logobgr

Обявления външен подбор

Дата на публикуване 21.12.2023 г.

Обявление външен подбор за длъжността Социален работник в Дирекция Социално подпомагане – Ямбол
Обявление външен подбор за длъжността Социален работник в Дирекция Социално подпомагане – Ямбол 236 KB

Дата на публикуване 07.12.2023 г.

Обявление външен подбор за длъжността Социален работник в следните Дирекции Социално подпомагане – Слатина, Горна Оряховица
Обявление външен подбор за длъжността Социален работник в следните Дирекции Социално подпомагане – Слатина, Горна Оряховица 251 KB

Дата на публикуване 04.12.2023 г.

Обявление външен подбор за длъжността Социален работник в следните Дирекции Социално подпомагане – Слатина, Люлин, Айтос
Обявление външен подбор за длъжността Социален работник в следните Дирекции Социално подпомагане – Слатина, Люлин, Айтос 258 KB

Дата на публикуване 01.12.2023 г.

Обявление външен подбор за длъжността Старши счетоводител в отдел Социална закрила  в Дирекции Социално подпомагане – Асеновград и Дирекции Социално подпомагане – Свиленград
Обявление външен подбор за длъжността Старши счетоводител в отдел Социална закрила в Дирекции Социално подпомагане – Асеновград и Дирекции Социално подпомагане – Свиленград 158 KB

Дата на публикуване 29.11.2023 г.

Обявление външен подбор за длъжността Счетоводител в отдел Социална закрила  в Дирекции Социално подпомагане – Кърджали
Обявление външен подбор за длъжността Счетоводител в отдел Социална закрила в Дирекции Социално подпомагане – Кърджали 153 KB

Дата на публикуване 28.11.2023 г.

Обявление външен подбор за длъжността Социален работник в Дирекции Социално подпомагане – Красно село и Оборище
Обявление външен подбор за длъжността Социален работник в Дирекции Социално подпомагане – Красно село и Оборище 234 KB

Дата на публикуване 21.11.2023 г.

Класиране за свободно работно място за длъжността Главен специалист в отдел Инвестиционна и стопанска дейност , дирекция Финансово-стопанска дейност и управление на собствеността в Централно управление
Класиране за свободно работно място за длъжността Главен специалист в отдел Инвестиционна и стопанска дейност , дирекция Финансово-стопанска дейност и управление на собствеността в Централно управление 172 KB
Списък допуснати кандидати за свободно работно място за длъжността Главен специалист в отдел Инвестиционна и стопанска дейност , дирекция Финансово-стопанска дейност и управление на собствеността в Централно управление.
Списък допуснати кандидати за свободно работно място за длъжността Главен специалист в отдел Инвестиционна и стопанска дейност , дирекция Финансово-стопанска дейност и управление на собствеността в Централно управление. 243 KB
Обявление за заявка за свободно работно място за длъжността Главен специалист в отдел Инвестиционна и стопанска дейност , дирекция Финансово-стопанска дейност и управление на собствеността в Централно управление
Обявление за заявка за свободно работно място за длъжността Главен специалист в отдел Инвестиционна и стопанска дейност , дирекция Финансово-стопанска дейност и управление на собствеността в Централно управление 154 KB

Дата на публикуване 16.11.2023 г.

Обявление външен подбор за длъжността Социален работник в следните Дирекции Социално подпомагане – Мадан, обл. Смолян
Обявление външен подбор за длъжността Социален работник в следните Дирекции Социално подпомагане – Мадан, обл. Смолян 152 KB

Дата на публикуване 15.11.2023 г.

Обявление външен подбор за длъжността Старши счетоводител в отдел Социална закрила  в ДСП-Ихтиман
Обявление външен подбор за длъжността Старши счетоводител в отдел Социална закрила в ДСП-Ихтиман 157 KB

Дата на публикуване 15.11.2023 г.

Обявление външен подбор за длъжността Социален работник в следните Дирекции Социално подпомагане – Лозенец, Възраждане, Бургас, Самоков, Силистра, Красно село, Оборище, Сердика, Тетевен, Слатина
Обявление външен подбор за длъжността Социален работник в следните Дирекции Социално подпомагане – Лозенец, Възраждане, Бургас, Самоков, Силистра, Красно село, Оборище, Сердика, Тетевен, Слатина 172 KB

Дата на публикуване 15.11.2023 г.

