logobgr

Обявления външен подбор

Дата на публикуване 08.12.2021 г.

08.12.2021 Обявление външен подбор за длъжността Технически сътрудник
08.12.2021 Обявление външен подбор за длъжността Технически сътрудник 54 KB

Дата на публикуване 07.12.2021 г.

07.12.2021 Обявление външен подбор за длъжността главен специалист  Информационно обслужване
07.12.2021 Обявление външен подбор за длъжността главен специалист Информационно обслужване 59 KB

Дата на публикуване 07.12.2021 г.

07.12.2021 Обявление външен подбор за длъжността страши счетоводител и счетоводител
07.12.2021 Обявление външен подбор за длъжността страши счетоводител и счетоводител 62 KB

Дата на публикуване 07.12.2021 г.

07.12.2021 Обявление външен подбор за длъжността Социален работник
07.12.2021 Обявление външен подбор за длъжността Социален работник 56 KB

Дата на публикуване 22.11.2021 г.

22.11.2021 Обявление външен подбор за длъжността Социален работник
22.11.2021 Обявление външен подбор за длъжността Социален работник 111 KB

Дата на публикуване 14.10.2021 г.

14.10.2021 Обявление външен подбор за длъжността Социален работник
14.10.2021 Обявление външен подбор за длъжността Социален работник 56 KB
14.10.2021 Обявление външен подбор за длъжностите Главен специалист  Информационно обслужване  и Специалист  Информационно обслужване
14.10.2021 Обявление външен подбор за длъжностите Главен специалист Информационно обслужване и Специалист Информационно обслужване 63 KB

Дата на публикуване 06.10.2021 г.

06.10.2021 Обявление външен подбор за длъжностите счетоводител и старши счетоводител
06.10.2021 Обявление външен подбор за длъжностите счетоводител и старши счетоводител 64 KB

Дата на публикуване 28.09.2021 г.

28.09.2021 Обявление външен подбор за социални работници
28.09.2021 Обявление външен подбор за социални работници 57 KB

Дата на публикуване 25.08.2021 г.

25.08.2021 Обявление външен подбор за социални работници
25.08.2021 Обявление външен подбор за социални работници 56 KB