logobgr

Конкурс за подбор по проект Н7 „Модернизиране на Агенция за социално подпомагане“, финансиран със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост за следните длъжности: Главен сътрудник по управление на европейските проекти и програми-ръководител проект и координатор, Старши сътрудник по управление на европейските проекти и програми-експерт за финансово отчитане-счетоводител, Старши сътрудник по управление на европейските проекти и програми- правен експерт