logobgr

Конкурс за длъжността координатори за области Бургас, Видин, Габрово, Перник, Силистра, Смолян, Стара Загора, Търговище, Хасково и Шумен

Коригиран списък на класирани кандидати за координатори за области Бургас, Габрово, Перник, Смолян, Стара Загора и Хасково
Коригиран списък на класирани кандидати за координатори за области Бургас, Габрово, Перник, Смолян, Стара Загора и Хасково 506 KB
Списък на класирани кандидати за координатори за области Бургас,  Габрово, Перник, Смолян, Стара Загора и Хасково
Списък на класирани кандидати за координатори за области Бургас, Габрово, Перник, Смолян, Стара Загора и Хасково 506 KB
Списък на допуснати кандидати до интервю за длъжността координатори за области Бургас, Видин, Габрово, Перник, Силистра, Смолян, Стара Загора, Търговище, Хасково и Шумен;
Списък на допуснати кандидати до интервю за длъжността координатори за области Бургас, Видин, Габрово, Перник, Силистра, Смолян, Стара Загора, Търговище, Хасково и Шумен; 507 KB
Списък на недопуснати кандидати до интервю за длъжността координатори за области Бургас, Видин, Габрово, Перник, Силистра, Смолян, Стара Загора, Търговище, Хасково и Шумен;
Списък на недопуснати кандидати до интервю за длъжността координатори за области Бургас, Видин, Габрово, Перник, Силистра, Смолян, Стара Загора, Търговище, Хасково и Шумен; 65 KB
Обявление за подбор на координатори за области Бургас, Видин, Габрово, Перник, Силистра, Смолян, Стара Загора, Търговище, Хасково и Шумен;
Обявление за подбор на координатори за области Бургас, Видин, Габрово, Перник, Силистра, Смолян, Стара Загора, Търговище, Хасково и Шумен; 1.08 MB
Заявление за участие в подбор
Заявление за участие в подбор 510 KB
Автобиография
Автобиография 484 KB
Декларация
Декларация 507 KB
Декларация по чл.107а, ал. 1 от КТ.
Декларация по чл.107а, ал. 1 от КТ. 506 KB