logobgr

Обявления външен подбор

Дата на публикуване 08.12.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Социален работник
Обявление външен подбор за длъжността Социален работник 60 KB

Дата на публикуване 24.11.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Социален работник 24.11.2022 г.
Обявление външен подбор за длъжността Социален работник 24.11.2022 г. 56 KB

Дата на публикуване 14.11.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Социален работник
Обявление външен подбор за длъжността Социален работник 59 KB

Дата на публикуване 14.11.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Главен специалист Информационно обслужване ДСП Елхово
Обявление външен подбор за длъжността Главен специалист Информационно обслужване ДСП Елхово 61 KB

Дата на публикуване 10.11.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Социален работник
Обявление външен подбор за длъжността Социален работник 62 KB

Дата на публикуване 05.10.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Главен специалист Информационно обслужване ДСП Мездра
Обявление външен подбор за длъжността Главен специалист Информационно обслужване ДСП Мездра 61 KB

Дата на публикуване 05.10.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Социален работник
Обявление външен подбор за длъжността Социален работник 58 KB

Дата на публикуване 26.09.2022 г.

Oбявление за външен подбор за длъжността счетоводител в ДСП Сливница
Oбявление за външен подбор за длъжността счетоводител в ДСП Сливница 59 KB

Дата на публикуване 12.09.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Социален работник
Обявление външен подбор за длъжността Социален работник 99 KB

Дата на публикуване 22.08.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността социален работник в отдел Закрила на детето в ДСП–Петрич
Обявление външен подбор за длъжността социален работник в отдел Закрила на детето в ДСП–Петрич 55 KB

Дата на публикуване 17.08.2022 г.

Коригирано обявление за външен подбор за длъжността счетоводител
Коригирано обявление за външен подбор за длъжността счетоводител 59 KB
Обявление външен подбор за длъжността счетоводител и старши счетоводител в ДСП–Раковски
Обявление външен подбор за длъжността счетоводител и старши счетоводител в ДСП–Раковски 62 KB

Дата на публикуване 17.08.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността социален работник в отдел Закрила на детето в ДСП–Стражица
Обявление външен подбор за длъжността социален работник в отдел Закрила на детето в ДСП–Стражица 55 KB

Дата на публикуване 04.08.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Главен специалист Информационно обслужване ДСП Айтос
Обявление външен подбор за длъжността Главен специалист Информационно обслужване ДСП Айтос 61 KB

Дата на публикуване 04.08.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Технически сътрудник РДСП София област, ДСП Хисаря
Обявление външен подбор за длъжността Технически сътрудник РДСП София област, ДСП Хисаря 60 KB

Дата на публикуване 02.08.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Социален работник
Обявление външен подбор за длъжността Социален работник 61 KB

Дата на публикуване 29.06.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Главен специалист Информационно обслужване ДСП Мездра
Обявление външен подбор за длъжността Главен специалист Информационно обслужване ДСП Мездра 61 KB

Дата на публикуване 29.06.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Технически сътрудник РДСП София област
Обявление външен подбор за длъжността Технически сътрудник РДСП София област 60 KB

Дата на публикуване 29.06.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Главен специалист в отдел Административно обслужване , дирекция Анализ и административно обслужване  в Централно управление
Обявление външен подбор за длъжността Главен специалист в отдел Административно обслужване , дирекция Анализ и административно обслужване в Централно управление 60 KB

Дата на публикуване 24.06.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Социален работник ДСП Левски, ДСП Кюстендил
Обявление външен подбор за длъжността Социален работник ДСП Левски, ДСП Кюстендил 57 KB

Дата на публикуване 23.06.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Главен специалист в отдел Бюджет, счетоводство и делегирани дейности в Централно управление
Обявление външен подбор за длъжността Главен специалист в отдел Бюджет, счетоводство и делегирани дейности в Централно управление 60 KB

Дата на публикуване 22.06.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността старши счетоводител Дирекция Социално подпомагане - Силистра
Обявление външен подбор за длъжността старши счетоводител Дирекция Социално подпомагане - Силистра 60 KB

Дата на публикуване 21.06.2022 г.