Обявление външен подбор за длъжността Главен специалист Информационно обслужване ДСП-Силистра
Обявление външен подбор за длъжността Главен специалист Информационно обслужване ДСП-Силистра 153 KB

Дата на публикуване 06.11.2023 г.

Обявление външен подбор за длъжността Социален работник в Дирекции Социално подпомагане – Красно село, Сливен, Ловеч, Лозенец и Монтана
Обявление външен подбор за длъжността Социален работник в Дирекции Социално подпомагане – Красно село, Сливен, Ловеч, Лозенец и Монтана 426 KB

Дата на публикуване 27.10.2023 г.

Обявление външен подбор за длъжността Технически сътрудник - Дирекция Социално подпомагане – Люлин, обл. София-град
Обявление външен подбор за длъжността Технически сътрудник - Дирекция Социално подпомагане – Люлин, обл. София-град 242 KB

Дата на публикуване 25.10.2023 г.

Обявление външен подбор за длъжността специалист Информационно обслужване ДСП Елхово
Обявление външен подбор за длъжността специалист Информационно обслужване ДСП Елхово 155 KB

Дата на публикуване 23.10.2023 г.

Обявление външен подбор за длъжността Социален работник в Дирекции Социално подпомагане – Русе, Слатина, Красно село, Попово и Младост
Обявление външен подбор за длъжността Социален работник в Дирекции Социално подпомагане – Русе, Слатина, Красно село, Попово и Младост 258 KB

Дата на публикуване 20.10.2023 г.

Обявление външен подбор за длъжността Главен специалист в отдел Административно обслужване , дирекция Анализ и административно обслужване  в Централно управление
Обявление външен подбор за длъжността Главен специалист в отдел Административно обслужване , дирекция Анализ и административно обслужване в Централно управление 151 KB

Дата на публикуване 16.10.2023 г.

Обявление външен подбор за длъжността счетоводител ДСП Слатина
Обявление външен подбор за длъжността счетоводител ДСП Слатина 154 KB

Дата на публикуване 10.10.2023 г.

Обявление външен подбор за длъжността Социален работник в Дирекции Социално подпомагане – Габрово, Самоков, Две могили, Слатина
Обявление външен подбор за длъжността Социален работник в Дирекции Социално подпомагане – Габрово, Самоков, Две могили, Слатина 161 KB

Дата на публикуване 05.10.2023 г.

Обявление външен подбор за длъжността Социален работник в Дирекции Социално подпомагане – Търговище, Оборище, Златоград, Силистра
Обявление външен подбор за длъжността Социален работник в Дирекции Социално подпомагане – Търговище, Оборище, Златоград, Силистра 165 KB

Дата на публикуване 02.10.2023 г.

Обявление външен подбор за длъжността старши счетоводител в отдел Социална закрила  в Дирекция Социално подпомагане - Ихтиман, обл. София, отдел Социална закрила
Обявление външен подбор за длъжността старши счетоводител в отдел Социална закрила в Дирекция Социално подпомагане - Ихтиман, обл. София, отдел Социална закрила 156 KB

Дата на публикуване 29.09.2023 г.

Обявление външен подбор за длъжността Социален работник в следните Дирекции Социално подпомагане – Ихтиман, Русе, Димитровград, Пловдив, Разград, Русе, Стара Загора
Обявление външен подбор за длъжността Социален работник в следните Дирекции Социално подпомагане – Ихтиман, Русе, Димитровград, Пловдив, Разград, Русе, Стара Загора 162 KB

Дата на публикуване 26.09.2023 г.

Обявление - външен подбор за длъжността специалист Информационно обслужване ДСП Созопол
Обявление - външен подбор за длъжността специалист Информационно обслужване ДСП Созопол 155 KB

Дата на публикуване 21.09.2023 г.

Обявление външен подбор за длъжността Социален работник в Дирекция Социално подпомагане – Младост, обл. София-град
Обявление външен подбор за длъжността Социален работник в Дирекция Социално подпомагане – Младост, обл. София-град 151 KB

Дата на публикуване 15.09.2023 г.

Обявление външен подбор за длъжността Социален работник
Обявление външен подбор за длъжността Социален работник 164 KB

Дата на публикуване 14.09.2023 г.

