logobgr

Проверки по сигнали за корупция

Информация за резултатите от проверки по сигнали за първото тримесечие на 2023 г.
Информация за резултатите от проверки по сигнали за първото тримесечие на 2023 г. 238 KB

Информация за резултати от извършени проверки по сигнали за корупция и/или неефективна работа на администрацията, извършени от Инспектората към изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, през третото тримесечие на 2022 г.

Информация за резултатите от проверки по сигнали за третото тримесечие на 2022 г.
Информация за резултатите от проверки по сигнали за третото тримесечие на 2022 г. 304 KB

Информация за резултати от извършени проверки по сигнали за корупция и/или неефективна работа на администрацията, извършени от Инспектората към изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, през второто тримесечие на 2022 г.

Информация за резултатите от проверки по сигнали за второто тримесечие на 2022 г.
Информация за резултатите от проверки по сигнали за второто тримесечие на 2022 г. 332 KB

Информация за резултати от извършени проверки по сигнали за корупция и/или неефективна работа на администрацията, извършени от Инспектората към изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, през първото тримесечие на 2022 г.

Информация за резултатите от проверки по сигнали за първото тримесечие на 2022 г.
Информация за резултатите от проверки по сигнали за първото тримесечие на 2022 г. 301 KB

Доклад за дейността на Инспектората към Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, относно постъпилите сигнали за корупция и/или неефективна работа на администрацията, резултатите от извършените проверки и предприетите мерки по тях през 2021 г.

Доклад по постъпили сигнали за корупция за 2021 г.
Доклад по постъпили сигнали за корупция за 2021 г. 684 KB

Информация за резултати от извършени проверки по сигнали за корупция и/или неефективна работа на администрацията, извършени от Инспектората към изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, през четвъртото тримесечие на 2021 г.

Информация за резултатите от проверки по сигнали за четвъртото тримесечие на 2021 г.
Информация за резултатите от проверки по сигнали за четвъртото тримесечие на 2021 г. 276 KB

Информация за резултати от извършени проверки по сигнали за корупция и/или неефективна работа на администрацията, извършени от Инспектората към изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, през третото тримесечие на 2021 г.

Информация за резултатите от проверки по сигнали за третото тримесечие на 2021 г.
Информация за резултатите от проверки по сигнали за третото тримесечие на 2021 г. 98 KB

Информация за резултати от извършени проверки по сигнали за корупция и/или неефективна работа на администрацията, извършени от Инспектората към изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, през второто тримесечие на 2021 г.

Информация за резултатите от проверки по сигнали за второто тримесечие на 2021 г.
Информация за резултатите от проверки по сигнали за второто тримесечие на 2021 г. 212 KB

Информация за резултати от извършени проверки по сигнали за корупция и/или неефективна работа на администрацията, извършени от Инспектората към изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, през първото тримесечие на 2021 г.

Информация за резултатите от проверки по сигнали за първото тримесечие на 2021 г.
Информация за резултатите от проверки по сигнали за първото тримесечие на 2021 г. 446 KB

Доклад за дейността на Инспектората към Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, относно постъпилите сигнали за корупция и/или неефективна работа на администрацията, резултатите от извършените проверки и предприетите мерки по тях през 2020 г.

Доклад по постъпили сигнали за корупция за 2020 г.
Доклад по постъпили сигнали за корупция за 2020 г. 813 KB

Информация за резултати от извършени проверки по сигнали за корупция и/или неефективна работа на администрацията, извършени от Инспектората към изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, през четвъртото тримесечие на 2020 г.

Информация за резултатите от проверки по сигнали за четвъртото тримесечие на 2020 г.
Информация за резултатите от проверки по сигнали за четвъртото тримесечие на 2020 г. 562 KB

Информация за резултати от извършени проверки по сигнали за корупция и/или неефективна работа на администрацията, извършени от Инспектората към изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, през третото тримесечие на 2020 г.

Информация за резултатите от проверки по сигнали за третото тримесечие на 2020 г.
Информация за резултатите от проверки по сигнали за третото тримесечие на 2020 г. 3.26 MB

Информация за резултати от извършени проверки по сигнали за корупция и/или неефективна работа на администрацията, извършени от Инспектората към изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, през второ тримесечие на 2020 г.

Информация за резултатите от проверки по сигнали за второто тримесечие на 2020 г.
Информация за резултатите от проверки по сигнали за второто тримесечие на 2020 г. 348 KB

Информация за резултати от извършени проверки по сигнали за корупция и/или неефективна работа на администрацията, извършени от Инспектората към изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, през първото тримесечие на 2020 г.

Информация за резултатите от проверки по сигнали за първото тримесечие на 2020 г.
Информация за резултатите от проверки по сигнали за първото тримесечие на 2020 г. 109 KB

Доклад за дейността на Инспектората към Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане през 2019 година, в изпълнение на Координационния механизъм между Министерството на труда и социалната политика и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити за обмен на информация, касаеща постъпилите сигнали за корупция, резултатите от извършените проверки по сигналите и предприетите мерки през 2019 г.

Доклад по постъпили сигнали за корупция 2019 г.
Доклад по постъпили сигнали за корупция 2019 г. 254 KB

Информация за резултатите от проверки по сигнали за неправомерни действия и бездействия на администрацията и сигнали за корупция и конфликт на интереси, извършени от Инспектората към Изпълнителни директор на Агенцията за социално подпомагане, в изпълнение на мярка 7,2, заложена Антикорупционния план на МТСП и Второстепенните разпоредители с бюджети към министър на труда и социалната политика за 2019 г.

Информация за резултатите от проверки по сигнали за първото шестмесечие на 2019 г.
Информация за резултатите от проверки по сигнали за първото шестмесечие на 2019 г. 428 KB

Резултати от извършени проверки по сигнали за корупция и/или неефективна работа на администрацията, извършени от Инспектората към изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, през четвърто тримесечие на 2018 г.

Резултати от извършени проверки през четвъртото тримесечние на 2018 г.
Резултати от извършени проверки през четвъртото тримесечние на 2018 г. 512 KB

Резултати от извършени проверки по сигнали за корупция и/или неефективна работа на администрацията, извършени от Инспектората към изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, през трето тримесечие на 2018 г.

Резултати от извършени проверки през третото тримесечние на 2018 г.
Резултати от извършени проверки през третото тримесечние на 2018 г. 328 KB

Резултати от извършени проверки по сигнали за корупция и/или неефективна работа на администрацията, извършени от Инспектората към изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, през второ тримесечие на 2018 г.

Резултати от извършени проверки през второто тримесечние на 2018 г.
Резултати от извършени проверки през второто тримесечние на 2018 г. 383 KB

Резултати от извършени проверки по сигнали за корупция и/или неефективна работа на администрацията, извършени от Инспектората към изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, през първо тримесечие на 2018 г.

Резултати от извършени проверки през първо тримесечние на 2018 г.
Резултати от извършени проверки през първо тримесечние на 2018 г. 215 KB