Корекция обявление външен подбор за длъжността Главен специалист РДСП Плевен
Корекция обявление външен подбор за длъжността Главен специалист РДСП Плевен 60 KB
Обявление външен подбор за длъжността Главен специалист РДСП Плевен
Обявление външен подбор за длъжността Главен специалист РДСП Плевен 60 KB

Дата на публикуване 21.06.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Старши счетоводител
Обявление външен подбор за длъжността Старши счетоводител 70 KB

Дата на публикуване 21.06.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Социален работник
Обявление външен подбор за длъжността Социален работник 68 KB

Дата на публикуване 21.06.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Главен специалист Информационно обслужване
Обявление външен подбор за длъжността Главен специалист Информационно обслужване 61 KB

Дата на публикуване 08.06.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Технически сътрудник
Обявление външен подбор за длъжността Технически сътрудник 60 KB

Дата на публикуване 07.06.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Социален работник
Обявление външен подбор за длъжността Социален работник 61 KB

Дата на публикуване 06.06.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Социален работник
Обявление външен подбор за длъжността Социален работник 55 KB

Дата на публикуване 18.05.2022 г.

Обявление за външен подбор за длъжността Старши счетоводител
Обявление за външен подбор за длъжността Старши счетоводител 59 KB

Дата на публикуване 27.04.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Старши счетоводител
Обявление външен подбор за длъжността Старши счетоводител 55 KB

Дата на публикуване 29.03.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Социален работник
Обявление външен подбор за длъжността Социален работник 53 KB

Дата на публикуване 16.03.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Старши счетоводител
Обявление външен подбор за длъжността Старши счетоводител 56 KB

Дата на публикуване 14.03.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Социален работник
Обявление външен подбор за длъжността Социален работник 57 KB

Дата на публикуване 14.03.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Технически сътрудник
Обявление външен подбор за длъжността Технически сътрудник 57 KB

Дата на публикуване 11.03.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Социален работник
Обявление външен подбор за длъжността Социален работник 53 KB

Дата на публикуване 11.03.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Главен специалист Информационно обслужване
Обявление външен подбор за длъжността Главен специалист Информационно обслужване 58 KB

Дата на публикуване 11.03.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността счетоводител
Обявление външен подбор за длъжността счетоводител 58 KB

Дата на публикуване 08.03.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността счетоводител и старши счетоводител
Обявление външен подбор за длъжността счетоводител и старши счетоводител 62 KB

Дата на публикуване 01.03.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността счетоводител и старши счетоводител
Обявление външен подбор за длъжността счетоводител и старши счетоводител 56 KB

Дата на публикуване 03.02.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността счетоводител и старши счетоводител
Обявление външен подбор за длъжността счетоводител и старши счетоводител 61 KB

Дата на публикуване 31.01.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Социален работник
Обявление външен подбор за длъжността Социален работник 58 KB

Дата на публикуване 26.01.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Социален работник
Обявление външен подбор за длъжността Социален работник 61 KB

Дата на публикуване 19.01.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Технически сътрудник
Обявление външен подбор за длъжността Технически сътрудник 57 KB

Дата на публикуване 18.01.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Социален работник
Обявление външен подбор за длъжността Социален работник 62 KB

Дата на публикуване 17.01.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността счетоводител
Обявление външен подбор за длъжността счетоводител 59 KB

Дата на публикуване 17.01.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Социален работник
Обявление външен подбор за длъжността Социален работник 64 KB

Дата на публикуване 17.01.2022 г.

Обявление външен подбор за длъжността Главен специалист Информационно обслужване
Обявление външен подбор за длъжността Главен специалист Информационно обслужване 60 KB