logobgr

Проверки по сигнали за корупция

Информация за резултати от извършени проверки по сигнали за корупция и/или неефективна работа на администрацията, извършени от Инспектората към изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.

 

Резултати от извършени проверки по сигнали за корупция и/или неефективна работа на администрацията за второто тримесечие на 2024 г.
Резултати от извършени проверки по сигнали за корупция и/или неефективна работа на администрацията за второто тримесечие на 2024 г. 438 KB
Резултати от извършени проверки по сигнали за корупция и/или неефективна работа на администрацията за за първо тримесечие на 2024 г.
Резултати от извършени проверки по сигнали за корупция и/или неефективна работа на администрацията за за първо тримесечие на 2024 г. 480 KB
Резултати от извършени проверки по сигнали за корупция и/или неефективна работа на администрацията за четвърто тримесечие на 2023 г.
Резултати от извършени проверки по сигнали за корупция и/или неефективна работа на администрацията за четвърто тримесечие на 2023 г. 509 KB
Информация за резултатите от проверки по сигнали за третото тримесечие на 2023 г.
Информация за резултатите от проверки по сигнали за третото тримесечие на 2023 г. 425 KB
Информация за резултатите от проверки по сигнали за второто тримесечие на 2023 г.
Информация за резултатите от проверки по сигнали за второто тримесечие на 2023 г. 479 KB
Информация за резултатите от проверки по сигнали за първото тримесечие на 2023 г.
Информация за резултатите от проверки по сигнали за първото тримесечие на 2023 г. 238 KB
Информация за резултатите от проверки по сигнали за третото тримесечие на 2022 г.
Информация за резултатите от проверки по сигнали за третото тримесечие на 2022 г. 304 KB
Информация за резултатите от проверки по сигнали за второто тримесечие на 2022 г.
Информация за резултатите от проверки по сигнали за второто тримесечие на 2022 г. 332 KB
Информация за резултатите от проверки по сигнали за първото тримесечие на 2022 г.
Информация за резултатите от проверки по сигнали за първото тримесечие на 2022 г. 301 KB
Доклад по постъпили сигнали за корупция за 2021 г.
Доклад по постъпили сигнали за корупция за 2021 г. 684 KB
Информация за резултатите от проверки по сигнали за четвъртото тримесечие на 2021 г.
Информация за резултатите от проверки по сигнали за четвъртото тримесечие на 2021 г. 276 KB
Информация за резултатите от проверки по сигнали за третото тримесечие на 2021 г.
Информация за резултатите от проверки по сигнали за третото тримесечие на 2021 г. 98 KB
Информация за резултатите от проверки по сигнали за второто тримесечие на 2021 г.
Информация за резултатите от проверки по сигнали за второто тримесечие на 2021 г. 212 KB
Информация за резултатите от проверки по сигнали за първото тримесечие на 2021 г.
Информация за резултатите от проверки по сигнали за първото тримесечие на 2021 г. 446 KB
Доклад по постъпили сигнали за корупция за 2020 г.
Доклад по постъпили сигнали за корупция за 2020 г. 813 KB
Информация за резултатите от проверки по сигнали за четвъртото тримесечие на 2020 г.
Информация за резултатите от проверки по сигнали за четвъртото тримесечие на 2020 г. 562 KB
Информация за резултатите от проверки по сигнали за третото тримесечие на 2020 г.
Информация за резултатите от проверки по сигнали за третото тримесечие на 2020 г. 3.26 MB
Информация за резултатите от проверки по сигнали за второто тримесечие на 2020 г.
Информация за резултатите от проверки по сигнали за второто тримесечие на 2020 г. 348 KB
Информация за резултатите от проверки по сигнали за първото тримесечие на 2020 г.
Информация за резултатите от проверки по сигнали за първото тримесечие на 2020 г. 109 KB
Доклад по постъпили сигнали за корупция 2019 г.
Доклад по постъпили сигнали за корупция 2019 г. 254 KB
Информация за резултатите от проверки по сигнали за първото шестмесечие на 2019 г.
Информация за резултатите от проверки по сигнали за първото шестмесечие на 2019 г. 428 KB
Резултати от извършени проверки през четвъртото тримесечние на 2018 г.
Резултати от извършени проверки през четвъртото тримесечние на 2018 г. 512 KB
Резултати от извършени проверки през третото тримесечние на 2018 г.
Резултати от извършени проверки през третото тримесечние на 2018 г. 328 KB
Резултати от извършени проверки през второто тримесечние на 2018 г.
Резултати от извършени проверки през второто тримесечние на 2018 г. 383 KB
Резултати от извършени проверки през първо тримесечние на 2018 г.
Резултати от извършени проверки през първо тримесечние на 2018 г. 215 KB