logobgr

Конкурс за длъжност Юрисконсулт в Дирекция „Социално подпомагане“- Горна Оряховица, обл. Велико Търново и Регионална дирекция за социално подпомагане – София-град