logobgr

Конкурс за длъжността Главен експерт „Социална закрила“ в Регионална дирекция за социално подпомагане – Стара Загора