logobgr

Конкурс за длъжността Началник на отдел „Инвестиционна и стопанска дейност“, дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“ - Централно управление