Обявление външен подбор за длъжността Главен специалист Информационно обслужване в Дирекция Социално подпомагане - Гълъбово, обл. Стара Загора
Обявление външен подбор за длъжността Главен специалист Информационно обслужване в Дирекция Социално подпомагане - Гълъбово, обл. Стара Загора 240 KB

Дата на публикуване 08.09.2023 г.

Обявление външен подбор за място за длъжността специалист в отдел Център за обаждания с хармонизиран телефонен номер 116 111, Главна дирекция Социално подпомагане в Централно управление на 4 часа.
Обявление външен подбор за място за длъжността специалист в отдел Център за обаждания с хармонизиран телефонен номер 116 111, Главна дирекция Социално подпомагане в Централно управление на 4 часа. 156 KB

Дата на публикуване 08.09.2023 г.

Обявление външен подбор за място за длъжността специалист в отдел Център за обаждания с хармонизиран телефонен номер 116 111, Главна дирекция Социално подпомагане в Централно управление.
Обявление външен подбор за място за длъжността специалист в отдел Център за обаждания с хармонизиран телефонен номер 116 111, Главна дирекция Социално подпомагане в Централно управление. 157 KB

Дата на публикуване 07.09.2023 г.

Обявление външен подбор за длъжността Старши специалист в отдел Административно обслужване , дирекция Анализ и административно обслужване  в Централно управление
Обявление външен подбор за длъжността Старши специалист в отдел Административно обслужване , дирекция Анализ и административно обслужване в Централно управление 150 KB

Дата на публикуване 29.08.2023 г.

Обявление външен подбор за длъжността Социален работник
Обявление външен подбор за длъжността Социален работник 174 KB

Дата на публикуване 21.08.2023 г.

Обявление външен подбор за длъжността Социален работник
Обявление външен подбор за длъжността Социален работник 268 KB

Дата на публикуване 16.08.2023 г.

Обявление външен подбор за длъжността старши счетоводител
Обявление външен подбор за длъжността старши счетоводител 157 KB

Дата на публикуване 04.08.2023 г.

Обявление външен подбор за длъжността Социален работник
Обявление външен подбор за длъжността Социален работник 176 KB

Дата на публикуване 26.07.2023 г.

Обявление външен подбор за място за длъжността специалист в отдел Център за обаждания с хармонизиран телефонен номер 116 111, Главна дирекция Социално подпомагане в Централно управление.
Обявление външен подбор за място за длъжността специалист в отдел Център за обаждания с хармонизиран телефонен номер 116 111, Главна дирекция Социално подпомагане в Централно управление. 157 KB

Дата на публикуване 17.07.2023 г.

Обявление външен подбор за длъжността Социален работник
Обявление външен подбор за длъжността Социален работник 167 KB

Дата на публикуване 13.07.2023 г.

Обявление външен подбор за длъжността Главен специалист и специалист Информационно обслужване
Обявление външен подбор за длъжността Главен специалист и специалист Информационно обслужване 154 KB

Дата на публикуване 07.07.2023 г.

Обявление външен подбор за длъжността Социален работник
Обявление външен подбор за длъжността Социален работник 152 KB

Дата на публикуване 04.07.2023 г.

Обявление външен подбор за длъжността Социален работник
Обявление външен подбор за длъжността Социален работник 159 KB

Дата на публикуване 30.06.2023 г.

Обявление външен подбор за длъжността Технически сътрудник гр. Ловеч
Обявление външен подбор за длъжността Технически сътрудник гр. Ловеч 153 KB

Дата на публикуване 28.06.2023 г.

Обявление външен подбор за длъжността Главен специалист и специалист Информационно обслужване
Обявление външен подбор за длъжността Главен специалист и специалист Информационно обслужване 167 KB

Дата на публикуване 15.06.2023 г.

Обявление външен подбор за длъжността Социален работник
Обявление външен подбор за длъжността Социален работник 178 KB

Дата на публикуване 05.06.2023 г.

Обявление външен подбор за длъжността специалист в отдел Център за обаждания с хармонизиран телефонен номер 116 111, Главна дирекция Социално подпомагане в Централно управление.
Обявление външен подбор за длъжността специалист в отдел Център за обаждания с хармонизиран телефонен номер 116 111, Главна дирекция Социално подпомагане в Централно управление. 157 KB

Дата на публикуване 18.05.2023 г.

