logobgr

Конкурс за длъжността Старши юрисконсулт в Регионална дирекция за социално подпомагане – Перник, Регионална дирекция за социално подпомагане – София-град, Дирекция „Социално подпомагане“ – Търговище, обл. Търговище