04 - 101 от 20.08.2014 г.
Решение № РД04 - 101 от 20.08.2014 г. 78 KB

Съобщаване на Решение № РД04-46/08.04.2014 г. на Изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал.3 от АПК.

Решение № РД04-46 от 08.04.2014 г.
Решение № РД04-46 от 08.04.2014 г. 83 KB

Съобщаване на Решение № РД04-45/03.04.2014 г. на Изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал.3 от АПК.

Решение № РД04 - 45 от 03.04.2014 г.
Решение № РД04 - 45 от 03.04.2014 г. 88 KB

Съобщаване на Решение № РД04-41/21.03.2014г. на Изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал.3 от АПК.

Решение № РД04 - 41 от 21.03.2014 г.
Решение № РД04 - 41 от 21.03.2014 г. 72 KB

Съобщаване на Решение № РД04-17/29.01.2014 г. на Изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал.3 от АПК.

Решение № РД04 - 17 от 29.01.2014 г.
Решение № РД04 - 17 от 29.01.2014 г. 71 KB

Съобщаване на Решение № РД04-07/15.01.2014 г. на Изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал.3 от АПК.

Решение № РД04 - 07 от 15.01.2014 г.
Решение № РД04 - 07 от 15.01.2014 г. 61 KB

Съобщаване на Решение № РД04-250/09.12.2013 г. на Изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал.3 от АПК.

Решение № РД04 - 250 от 09.12.2013 г.
Решение № РД04 - 250 от 09.12.2013 г. 60 KB

Съобщаване на Решение № РД 04 - 211 от 04.10.2013 г. на Изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал.3 от АПК.

Решение № РД 04 - 211 от 04.10.2013 г.
Решение № РД 04 - 211 от 04.10.2013 г. 71 KB

Съобщаване на Решение № РД 04 - 207 от 24.09.2013 г. на Изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал.3 от АПК

Решение № РД 04 - 207 от 24.09.2013 г.
Решение № РД 04 - 207 от 24.09.2013 г. 75 KB

Съобщаване на Решение № РД 04 - 185 от 29.08.2013 г. на Изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал.3 от АПК

Решение № РД 04 - 185 от 29.08.2013 г.
Решение № РД 04 - 185 от 29.08.2013 г. 68 KB

Съобщаване на Решение № РД 04 - 184 от 29.08.2013 г. на Изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал.3 от АПК

Решение № РД 04 - 184 от 29.08.2013 г.
Решение № РД 04 - 184 от 29.08.2013 г. 67 KB

Съобщаване на Решение № РД 04 - 177 от 19.08.2013 г. на Изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал.3 от АПК

Решение № РД 04 - 177 от 19.08.2013 г.
Решение № РД 04 - 177 от 19.08.2013 г. 70 KB

Съобщаване на Решение № РД 04 - 178 от 19.08.2013 г. на Изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал.3 от АПК

Решение № РД 04 - 178 от 19.08.2013 г.
Решение № РД 04 - 178 от 19.08.2013 г. 63 KB

Съобщаване на Решение № РД 04 - 176 от 13.08.2013 г. на Изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал.3 от АПК

Решение № РД 04 - 176 от 13.08.2013 г.
Решение № РД 04 - 176 от 13.08.2013 г. 72 KB

Съобщаване на Решение № РД 04 - 164 от 26.07.2013 г. на Изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал.3 от АПК

Решение № РД 04 - 164 от 26.07.2013 г.
Решение № РД 04 - 164 от 26.07.2013 г. 61 KB

Съобщаване на Решение № РД 04 - 159 от 23.07.2013 г. на Изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал.3 от АПК

Решение № РД 04 - 159 от 23.07.2013 г.
Решение № РД 04 - 159 от 23.07.2013 г. 60 KB

Съобщаване на Решение № РД 04 - 157 от 18.07.2013 г. на Изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал.3 от АПК

Решение № РД 04 - 157 от 18.07.2013 г.
Решение № РД 04 - 157 от 18.07.2013 г. 65 KB

Съобщаване на Решение № РД 04 - 155 от 18.07.2013 г. на Изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал.3 от АПК

Решение № РД 04 - 155 от 18.07.2013 г.
Решение № РД 04 - 155 от 18.07.2013 г. 55 KB

Съобщаване на Решение № РД 04 - 135 от 27.06.2013 г. на Изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал.3 от АПК

Решение № РД 04 - 135 от 27.06.2013 г.
Решение № РД 04 - 135 от 27.06.2013 г. 84 KB

Съобщаване на Решение № РД 04 - 126 от 18.06.2013 г. на Изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал.3 от АПК

Решение № РД 04 - 126 от 18.06.2013 г.
Решение № РД 04 - 126 от 18.06.2013 г. 66 KB

Съобщаване на Решение № РД 04 - 92 от 08.05.2013 г. на Изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал.3 от АПК

Решение № РД 04 - 92 от 08.05.2013 г.
Решение № РД 04 - 92 от 08.05.2013 г. 62 KB

Съобщаване на Решение № РД 04-90/30.10.2012 г. на изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал.3 от АПК.

Решение № РД 04 - 90 от 30.10.2012 г.
Решение № РД 04 - 90 от 30.10.2012 г. 121 KB