Обявление външен подбор за длъжността специалист Информационно обслужване ДСП Исперих
Обявление външен подбор за длъжността специалист Информационно обслужване ДСП Исперих 155 KB

Дата на публикуване 28.04.2023 г.

Обявление външен подбор за място за длъжността Главен специалист в отдел Център за обаждания с хармонизиран телефонен номер 116 111, Главна дирекция Социално подпомагане в Централно управление
Обявление външен подбор за място за длъжността Главен специалист в отдел Център за обаждания с хармонизиран телефонен номер 116 111, Главна дирекция Социално подпомагане в Централно управление 159 KB

Дата на публикуване 20.04.2023 г.

Обявление външен подбор за длъжността счетоводител ДСП Кърджали
Обявление външен подбор за длъжността счетоводител ДСП Кърджали 157 KB

Дата на публикуване 18.04.2023 г.

Обявление външен подбор за длъжността счетоводител ДСП Омуртаг, обл. Търговище
Обявление външен подбор за длъжността счетоводител ДСП Омуртаг, обл. Търговище 156 KB

Дата на публикуване 12.04.2023 г.

Обявление външен подбор за длъжността Технически сътрудник
Обявление външен подбор за длъжността Технически сътрудник 156 KB

Дата на публикуване 12.04.2023 г.

Корекция на обявление външен подбор за длъжността Главен специалист Информационно обслужване ДСП Мездра, обл.Враца
Корекция на обявление външен подбор за длъжността Главен специалист Информационно обслужване ДСП Мездра, обл.Враца 167 KB

Дата на публикуване 11.04.2023 г.

Обявление за външен подбор за длъжността Главен специалист Информационно обслужване Дирекция Социално подпомагане - Мездра, обл. Враца
Обявление за външен подбор за длъжността Главен специалист Информационно обслужване Дирекция Социално подпомагане - Мездра, обл. Враца 167 KB

Дата на публикуване 04.04.2023 г.

Обявление външен подбор за длъжността Социален работник
Обявление външен подбор за длъжността Социален работник 182 KB

Дата на публикуване 23.03.2023 г.

Обявление външен подбор за длъжността Главен специалист в отдел Административно обслужване , дирекция Анализ и административно обслужване  в Централно управление
Обявление външен подбор за длъжността Главен специалист в отдел Административно обслужване , дирекция Анализ и административно обслужване в Централно управление 153 KB

Дата на публикуване 28.02.2023 г.

Обявление външен подбор за длъжността Главен специалист Информационно обслужване ДСП Батак и ДСП Исперих
Обявление външен подбор за длъжността Главен специалист Информационно обслужване ДСП Батак и ДСП Исперих 166 KB

Дата на публикуване 28.02.2023 г.

Oбявление за външен подбор за длъжността счетоводител в ДСП Омуртаг
Oбявление за външен подбор за длъжността счетоводител в ДСП Омуртаг 154 KB

Дата на публикуване 16.02.2023 г.

Обявление външен подбор за длъжността Главен специалист Информационно обслужване ДСП Мездра
Обявление външен подбор за длъжността Главен специалист Информационно обслужване ДСП Мездра 154 KB

Дата на публикуване 14.02.2023 г.

Обявление външен подбор за длъжността Главен специалист РДСП Плевен
Обявление външен подбор за длъжността Главен специалист РДСП Плевен 152 KB

Дата на публикуване 10.02.2023 г.

Обявление външен подбор за длъжността старши счетоводител ДСП Силистра
Обявление външен подбор за длъжността старши счетоводител ДСП Силистра 158 KB

Дата на публикуване 07.02.2023 г.

Обявление външен подбор за длъжността Социален работник Дирекция Социално подпомагане Люлин, Търговище, Младост, Сердика, Исперих, Асеновград
Обявление външен подбор за длъжността Социален работник Дирекция Социално подпомагане Люлин, Търговище, Младост, Сердика, Исперих, Асеновград 161 KB

Дата на публикуване 23.01.2023 г.

Обявление външен подбор за длъжността Социален работник
Обявление външен подбор за длъжността Социален работник 162 KB

Дата на публикуване 23.01.2023 г.

Обявление външен подбор за длъжността Социален работник
Обявление външен подбор за длъжността Социален работник 170 KB

Дата на публикуване 16.01.2023 г.

Обявление външен подбор за длъжността Социален работник
Обявление външен подбор за длъжността Социален работник 61 KB